Z:A 88

Tel Awiw kontra Jafa (książka)
Wystawa „Archikolaże Ewy P. Porębskiej”
List do dziekanów wydziałów architektury
Wystawa prac Viniciusa Libardoniego „MEMENTO”