Facebook

Wystawa Czasoprzestrzeń Zbioru

Z:A 81

KATEGORIA: Co słychać?

22 października w Muzeum Architektury we Wrocławiu otwarcie wystawy „Czasoprzestrzeń Zbioru”. To pierwsza po niemal 20 latach prezentacja blisko 1100 obiektów sztuki współczesnej z kolekcji własnych placówki, m.in. prac Marii Michałowskiej. Wystawa powstawała z przekonania o podobieństwach i wzajemnym oddziaływaniu sztuk wizualnych i architektury.

Forma aranżacji ekspozycji i wybór dzieł mają nawiązywać do eksponowanej w 1977 roku wystawy „Współczesna plastyka związana z architekturą, której ideą była prezentacja obiektów, będących wyrazem aktualnych poszukiwań dotyczących kształtowania przestrzeni, harmonii i właściwości fizykalnych barw, optyki światła, kinetyki rytmów i proporcji kształtów. Planowana w br. ekspozycja będzie zestawiać kilkadziesiąt najbardziej reprezentatywnych obiektów wybranych ze zbiorów, wśród których znajdą się prace autorstwa m.in. Marii Michałowskiej (na zdj.), Magdaleny Abakanowicz, Marii Jaremy, Henryka Stażewskiego, Zofii Artymowskiej, Kajetana Sosnowskiego, Wandy Gołkowskiej czy Ryszarda Winiarskiego. Stanowić one będą egzemplifikację tropów i idei składających się na genezę i historię powstawania całej kolekcji. Tytułowa Czasoprzestrzeń Zbioru jest zarówno próbą rekonstrukcji sposobu myślenia o powiązaniach sztuki i architektury, jak i okazją do jej reinterpretacji współcześnie. Służy też wyznaczeniu perspektyw rozbudowania zbioru o nowe obiekty w przyszłości. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Devosges-Cuber.

Maria Michałowska, Obiekt czerwony, 1970; fot. Mirosław Łanowiecki, Muzeum Architektury we Wrocławiu

 

reklama

Warto przeczytać