Facebook

ZŁOTÓWKI w służbie IDEI

Z:A 85

KATEGORIA: Finanse

Bycie skarbnikiem to niewdzięczna rola, ale nawet ona potrafi przynieść satysfakcję. Szczególnie jeśli owocuje realnymi zyskami dla organizacji i jej członków. Nasza „przygoda” ze skarbnikowaniem nie należała do łatwych, ale okazało się, że było warto.

Żaden z nas (autorów tekstu) nie palił się do tego, aby w charakterze skarbnika nadzorować finanse Izby. Ktoś jednak musiał się tym zająć, by realizacja izbowych idei i planów mogła zostać sfinansowana i przebiegła w sposób prawidłowy. Z drugiej strony, każdy z nas miał doświadczenie w zarządzaniu oraz gospodarowaniu finansami, i nie licząc konieczności zaznajomienia się z wewnętrznymi regulaminami, nie musieliśmy się za bardzo przygotowywać do naszych nowych obowiązków. Podjęliśmy się zatem funkcji skarbnikowania – niewdzięcznej, bo w oczach każdej z koleżanek i każdego z kolegów proszących o finansowanie byliśmy zawsze zbyt skąpi.

RACJONALNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA

Każdą złotówkę wpłaconą przez członka IARP jako składkę należy przed wydaniem obejrzeć przynajmniej dwa razy. W rzeczywistości wszystkie wydatki są analizowane i akceptowane przez minimum kilka osób, a przynajmniej przez skarbnika i kogoś jeszcze z Krajowej Rady IARP (pod względem księgowym weryfikacji dokonuje profesjonalna księgowa). Bardzo często jednak bierze w tym udział nawet kilkunastu członków tej jednostki. Dawniej (przed lipcem 2018 roku) próg dopuszczalnych wydatków dla Prezydium KR IARP, realizowanych bez konieczności podejmowania uchwały przez Krajową Radę IARP, wynosił aż 10% budżetu (około pół miliona złotych), ale postanowiliśmy ten próg obniżyć do 15 000 zł, co zwiększyło przejrzystość finansów IARP. Od lipca 2018 roku każdy poważniejszy wydatek (powyżej 15 000 zł) był zatem szczegółowo omawiany z udziałem członków krajowej rady oraz pod bacznym okiem komisji rewizyjnej i obserwatorów z OIA.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Przyjrzeliśmy się dokładnie kosztom funkcjonowania KIA, w tym dokonaliśmy przeglądu i weryfikacji umów z dotychczasowymi zleceniobiorcami IARP. W analizach pomagał nam zewnętrzny, niezależny audytor, wsparciem były też opinie prawników. Niekorzystne dla IARP umowy rozwiązaliśmy bądź renegocjowaliśmy. Zasadą stało się organizowanie konkursu ofert zamiast realizowania zleceń z wolnej ręki. Dotyczyło to choćby podwykonawcy usług wydawniczych (Z:A), wykonawcy nowej strony internetowej, jak również dostawcy bazy prawnej dla naszych członków. W komisjach konkursowych zawsze zasiadało kilka osób, a wybór podmiotu realizującego akceptowano na posiedzeniach wieloosobowej krajowej rady.

KLAROWNY BUDŻET

Reforma budżetu, którą przeprowadziliśmy na początku kadencji, obejmowała m.in.:

  • brak uwzględnienia nadwyżki budżetowej z lat poprzednich po stronie przychodów;
  • usystematyzowanie przychodów i wydatków według rodzajów działalności;
  • optymalizację wydatków;
  • nowe działania programowe.

W poprzednich latach tabele budżetowe były bardzo ogólne (często zajmowały jedynie stronę A4), ale w 2018 roku rozbudowano je, co pozwoliło w klarowny sposób pokazać, na co w ciągu roku zostaną przeznaczone izbowe pieniądze.

JAKA SKŁADKA?

Okazało się, że skoro w Izbie można wydawać pieniądze oszczędniej, to niepotrzebne jest coroczne podnoszenie wysokości składki. Do 2018 roku była ona waloryzowana w zależności od wysokości średniego wynagrodzenia, co przy gwałtownym wzroście pensji w 2018 roku spowodowałoby również drastyczny wzrost składki. W grudniu 2018 roku zaproponowaliśmy zatrzymanie jej kwoty na poziomie 80 zł i reformę sposobu wyliczania, tak aby w następnych latach (od 2022 roku) składka ulegała waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok do roku publikowany przez prezesa GUS. Decyzja ta okazała się słuszna, zwłaszcza w obliczu pandemii i związanego z nią ograniczenia przychodów wielu naszych członków. A IARP przy takich wpływach ze składek dała sobie radę.

 

Składka członkowska

SOLIDARNI Z POTRZEBUJĄCYMI

Po zaciśnięciu pasa część funduszy KIA zostało uwolnionych i postanowiliśmy je przeznaczyć na wsparcie dla najbardziej potrzebujących. A były nimi (i są nadal) najmniejsze pod względem liczby członków okręgowe izby. W ich przypadku bowiem składki nie wystarczają na właściwe (i godne) funkcjonowanie samorządu zawodowego w małym okręgu. W 2018 roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą finansów i potrzeb OIA, co rok później zaowocowało opracowaniem programu wsparcia dla najmniejszych okręgowych izb. Wyliczyliśmy minimalny budżet OIA i do jego wysokości – dzięki środkom z kasy KIA – uzupełniliśmy przychody najbardziej potrzebujących okręgów. Przeznaczyliśmy na to rocznie około ćwierć miliona złotych.

Z kolei w czasie pandemii, która dotknęła część naszych członków, opracowaliśmy program wsparcia, tworząc Fundusz pomocy architektom – COVID 19, i przeznaczając na ten cel 160 000 zł.

Wynik finansowy netto

EFEKTY PRACY

Osłodę w naszej ciężkiej pracy stanowią cyfry podsumowujące bieżącą kadencję. One nie kłamią, a pokazują (wykres prezentujący wynik finansowy ostatnich lat na tle wcześniejszych), że Izbę zostawiamy nowym władzom w najlepszej w historii kondycji. Każdy menadżer byłby z takiego efektu zadowolony. Może nie zyskaliśmy sobie sympatii wielu izbowych działaczy, ale liczymy, że zwykli członkowie będą z naszego skąpstwa i jawności wydatków zadowoleni. •

 

Dominik Banaszak
Dominik Banaszak
Architekt IARP

skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodniczący zespołu ds. BIM przy KR IARP, współwłaściciel pracowni Lab 3 Architekci sp. z o.o.

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

reklama

Warto przeczytać