Facebook

Wręczono medal prof. Majerskiego

Z:A 82

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej wręczono medal im. prof. Zygmunta Majerskiego. To szczególne wyróżnienie przyznane zostało Małgorzacie Pilinkiewicz i Tomaszowi Studniarkowi.

Medal przyznawany jest od 2005 roku, kiedy Rada Wydziału Architektury postanowiła uhonorować osoby, które swoją działalnością twórczą, naukową, publicystyczną lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia bądź promocji architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego. Celem przyświecającym inicjatorom tego wyróżnienia było także uczczenie pamięci profesora Majerskiego, dla wielu z nas nauczyciela i duchowego twórcy tego wydziału.

Wybitna postać Profesora

Profesor Zygmunt Majerski był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń architektów na Politechnice Lwowskiej,
Wrocławskiej i Śląskiej, ale także działającym architektem, którego liczne zrealizowane budowle współtworzą piękno miast śląskich. Zasługą profesora było powołanie do życia Wydziału Architektury na Politechnice w Gliwicach, na który przeniósł się w 1962 roku z Politechniki Wrocławskiej. W ślad za nim i jego charyzmatyczną osobowością oraz zawodowym autorytetem podążyło grono młodych architektów, którzy stworzyli do dziś działające środowisko akademickie. Profesor był pierwszym dziekanem powstałego wówczas wydziału.

Małgorzata Pilinkiewicz oraz Tomasz Studniarek wyróżnieni medalem im. prof. Zygmunta Majerskiego, fot. Jakub Czarnecki.

Laureaci

W tym roku medalem zostali uhonorowani Małgorzata Pilinkiewicz – prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, a wcześniej przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Tomasz Studniarek – prezes Oddziału SARP Katowice w latach 2003–2009, a następnie członek Zarządu Głównego i wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Laureaci od 1992 roku prowadzą razem pracownię archistudio studniarek+pilinkiewicz w Katowicach. Bogaty dorobek twórczy pracowni stanowią projekty obiektów o zróżnicowanym stopniu skomplikowania – zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i prywatnych domów jednorodzinnych.

     Pracownia otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym: cztery nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe (m.in. dla budynku Sądu Okręgowego w Katowicach czy Domu w Krajobrazie w Małopolsce), nagrodę TOB BUILDER 2020, Nagrodę Roku SARP (2020), wyróżnienie Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), nagrody Architektura Roku Województwa Śląskiego (2017, 2014, 2006, 2003, 1999, 1998), Polski Cement w Architekturze (2012, 2010, 2009), Najlepsza przestrzeń województwa śląskiego (2010), Życie w Architekturze (1996), Młody Twórca Śląskiej Architektury, przyznawaną przez SARP Katowice, oraz Medal SARP za twórczość architektoniczną.

     Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładu architektów uhonorowanych przez kapitułę uczelni.

     Gratulujemy wyróżnienia medalem im. prof. Majerskiego. To wielki zaszczyt otrzymać taką nagrodę z rąk władz uczelni, która wykształciła laureatów i była ich inspiracją do pracy zawodowej. •

Wnętrze pracowni archistudio studniarek + pilinkiewicz, fot. archistudio / Anna Sielska.

reklama

Warto przeczytać