Facebook

Ubezpieczenie utraty dochodu w zasięgu każdego architekta

Z:A 74

Nowa oferta PZU powstała z myślą o zabezpieczeniu finansowym architekta w razie choroby lub wypadku, które uniemożliwią mu wykonywanie pracy zawodowej.

Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla nich każda przerwa w pracy wiąże się ze stratami finansowymi. Mimo braku dochodów nadal ponoszą oni koszty, a przecież rzadko składki na ZUS rekompensują poniesione straty. Często koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości domowego budżetu, a zasiłek chorobowy nie wystarcza na pokrycie bieżących wydatków. Świadczenie jest także zabezpieczeniem przyszłości najbliższych. W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku PZU wypłaci pełną sumę, na jaką została wystawiona polisa.

Kto może się ubezpieczyć?

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy, kto nie ukończył 65. roku życia i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu architekta. PZU nie wymaga wypełniania ankiety medycznej oraz nie stosuje okresów karencji. W praktyce oznacza to, że jeśli zachorujemy nawet dzień po zawarciu polisy, ubezpieczyciel nie uchyli się od wypłaty odszkodowania. Inne towarzystwa w podobnych programach przewidują zwykle okresy ochronne, ale tu ich nie uwzględniono. Nie bez znaczenia jest też rozsądnie skalkulowana składka, która zaczyna się już od 226 zł za rok świadczenia.

Przed czym zyskujesz ochronę?

Polisa zapewnia wypłatę gotówki w sytuacji czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Ubezpieczony otrzymuje wszechstronną ochronę uwzględniającą różnorodne ryzyko, a składkę płaci tylko raz.

Należy podkreślić szeroki katalog uwzględnionych w pakiecie chorób, w tym tak poważnych, jak udar, zawał, nowotwory czy COVID-19, niezależnie od ogłoszonego stanu pandemii, oraz wypadki podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Jak działa polisa?

Warunkiem wypłaty środków jest zwolnienie lekarskie trwające co najmniej 30 dni kalendarzowych. Środki można otrzymać od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Świadczenie działa także w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Wtedy odszkodowanie wypłacane jest od razu, a jego wysokość gwarantuje suma, na jaką została zawarta polisa. Jej wybór (60 tys. zł, 120 tys. lub 180 tys. zł) zależy od potrzeb ubezpieczonego i nie jest związany z wysokością jego dochodów. Od wariantu wypłaty świadczenia oraz sumy gwarancyjnej zależy wysokość składki oraz dziennego świadczenia (nawet do 537 zł rekompensaty).

Kupisz wygodnie przez internet

Ubezpieczenie utraty dochodu PZU można kupić wyłącznie za pośrednictwem firmy iExpert. Zawarcie polisy nie wymaga wielu formalności. Można to zrobić przez internet. Wystarczy wybrać wariant, obliczyć składkę, wypełnić wniosek oraz dokonać płatności online (rozłożonej nawet na 12 rat). Polisa wysyłana jest na adres e-mail. Ochrona działa już od następnego dnia po złożeniu wniosku.

 

Robert Popielarz
Robert Popielarz

główny specjalista ds. ubezpieczeń, iExpert.pl SA

TAGI

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.