Facebook

Reklamodawcy

INFORMACJE I MATERIAŁY DLA REKLAMODAWCÓW

6 słów wystarczy: zawodowy, różnorodny, wiarygodny, nakład, dotarcie, zaufanie. Lecz przedstawiając największy na polskim rynku magazyn dla architektów możemy powiedzieć dużo, dużo więcej...

Zawód:Architekt | najważniejsze fakty

Zawód:Architekt jest największym i najbardziej wiarygodnym magazynem dla architektów w Polsce.

Zapewnia audytowaną przez ZKDP wiarygodność nakładu drukowanego – aktualnie: 13.000 egzemplarzy.

Od 2007 roku dociera pocztą do wszystkich aktywnych zawodowo uprawnionych architektów w Polsce – 12.270 architektów IARP (stan: 02.07.2018).

Od 2007 dla wszystkich zainteresowanych dostępny bezpłatnie w formie PDF (wersja elektroniczna). Pobrania są kontrolowane elektronicznie: serwis www.

Z:A jest oficjalnym magazynem Izby Architektów RP.

Kim są architekci IARP? | kompetencje zawodowe

Architekci IARP to jedna z najważniejszych grup zawodowych w procesie budowlano-inwestycyjnym:

  • posiadają nieograniczone uprawnienia projektowe oraz najwyższe kompetencje zawodowe i decyzyjne,
  • prowadzą obsługę inwestycji,
  • opracowują i osobiście podpisują projekty do realizacji,
  • sprawują nadzory autorskie,
  • podejmują wiążące decyzje materiałowe i technologiczne.

Architekci IARP to grupa o wyróżniających cechach:

  • uprawiają wolny zawód,
  • wpływają na decyzje inwestycyjne inwestorów,
  • wszyscy posiadają wyższe wykształcenie,
  • większość osiąga dochody powyżej średniej krajowej,
  • mają wysokie potrzeby kulturowe i estetyczne.