Facebook

Władze IARP

Z:A 86

KATEGORIA: Kadencje

Przedstawiamy uaktualnioną listę władz krajowych Izby o wybraną w czerwcu VI kadencję. Przepraszamy za braki oraz błędy, które zawierał materiał opublikowany w 85. wydaniu Z:A.

I KADENCJA 2002–2006

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Kazimierz Ferenc – prezes 

Olgierd Dziekoński – wiceprezes 

Tomasz Taczewski – wiceprezes 

Małgorzata Włodarczyk – wiceprezes 

Andrzej Kasprzak – skarbnik 

Jerzy Szczepanik-Dzikowski – sekretarz 

Krzysztof Baczyński – członek 

Marek Budzyński – członek

Stefan Ciecholewski – członek

Wojciech Jarząbek – członek

Jacek Lenart – członek

Rafał Szczepański – członek

Henryk Zubel – członek

Sławomir Żak – członek

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Krzysztof Lenartowicz – przewodniczący

Zbigniew Kawecki – wiceprzewodniczący

Krzysztof Wiśniewski – sekretarz

Bohdan Dąbrowski – członek

Andrzej Duda – członek

Jan Gorgul – członek

Jerzy Wesołowski – członek

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Janusz Bolesław Jaworski – przewodniczący 

Artur Jasiński – zastępca przewodniczącego 

Mikołaj Rek – sekretarz 

Paweł Filipowicz – członek 

Lesław Rubik – członek 

Przemysław Wierzbicki – członek 

Adam Wincek – członek

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Andrzej Kadłuczka – przewodniczący

Waldemar Jasiewicz – wiceprzewodniczący

Andrzej Kiciński – wiceprzewodniczący (do stycznia 2006 r.)

Maria Modzelewska – sekretarz

Wojciech Buliński – członek

Kazimierz Butelski – członek

Bogdan Jezierski – członek

Małgorzata Kołodziejska – członek

Andrzej Kurzawski – członek

Tadeusz Sawa-Borysławski – członek

Marek Witkowski – członek

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Stefan Kuryłowicz

II KADENCJA 2006–2010

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Tomasz Taczewski – prezes (do grudnia 2007 r.)

Sławomir Żak – wiceprezes (do grudnia 2007 r.),

prezes (od grudnia 2007 r.)

Grzegorz Chodkowski – wiceprezes (do grudnia 2007 r.) 

Olgierd Dziekoński – wiceprezes (do grudnia 2007 r.)

Roman Wieszczek – skarbnik (do października 2006 r.) 

Marek Mikos – wiceprezes, od października 2006 r. skarbnik

Izabela Klimaszewska – członek, od grudnia 2007 r. wiceprezes

Piotr Rożen – członek, od grudnia 2007 r. wiceprezes

Krzysztof Baczyński – członek, od stycznia do czerwca 2008 r.

wiceprezes

Krzysztof Gerbszt – wiceprezes (do czerwca 2008 r.) 

Paweł Kobylański – członek, od czerwca 2008 r. wiceprezes

Waldemar Jasiewicz – sekretarz

Dariusz Anisiewicz – członek 

Henryk Zubel – członek

Stanisław Hałabuz – członek (do listopada 2006 r.) 

Andrzej Kaliszewski – członek (do czerwca 2008 r.)

Andrzej Zwierzchowski – członek (do czerwca 2008 r.) 

Tomasz Tomaszewski – członek (od czerwca 2008 r.)

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Jacek Kwieciński – przewodniczący

Zbigniew Kawecki – wiceprzewodniczący

Marek Wacławek – sekretarz 

Barbara Brylak-Szymczak – członek

Andrzej Duda – członek

Katarzyna Jaranowska – członek

Jerzy Kuźmienko – członek 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Andrzej Kasprzak – przewodniczący

Paweł Filipowicz – wiceprzewodniczący

Małgorzata Włodarczyk – sekretarz

Leszek Kołacz – członek

Wojciech Gęsiak – członek

Przemysław Wierzbicki – członek

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Romuald Loegler – przewodniczący

Ryszard Gruda – wiceprzewodniczący

Piotr Sembrat – wiceprzewodniczący, od 2007 r. sekretarz

Andrzej Kadłuczka – wiceprzewodniczący

Krzysztof Wolski – członek, od 2007 r. wiceprzewodniczący

Kazimierz Butelski – sekretarz (do 2007 r.)

Krzysztof Bojanowski – członek

Wojciech Buliński – członek 

Jan Gorgul – członek

Bogdan Jezierski – członek

Krystyna Kakareko – członek

Małgorzata Kołodziejska – członek

Marian Kopliński – członek

Jan Okowiński – członek

Marek Witkowski – członek

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Maria Jankowska-Olbratowska

III KADENCJA 2010–2014

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Wojciech Gęsiak – prezes

Sławomir Żak – wiceprezes

Tomasz Tomaszewski – wiceprezes 

Waldemar Jasiewicz – sekretarz

Marek Mikos – skarbnik

Małgorzata Gruszka – członek

Mirosław Hagemejer – członek

Piotr Gadomski – członek

Adam Specht – członek

Izabela Klimaszewska – członek

Mariusz Szabłowski – członek

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Jacek Kwieciński – przewodniczący

Zbigniew Kawecki – wiceprzewodniczący

Marek Wacławek – sekretarz

Andrzej Duda – członek

Katarzyna Jaranowska – członek

Jerzy Kuźmienko – członek

Jerzy Uścinowicz – członek

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Andrzej Kasprzak – przewodniczący

Paweł Filipowicz – wiceprzewodniczący

Małgorzata Włodarczyk – sekretarz

Dariusz Anisiewicz – członek 

Ewa Rombalska – członek

Przemysław Wierzbicki – członek 

Henryk Zubel – członek (do grudnia 2013 r.)

