Facebook

Władze krajowe Izby VI kadencji

Z:A 86

KATEGORIA: Samorząd

Przedstawiamy nowych reprezentantów naszego samorządu zawodowego w poszczególnych organach Izby.

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

PIOTR FOKCZYŃSKI

PREZES KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Pracuje dla IARP od pierwszego zjazdu założycielskiego. Jego celem jest silny instytucjonalnie samorząd, zarządzany wspólnie, z wykorzystaniem potencjału okręgów. Samorząd łączący siły z każdym, dla kogo ważna jest architektura. W latach 2001–2018 wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, a od 2003 do 2021 roku Architekt Miasta Wrocławia. Nadzorował pracę liczącego 150 osób Wydziału Architektury i Budownictwa. Poprzez wytyczne do planów miejscowych zarządzał miejską przestrzenią, tworząc lokalną politykę architektoniczną, osadzoną w przepisach prawa, ale podporządkowaną nadrzędnemu celowi – dobru publicznemu. Umocnił pozycję konkursów urbanistyczno-architektonicznych i wiele z nich zorganizował. Współpracował z dziesiątkami zespołów projektowych. Zna codzienność i problemy zarówno małych, jak i dużych pracowni architektonicznych. Za swoje największe osiągnięcie uważa stworzenie i skoordynowanie projektu (wraz z Izbą Architektów oraz miastem Wrocław) modelowego osiedla Nowe Żerniki. Jest zwolennikiem ścisłej współpracy i dialogu wszystkich osób, organizacji oraz instytucji na rzecz podnoszenia rangi zawodu architekta, a tym samym poprawy jakości otaczającej nas przestrzeni.
 

ROBERT SZUMIELEWICZ

WICEPREZES KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Rady MAOIA RP w latach 2014–2022. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczestnik prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Warszawy i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jeden z laureatów IV edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy (Grand Prix i w kategoriach Najlepsza Przestrzeń Publiczna Warszawy, Nagroda Publiczności). Taternik, sternik jachtowy, pasjonat górskich wędrówek, jazdy na snowboardzie oraz nurkowania sportowego. Uwielbia podróżować z plecakiem po świecie – zwiedził 60 krajów. Miłośnik książek o architekturze i górach.
 

PIOTR GADOMSKI

WICEPREZES KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Komisji ds. Legislacji w latach 2010–2014 i wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP ds. Legislacji w latach 2014–2018. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 1989 roku pracował w ramach Biura Architektonicznego ARCHITEKCI-GADOMSCY. Od 2012 roku był przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Olsztynie, a w latach 2016–2018 przewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Polskiej Rady Architektury.
 

JAN KEMPA 

SKARBNIK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. W latach 2006–2010 wiceprzewodniczący Rady, a od 2010 do 2014 roku jej przewodniczący. W latach 1978–1988 projektant i kierownik zespołu w Pracowni Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych w PKZ w Warszawie, a od 1988 do 1994 roku projektant oraz wspólnik w Gobres Sp. z o.o., zajmującej się również wykonawstwem. Od 1992 roku właściciel i projektant w P.W. FUGA. W latach 2004–2018 wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Radomiu, a od 2008 wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Warszawie. W latach 2018–2020 członek Głównej Komisji Urbanistycznej.
 

KRZYSZTOF A. NOWAK 

SEKRETARZ KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów w latach 2014–2018, a od 2018 do 2022 roku członek Rady. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z 25-letnim doświadczeniem zawodowym, także w Stanach Zjednoczonych. Współautor wielu projektów architektonicznych, m.in. w West Virginii, Georgii, Nowym Jorku, Kalifornii, na Florydzie. Laureat licznych konkursów. W latach 2017–2020 przygotował oraz przeprowadził otwarte konkursy organizowane przez BGK i SARP w formule flamandzkiej. Od 2019 do 2021 roku współpracował z PFR przy wdrażaniu do projektowania dużych inwestycji, m.in. w Warszawie, Katowicach, we Wrocławiu, w Gdańsku i Krakowie.
 

DOMINIK BANASZAK

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Architekt, urbanista. Członek Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów w latach 2014–2018. Od 2018 roku członek, a w latach 2020–2022 skarbnik Krajowej Rady IARP. Projektant, autor i współautor kilkudziesięciu zrealizowanych budynków oraz zespołów zabudowy na terenie całej Polski. Laureat polskich i zagranicznych konkursów oraz nagród architektonicznych. W latach 2010–2017 wspólnik i projektant w CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K. Współzałożyciel i od 2017 roku członek zarządu oraz główny projektant w Lab 3 Architekci Sp. z o.o. Od 2014 roku członek IARP oraz SARP. Laureat honorowych odznak IARP I i II stopnia.
 

ANNA KULIŃSKA

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej. Ma uprawnienia od 2008 roku. Zaangażowana w działania na rzecz środowiska, aktywny członek SARP i IARP. Od 2010 roku prowadzi własną pracownię projektową, a od 2015 roku jest wspólniczką w Line Architekci. Członek KRIA RP V kadencji, gdzie zajmowała się programem edukacyjnym dla młodzieży Kształtowanie Przestrzeni, modernizując i poddając reorganizacji jego formułę. W VI kadencji poza kontynuacją programu planuje działania związane z szerszym spojrzeniem na powszechną edukację przestrzenną.
 

