Z:A 77

RING  – Jak wygląda praca architekta w lockdownie?

Z:A 76

RING - Czy architekci potrzebują jakiejkolwiek formy zrzeszania się i reprezentowania ich m.in. wobec instytucji państwa?

Z:A 75

RING - Czy uczelnia i pracownia są dwoma zupełnie innymi światami?

Z:A 73

RING - Jakie role w ochronie zabytków odgrywają państwo, inwestor oraz architekt?

Z:A 72

RING - BIM szansa na rozwój czy zło konieczne?

Z:A 69

RING- Czy bariery w przestrzeni są dowodem braku wrażliwości projektantów?