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Ryszard Gruda – przewodniczący

Krystyna Kakareko – wiceprzewodnicząca

Marek Mierzejewski – wiceprzewodniczący

Krzysztof Wolski – wiceprzewodniczący

Piotr Sembrat – sekretarz (zm. 3 kwietnia 2011 r.)

Anna Boryska – członek (do czerwca 2010 r.) 

Jan Gorgul – członek 

Krzysztof Bojanowski – członek

Kazimierz Butelski – członek

Wojciech Jarząbek – członek 

Bogdan Jezierski – członek 

Mikołaj Kołacz – członek

Małgorzata Kołodziejska – członek

Marian Kopliński – członek (zm. 21 lutego 2012 r.)

Romuald Loegler – członek 

Zenon Nowacki – członek

Jan Okowiński – członek 

Agata Szczepańska-Maj – członek

Marek Tryburski – członek (do listopada 2010 r.) 

Marek Witkowski – członek

Marek Wiśniewski – członek (do października 2010 r.)

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Andrzej Pawlik

 

Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Maciej Płotkowiak

IV KADENCJA 2014–2018

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Ryszard Gruda – prezes

Sławomir Żak – wiceprezes

Piotr Gadomski – wiceprezes

Krzysztof Ozimek – sekretarz

Leszek Horodyski – skarbnik

Borysław Czarakcziew – członek

Wojciech Gęsiak – członek

Karol Fiedor – członek

Mirosław Hagemejer – członek

Andrzej Poniewierka – członek

Piotr Franta – członek

Piotr Andrzejewski – członek

Jacek Miller – członek

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Małgorzata Włodarczyk – przewodnicząca 

Andrzej Duda – wiceprzewodniczący 

Jolanta Zdziech-Naperty – sekretarz 

Anna Dąbrowska-Sosak – członek 

Zbigniew Kowalewski – członek 

Stanisław Łapieński-Piechota – członek 

Jerzy Nawrocki – członek 

Andrzej Nowak – członek 

Jerzy Uścinowicz – członek 

Włodzimierz Wilczewski – członek

Jerzy Kuźmienko – członek (zm. 8 kwietnia 2017 r.)

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Paweł Filipowicz – przewodniczący

Ewa Rombalska – sekretarz

Dariusz Anisiewicz – członek

Andrzej Kasprzak – członek

Marek Pelc – członek

Zenon Remi – członek

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Kazimierz Butelski – przewodniczący (do czerwca 2015 r.) 

Krystyna Kakareko – wiceprzewodnicząca, od czerwca 2015 r.

przewodnicząca

Mikołaj Kołacz – wiceprzewodniczący, od maja 2014 r. członek

Marek Witkowski – wiceprzewodniczący (do 2015 r.) 

Krzysztof Wolski – wiceprzewodniczący (do 2015 r.)

Alicja Bojarowicz – członek (do 2015 r.) 

Małgorzata Gruszka – sekretarz (do 2015 r.) 

Magdalena Kozień-Woźniak – członek (do 2015 r.) 

Małgorzata Kruszko-Szotyńska – członek, od 2015 r. sekretarz 

Jan Okowiński – członek, od 2015 r. wiceprzewodniczący 

Zenon Nowacki – członek, od lutego 2017 r. wiceprzewodniczący

Jan Gorgul – członek, od lutego 2017 r. wiceprzewodniczący

Piotr Biliński – członek

Aleksandra Heine – członek

Tadeusz Hołda– członek

Waldemar Jasiewicz – członek

Bohdan Krusiewicz – członek (zm. 19 października 2016 r.)

Marek Mierzejewski – członek

Małgorzata Rudnicka-Kurzeja – członek 

Przemysław Wierzbicki – członek

Maciej Ciszkowski – członek (od grudnia 2016 r.) 

Tomasz Grzelakowski – członek (od grudnia 2016 r.)

Aleksander Filip Furmanek – członek (od grudnia 2016 r.) 

Andrzej Klimiuk – członek (od grudnia 2016 r.) 

Krzysztof Kobielski – członek (od grudnia 2016 r.) 

Jerzy Wróbel – członek (od grudnia 2016 r.) 

Hanna Zamorska-Sas – członek (od grudnia 2016 r.)

