Facebook

Z:Apis historii

Z:A 73

KATEGORIA: Od redakcji

Tworzenie teorii i praktykowanie architektury nakazują zajęcie stanowiska wobec dotychczasowego dorobku.

Tworzenie teorii i praktykowanie architektury nakazują zajęcie stanowiska wobec dotychczasowego dorobku architektonicznego, odbywają się zatem w kontekście historii architektury i zachowanych obiektów z przeszłości. Mimo że nie mamy ich wiele (na skutek burzliwej historii, bezwzględnych inwestorów oraz nieudolnego państwa),to spora część z nas w swojej pracy spotkała (spotka) się z ingerencją inwestycyjną w zabytki lub obszary zabytkowe. Dlatego tej szczególnej tematyce poświęcamy aktualny numer Z:A.

Omawiamy w nim, czego należy się dowiedzieć (jakie są rodzaje badań) o zabytku przed jego remontem i pracami konserwatorskimi, na czym polega rozpoznawanie wartości tego typu obiektów i otaczającej je przestrzeni, czy też jakie są zasady ich konserwacji. Przedstawiamy problemy ich przebudów i modernizacji, a także rekonstrukcji. Serwujemy porcję know-how: przegląd typowych procedur i przepisów prawa związanego z inwestycjami przy zabytkach, metody prac in situ (np. konserwatorskich i restauratorskich czy badań archeologicznych). Pokazujemy także przykłady różnych ingerencji w chronione obiekty oraz dzieje zamków i pałaców na Śląsku. Publikujemy też niewygodne pytania, niezawodnego pod tym względem, Wojtka Gwizdaka, m.in. o to „dlaczego nadzory budowlane nie wlepiają gminom mandatów za zły stan techniczny tych budynków zabytkowych, do których utrzymania na odpowiednim poziomie są one zobligowane Prawem budowlanym” i „czy zabytki są ofiarami działań polityków”, oraz jego analizę pokazującą niedostosowanie warunków technicznych do prac przy zabytkach (i ich ochrony).

Zakreślonej wyżej pigułce wiedzy towarzyszy spora dawka refleksji na temat tego, jakie są (powinny być) role państwa, inwestora i architekta w ochronie zabytków, ale również zadumy na temat pamięci, tożsamości, dziedzictwa i ciągłości kulturowej czy poczucia wspólnoty. W czasach, kiedy to poczucie wspólnoty wśród Polaków legło w gruzach, historia jest pisana na nowo, a władze kwestionują wielokulturowość, zabytki nie są bezpieczne...

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.