Facebook

Z:Aprawa

Z:A 74

KATEGORIA: Od redakcji

Kompleksowa naprawa systemu regulacji prawnych w Polsce w zakresie architektury jest koniecznością. Oby tylko realizowali ją profesjonaliści.

Legislacja dotycząca ładu przestrzennego, krajobrazu i architektury to prawniczy plac zabaw, po którym harcowali dotąd, niepomni konsekwencji swych swawoli, amatorzy. Dowodem na to są nie tylko absurdy w warunkach technicznych, które opisujemy w tym numerze Z:A, lecz także stan otaczającej nas przestrzeni. Zła jakość legislacji to odbicie przepaści kulturowej w dziedzinie świadomości architektonicznej dzielącej nas od innych społeczeństw Europy (porównanie z sytuacją architekta w Wielkiej Brytanii przeprowadziła Paulina Duch w tekście pt. Wielka Brytania = wielka różnica). Władze od wielu lat marginalizują sprawy polityki przestrzennej i urbanistyki. O problemach w tym zakresie można przeczytać m.in. w raportach NIK-u i setkach eksperckich opracowań.

Czas pandemii obnażył również archaiczność wymagań prawnych w stosunku do najczęstszych procedur architektoniczno-budowlanych. Brak cyfryzacji procesu budowlanego, konieczność składania stosów dokumentacji papierowej i brak dostępu do akt dla stron postępowania  w formie elektronicznej spowodowały, że sprawy utknęły w urzędach na wiele tygodni, co doprowadziło do opóźnień inwestycji – tak potrzebnych właśnie w kryzysowych czasach.

Czy wchodząca w życie 19 września br. zmiana prawa budowlanego jest pierwiosnkiem pozytywnych zmian? Choć wydaje się ona jedynie ewolucją niedoskonałego systemu, to daje nadzieję na poprawę sytuacji. Zmiany muszą jednak objąć również planowanie przestrzenne, ochronę krajobrazu, rozporządzenia wykonawcze do ustaw czy wreszcie podstawę funkcjonowania naszego zawodu – ustawę o architektach. Kompleksowa naprawa systemu regulacji prawnych w Polsce w zakresie architektury jest koniecznością. Oby tylko realizowali ją profesjonaliści.

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.