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Andrzej Pawlik

V KADENCJA 2018–2022

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Małgorzata Pilinkiewicz – prezes

Borys Czarakcziew – wiceprezes 

Wojciech Gęsiak – wiceprezes 

Wojciech Gwizdak – sekretarz 

Piotr Żabicki – skarbnik, od maja 2020 r. członek

Dominik Banaszak – członek, od maja 2020 r. skarbnik 

Grzegorz Jachym – członek

Piotr Andrzejewski – członek 

Ryszard Comber – członek

Piotr Franta – członek

Łukasz Krawontka – członek

Anna Kulińska – członek

Mariusz Szabłowski – członek

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Małgorzata Włodarczyk – przewodnicząca

Andrzej Nowak – wiceprzewodniczący 

Jolanta Zdziech-Naperty – sekretarz 

Paweł Czajka – członek

Andrzej Duda – członek

Zbigniew Kowalewski – członek

Leszek Link – członek

Stanisław Łapieński-Piechota – członek

Jacek Nawrocki – członek (zm. 9 lutego 2020 r.)

Anna Pawlicka-Zabojszcz – członek

Alicja Strojny – członek

Włodzimierz Wilczewski – członek

Jerzy Uścinowicz – członek (do czerwca 2019 r.)

Tomasz Mikielski – członek (od grudnia 2019 r.)

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Paweł Filipowicz – przewodniczący

Piotr Then – wiceprzewodniczący

Leszek Horodyski – sekretarz

Dariusz Anisiewicz – członek

Marek Pelc – członek

Roman Wieszczek – członek

Marek Zajączkowski – członek

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Piotr Biliński – przewodniczący

Mikołaj Kołacz – wiceprzewodniczący

Marek Witkowski – wiceprzewodniczący

Jan Okowiński – wiceprzewodniczący

Andrzej Klimiuk – sekretarz

Zofia Brzykczyk-Lenartowicz – członek

Maciej Ciszkowski – członek

Aleksander Furmanek – członek

Tomasz Grzelakowski – członek

Aleksandra Heine – członek

Krystyna Kakareko – członek

Krzysztof Kobielski – członek

Małgorzata Kruszko-Szotyńska – członek

Wiesław Krzyk – członek

Kazimierz Łatak – członek

Zenon Nowacki – członek

Stanisław Przytuła – członek

Małgorzata Rudnicka-Kurzeja – członek

Monika Szewczyk – członek

Przemysław Wierzbicki – członek

Jerzy Wróbel – członek

Hanna Zamorska-Sas – członek

Marcin Charciarek – członek (do października 2018 r.) 

Marek Mierzejewski – członek (od grudnia 2019 r.) 

Jan Gorgul – członek (od grudnia 2019 r.)

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Maria Jankowska-Olbratowska

VI KADENCJA 2022–2026 

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Piotr Fokczyński – prezes

Robert Szumielewicz – wiceprezes

Piotr Gadomski – wiceprezes

Jan Kempa – skarbnik

Krzysztof Nowak – sekretarz

Dominik Banaszak – członek

Anna Kulińska – członek

Aleksandra Wojtczak-Duch – członek

Piotr Andrzejewski – członek

Krzysztof Frąckowiak – członek

Janusz Gąsiorowski – członek

Marek Grosz – członek

Kazimierz Butelski – członek

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Jolanta Zdziech-Naperty - przewodnicząca

Andrzej Nowak - wiceprzewodniczący

Tomasz Mikielski - sekretarz

Paweł Czajka – członek

Andrzej Duda – członek

Agnieszka Duda – członek

Leszek Link – członek

Stanisław Łapieński-Piechota – członek

Anna Pawlicka-Zabojszcz – członek

Alicja Strojny – członek

Włodzimierz Wilczewski – członek

Paweł Kochański – członek

Paweł Mierzwa – członek

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Piotr Then – przewodniczący

Jacek Miller – wiceprzewodniczący

Zbigniew Bomersbach – sekretarz

Dariusz Anisiewicz – członek

Marek Pelc – członek

Marek Perepeczo – członek

Roman Wieszczek – członek

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Piotr Biliński – przewodniczący

Jan Okowiński – wiceprzewodniczący

Zenon Nowacki – wiceprzewodniczący

Maria Urszula Deszczka-Molenda – wiceprzewodnicząca 

(zm. 22 lipca 2022 r.)

Andrzej Klimiuk – sekretarz

Zofia Brzykczyk-Lenartowicz – członek

Dorota Bujnowska-Cechniak – członek

Maciej Ciszkowski – członek

Robert Czaplicki – członek

Aleksander Furmanek – członek

Jan Gorgul – członek

Tomasz Grzelakowski – członek

Teobald Jałyński – członek

Krystyna Kakareko – członek

Krzysztof Jerzy Kobielski – członek

Przemysław Kokot – członek

Mikołaj Kołacz – członek

Małgorzata Kruszko-Szotyńska – członek

Wiesław Krzyk – członek

Marek Mierzejewski – członek

Stanisław Przytuła – członek

Grzegorz Rzepecki – członek

Monika Szewczyk – członek

Przemysław Wierzbicki – członek

Marcin Włodarczyk – członek

Piotr Żabicki – członek

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Maria Jankowska-Olbratowska

 

Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Jarosław Wilk

reklama

Warto przeczytać