ALEKSANDRA WOJTCZAK-DUCH 

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Od 1980 roku ma uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Reprezentantka Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Od 2018 roku zaangażowana w działalność jej komisji legislacyjnej. Od tego samego roku uczestniczy w pracach Komisji Prawa Inwestycyjnego oraz Zespołu Analiz Legislacyjnych Izby Krajowej. Projektantka w biurach projektowych od ponad 45 lat, w tym od 1988 roku w pracowni projektowej – spółce prawa handlowego.
 

PIOTR ANDRZEJEWSKI

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Członek Rady WMOIA RP (w I kadencji) i jej przewodniczący (w II i III kadencji). W latach 2014–2018 członek Krajowej Rady IARP i przewodniczący Komisji ds. Legislacji przy KRIA RP, a od 2018 do 2022 roku członek KR. Pomysłodawca i inicjator wprowadzenia Systemu Redystrybucji. Współautor projektu ustawy o zawodzie architekta. Przez 20 lat odpowiadał za urbanistykę i planowanie w Miejskim Biurze Urbanistycznym. Od 25 lat prowadzi własną praktykę zawodową, w której zajmuje się projektowaniem architektonicznym.
 

KRZYSZTOF FRĄCKOWIAK

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów przez dwie kadencje. Działa w Zespole ds. Zamówień na Twórcze Prace Projektowe. Reprezentuje IARP w grupie roboczej ACE ds. zamówień publicznych i ds. nowych modeli biznesowych. Współautor obiektów powstałych w wyniku konkursów m.in. uczelni w Poznaniu, Gnieźnie, Pile, Warszawie, Lublinie, projektów dla NBP – w tym Centralnego Skarbca oraz Data Center w Zegrzu i Zalesiu, także przebudowy Centrali i Centrum Pieniądza w Warszawie. Członek zespołu ds. konkursów przy prezesie UZP. Nauczyciel akademicki. Członek kolegium sędziów konkursowych SARP, MKUA w Poznaniu i rady programowej targów Budma.
 


JANUSZ GĄSIOROWSKI

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Członek Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów w latach 2010–2022, przez dwie kadencje wiceprzewodniczący Rady. Od 2013 do 2022 roku członek Komisji Legislacji Rady Krajowej. Otrzymał złotą i srebrną honorową odznakę Izby Architektów RP. Członek SARP. Doświadczony w pracy na rzecz samorządów. Przewodniczący miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Puławach oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie. W latach 1985–1989 architekt Biura Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Polsport, a od roku 1990 współprowadzi Pracownię Projektową Marka s.c. Janusz Gąsiorowski Tomasz Kozłowski.
 

MAREK GROSZ

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

Urodzony i wykształcony w Gdańsku – mieście, za którym ciągle tęskni. Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Jego dyplom został uznany za najlepszy w 1977 roku, potem przymusowo trafił na rok do wojska, gdzie zdobywał szlify oficerskie. Członek SARP. W Izbie Architektów od zawsze. Wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Rady i delegat na Zjazd Krajowy III kadencji. Przez całą karierę zawodową utrzymanie zapewnia mu praca projektowa. Zaczynał w Miastoprojekcie Toruń, od 1985 roku prowadził własną spółkę projektową. Obecnie jest emerytem z jednoosobową działalnością gospodarczą.
 

KAZIMIERZ BUTELSKI 

CZŁONEK KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP

W poprzednich latach sędzia, sekretarz i przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz koordynator Komisji ds. Kształcenia IARP. Profesor Politechniki Krakowskiej, wykładowca na uniwersytetach na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w obu Amerykach, specjalizujący się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej. Autor książek o architekturze m.in. Chile i Libanu. Współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski, autor wielu projektów architektonicznych, zrealizowanych i nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Jolanta Zdziech-Naperty – przewodnicząca

Andrzej Nowak – wiceprzewodniczący

Tomasz Mikielski – sekretarz

Członkowie:

Paweł Czajka

Andrzej Duda

Agnieszka Duda

Leszek Link

Stanisław Łapieński-Piechota

Anna Pawlicka-Zabojszcz

Alicja Strojny

Włodzimierz Wilczewski

Paweł Kochański

Paweł Mierzwa

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Then – przewodniczący

Jacek Miller – wiceprzewodniczący

Zbigniew Bomersbach – sekretarz

Członkowie:

Dariusz Anisiewicz

Marek Pelc

Marek Perepeczo

Roman Wieszczek

KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Piotr Biliński – przewodniczący

Jan Okowiński – wiceprzewodniczący

Zenon Nowacki – wiceprzewodniczący

śp. Maria Urszula Deszczka-Molenda – wiceprzewodnicząca (zm. 22 lipca 2022 r.)

Andrzej Klimiuk – sekretarz

Członkowie:

Zofia Brzykczyk-Lenartowicz

Dorota Bujnowska-Cechniak

Maciej Ciszkowski

Robert Czaplicki

Aleksander Furmanek

Jan Gorgul

Tomasz Grzelakowski

Teobald Jałyński

Krystyna Kakareko

Krzysztof Jerzy Kobielski

Przemysław Kokot

Mikołaj Kołacz

Małgorzata Kruszko-Szotyńska

Wiesław Krzyk

Marek Mierzejewski

Stanisław Przytuła

Grzegorz Rzepecki

Monika Szewczyk

Przemysław Wierzbicki

Marcin Włodarczyk

Piotr Żabicki

KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Maria Jankowska-Olbratowska

ZASTĘPCA RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Jarosław Wilk

 

reklama

Warto przeczytać