Idee i narzędzia. Warunki wykonywania zawodu

Z:A 83

Teren ≠ działka

Z:A 82

Domy do 70 m2 - nowe procedury administracyjne

Z:A 80

Uznawanie winy i odpowiedzialności architekta