Facebook

Z:Adania w czasach pandemii

Z:A 73

KATEGORIA: Głos KRIA RP

Wywołany pandemią kryzys społeczno-ekonomiczny, ograniczający dotychczasowy sposób wykonywania zawodu architekta, niewątpliwie będzie miał znaczący wpływ na formę i zakres naszych zadań, nawet po opanowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa.

Półmetek V kadencji Izby Architektów RP przypada na czas zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich, a także zatrzymania gospodarki w związku z wirusem SARS-CoV-2. Wywołany pandemią kryzys społeczno-ekonomiczny, ograniczający dotychczasowy sposób wykonywania zawodu architekta, niewątpliwie będzie miał znaczący wpływ na formę i zakres naszych zadań, nawet po opanowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Będziemy musieli nauczyć się żyć i pracować przy wymogach prewencji. Doświadczenia z ostatnich tygodni nie tylko uwidoczniły największe współczesne problemy, lecz także wskazały te aspekty naszego zawodu, które powinny zostać wzmocnione i rozwinięte w „świecie po pandemii”.

Przed Izbą Architektów także pojawiają się nowe wyzwania oraz potrzeby. Program tworzenia w obecnej kadencji solidarnej, nowoczesnej i profesjonalnej Izby wymaga zarówno kontynuacji, jak i rozwinięcia. W sytuacji przymusowej izolacji oraz ograniczeń spełniły bowiem swoje zadania wprowadzane i udostępniane od 2018 roku wszystkim członkom Izby nowoczesne narzędzia pracy architekta, tj.: elektroniczny zbiór przepisów prawa, polskie normy, szkolenia online i webinaria, program popularyzacji projektowania z wykorzystaniem oprogramowania BIM i dostępu do niego oraz bieżący monitoring legislacyjny – ArchiLegis. Sprawdzają się również: komunikacja przy użyciu elektronicznych narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, wykorzystanie rozbudowanego systemu członkowskiego do sprawnej organizacji zjazdów Izby, aktywna polityka informacyjna dzięki stronom internetowym, newsletterom, portalom społecznościowym i czasopismu „Zawód: Architekt”. W wyniku wielu interwencji i raportów kierowanych do organów rządowych w nowych aktach prawnych znalazły się zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu architekta i jego osłoną, dotyczące zarówno pracodawcy, jak i pracownika czy uczestnika procedur zamówień publicznych. Istotne stały się pilna potrzeba cyfryzacji procesu zatwierdzania dokumentacji projektowej, jej zdalne wykonywanie, możliwość wprowadzania uzupełnień i składania wyjaśnień w procedurach administracyjnych oraz bezpieczne realizowanie czynności nadzoru autorskiego. W trudnym czasie pandemii, a przede wszystkim po niej, potrzebujemy Izby Architektów, która będzie profesjonalnym reprezentantem zarówno środowiska, jak i każdego z nas indywidualnie. Konieczna jest solidarność wobec spraw trudnych i wymagających wsparcia od strony organizacyjnej.

Ponieważ Krajowa Rada Izby Architektów RP nie może podjąć decyzji o zawieszeniu składek członkowskich (obowiązek opłat wynika wprost z ustawy), zaproponowaliśmy, by podczas najbliższego Zjazdu Krajowego IARP zadecydować o rezygnacji z pobierania opłat z tytułu odwieszania członkostwa w Izbie w czasie pandemii. KRIA RP utworzyła z budżetu krajowego Izby fundusz umożliwiający udzielanie pomocy finansowej architektom poszkodowanym w wyniku ograniczeń w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przewidując oddziaływanie sytuacji rynkowej na możliwości finansowania pracy samorządu ze składek członkowskich, w Krajowej Izbie wprowadzone zostaną oszczędności w kosztach jej bieżącej działalności. Zdajemy sobie bowiem sprawę z konsekwencji, jakie samorząd poniesie z powodu wywołanego epidemią kryzysu gospodarczego oraz z jego wpływu na decyzje zawodowe architektów.

Izba musi zatem zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie architektów do nowej rzeczywistości – roli i pozycji w procesie inwestycyjnym, ochrony jakości pracy przy przestrzeganiu zasad etyki w miejsce niewątpliwej walki o pracę za wszelką cenę oraz przetrwanie na rynku zleceń. Zadania i cele samorządu, jeszcze intensywniej niż dotychczas, muszą łączyć potrzeby architektów i społeczeństwa dla zachowania jakości, trwałości i piękna w świecie innych, nieznanych jeszcze, potrzeb czy możliwości powstałych po pandemii. Humanistyczne wartości, przestrzeganie zasad etyki, wzajemna pomoc i empatia, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, doskonalenie zawodowe – to wszystko powinno z większą niż dotychczas mocą stanowić o realnej definicji zawodu zaufania publicznego, jakim jest dzisiaj, i pozostanie w przyszłości, architekt. Normalność w „świecie po pandemii”, przy zachowaniu triady Witruwiusza oraz pracy na rzecz solidarnej, nowoczesnej i profesjonalnej Izby Architektów, jest możliwa. Do takiej przyszłości Krajowa Rada przygotowuje IARP oraz architektów w drugiej połowie V kadencji.

Małgorzata Pilinkiewicz
Małgorzata Pilinkiewicz
Architekt IARP

prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP V kadencji; od 1992 roku współwłaścicielka biura archistudio studniarek+pilinkiewicz; współautorka m.in. budynków sądów w Katowicach, Koninie, Siemianowicach Śląskich i Radzyniu Podlaskim, Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, rewitalizacji Storczykarni, Kasyna Urzędniczego i Maneżu w Muzeum Zamku w Łańcucie, Starego Ratusza w Bielsku-Białej, budynków mieszkalnych i rezydencji; laureatka konkursów architektonicznych, otrzymała 4 nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe (2007, 2010, 2011, 2013)

reklama

Warto przeczytać