Facebook

Uwagi do projektu rozporządzenia ws warunków technicznych

Z:A 83

KATEGORIA: Co słychać?

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły Ministrowi Rozwoju i Technologii wspólne stanowisko, dotyczące kilku kluczowych zagadnień jakie pojawiły się w uwagach do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii przedstawiono do konsultacji w połowie listopada 2021 roku. Poza własnym stanowiskiem i uwagami przesłanymi ministerstwu (https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3556 ) Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polski Związek Firm Deweloperskich przedłożyły resortowi wspólne stanowisko, zawierające zbieżne, kluczowe dla wszystkich organizacji uwagi do projektu. Termin na nadsyłanie uwag w ramach konsultacji publicznych już się zakończył. Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinno wejść w życie do 20 września 2022 roku.

reklama

Warto przeczytać