Facebook

Zabytek Zadbany 2021

Z:A 77

Rusza kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zabytek Zadbany. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia.

Konkurs może poszczycić się wieloletnią tradycją, po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, wzorowo i konsekwentnie prowadzący działania (badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane) w celu utrzymania w jak najlepszym stanie obiektów, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma promować właściwe postawy i upowszechniać najlepsze wzorce w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowaniu i zagospodarowaniu.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” rozpatrywane będą w następujących kategoriach: Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), Adaptacja obiektów zabytkowych, Architektura i budownictwo drewniane, Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) oraz w kategorii specjalnej – właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub konserwatorzy samorządowi. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku.

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.