Z:A 77

VADEMECUM ARCHITEKTA – roboty dekarskie, tynkarskie i okładzinowe, cz. X

Z:A 76

VADEMECUM ARCHITEKTA –  ściany działowe, lekkie przegrody i ściany osłonowe , cz. IX

Z:A 75

VADEMECUM ARCHITEKTA –  roboty izolacyjne, cz. VIII

Z:A 74

VADEMECUM ARCHITEKTA –  spoiwa budowlane i roboty murowe, cz. VII