Światło pod lupą

Z:A 82

Projektowanie oświetlenia w BIM-ie

Z:A 81

Ekoosiedla - przykład ZAC Boucicaut w Paryżu
Biura w rzeczywistości popandemicznej