Facebook

Wystawa Przekroje

Z:A 83

KATEGORIA: Co słychać?

Znakomitą wystawę Przekroje. Galeria architektury polskiej XX i XXI wieku otwarto w Muzeum Narodowym w Krakowie. Oglądając ją, można z innej strony spojrzeć na najciekawsze polskie projekty oraz realizacje architektoniczne ostatnich 120 lat.

Ekspozycja przedstawia architekturę jako dziedzinę sztuki ściśle związaną z funkcjonowaniem człowieka w świecie oraz sytuującą go w otoczeniu naturalnym, społecznym i kulturowym. Wybrane projekty zaprezentowano nie chronologicznie lecz przekrojowo, co pozwala dostrzec uwarunkowania powstania każdej realizacji. Dzięki różnorodności funkcjonalnej pokazanych obiektów można sobie uświadomić, jak wielką rolę odgrywa architektura w projektowaniu różnych obszarów codzienności.

reklama

Warto przeczytać