Facebook

Twarze samorządności okręgowej – MPOIA RP

Z:A 74

W tym numerze cyklu Okręgowe Izby Architektów prezentujemy przedstawicieli naszego samorządu w Małopolsce.

 

MAREK TARKO
PRZEWODNICZĄCY RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, architekt i urbanista. W Izbie Architektów RP jest od jej powstania. Delegat na Krajowy i Okręgowy Zjazd, był członkiem Rady oraz OKK. Od 2014 roku przewodniczący Rady MPOIA RP. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Uważa, że ideały są  ważne, fałsz niszczy, a współdziałanie ma sens. Wraz z Radą MPOIA RP rozwija różne formy aktywności Izby, m.in. poprzez powołanie zespołów: Warunków Wykonywania Zawodu, Rzeczoznawców oraz Kształcenia, a w ostatnich miesiącach – Zespołu i Forum Ekspertów ds. Urbanistyki. Efekty pracy zespołów są dostrzegane i doceniane. Zaangażowany w organizację konferencji tematycznych w Krynicy-Zdroju, które stały się marką MPOIA RP. Pomysłodawca udostępniania komunikatów Rady MPOIA dotyczących praktyki prawa inwestycyjnego, wypracowywanych wspólnie z Wydziałem Infrastruktury MUW w Krakowie. Współorganizator i uczestnik programu zajęć semestralnych prowadzonych przez MPOIA RP na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Współautor nowej ery w relacjach Rady MPOIA RP i krakowskiego oddziału SARP, dotyczących warunków wykonywania zawodu architekta. Inicjator środowiskowych spotkań opłatkowych MPOIA RP i SARP, a także architektoniczno-budowlanych pikników organizowanych w ramach Światowego Dnia Architektury. Od 1991 roku prowadzi Pracownię Projektową TARKO , która otrzymała nagrodę w konkursie Budowa Roku oraz Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Miłośnik gór, ekspedycji górskich, kultury góralskiej. Ulubiony sport – pływanie.

 

 

BOŻENA NIERODA  
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MPOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W samorządzie Izby Architektów RP jest od czterech kadencji i pełniła w nim funkcje sekretarza Rady MPOIA oraz zastępcy przewodniczącego. Działa w Zespole ds. Legislacji MPOIA oraz w Komisji ds. Legislacji Krajowej Izby Architektów RP (trzy kadencje). Obecnie jest sekretarzem Podkomisji Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz sekretarzem Podkomisji Prawa Budowlanego w Komisji Prawa Inwestycyjnego KRIA RP. Została odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką IARP oraz honorową odznaką Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Zasłużony dla budownictwa”. Pracowała zarówno w biurach projektowych, jak i urzędach. W wolnych chwilach podróżuje po bezdrożach Europy.

 

 

WITOLD ZIELIŃSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury i studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Laureat wielu konkursów. W latach 2006–2010 wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego MPOIA RP. Od 2015 roku wiceprzewodniczący Rady, odpowiedzialny za kształcenie, edukację i szkolenia. Koordynator oraz członek Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych przy Radzie MPOIA RP. Współorganizator i uczestnik programu zajęć semestralnych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Posiada Srebrną i Złotą Odznakę IARP. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SARP oraz sędzia konkursowy. W 2017 roku otrzymał medal Honoris Gratia za zasługi dla miasta Krakowa. Założyciel firmy Autorskie Studio Architektury „Studio ZET” i jej główny projektant. Gra w tenisa, jeździ na nartach. Uwielbia podróże.

 

 

GRZEGORZ LECHOWICZ
SEKRETARZ RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, rzeczoznawca budowlany. W I kadencji sędzia Sądu Okręgowego MPOIA RP, od 2006 roku członek Rady MPOIA RP, a od 2014 – jej sekretarz. W IV kadencji pełnił rolę przewodniczącego Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, a obecnie jest jego członkiem. Został odznaczony Srebrną i Złotą odznaką IARP oraz honorową odznaką Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Zasłużony dla budownictwa”. Od 2008 roku prowadzi własną pracownię projektową. Oprócz ustaw i rozporządzeń czyta również literaturę, na inne hobby brak mu czasu.

 

 

WOJCIECH DOBRZAŃSKI
SKARBNIK RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Członek Rady MPOIA RP od 2012 roku, jej sekretarz w I i III kadencji, od 2014 skarbnik, w latach 2012–2018 delegat na Zjazd Krajowy IARP. Pełni funkcję Koordynatora Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA RP, uczestniczy w pracach Zespołu Legislacyjnego. Odznaczony Srebrną i Złotą odznaką IARP oraz honorową odznaką Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Zasłużony dla budownictwa”. Członek SARP. Prowadzi własną działalność projektową, współpracuje z biurem projektowym IMB Asymetria. Poza architekturą interesuje się górami, bieganiem, przyrodą, filozofią i wszelkimi zagadkami wszechświata.

 

 

PIOTR CHUCHACZ
CZŁONEK RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zaangażowany w prace zespołów MPOIA RP i Komisji Warunków Wykonywania Zawodu, delegat na Zjazd Okręgowy i Krajowy IARP. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Posiada uprawnienia projektowe oraz wykonawcze. Współwłaściciel pracowni K3 Architekci. Laureat nagrody I stopnia Ministra Budownictwa (2006) za Pawilon Polski na Światowej Wystawie EXPO 2005 w zespole Ingarden & Ewy Architekci. Lubi sporty walki i muzykę klasyczną.

 

 

MACIEJ NITKA
CZŁONEK RADY MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Do IARP należy od 2002 roku. Delegat na Zjazd Krajowy, członek Rady MPOIA RP od 2006 roku oraz wiceprzewodniczący w latach 2012–2014, współtwórca i szef biura portalu WarsztatArchitekta.pl. Członek Komisji ds. Mediów i Informacji KRIA RP, Zespołu ds. Legislacji przy MPOIA RP (w III i IV kadencji), Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu i Zespołu ds. Urbanistyki przy MPOIA RP oraz Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Od 1991 roku posiada uprawnienia i prowadzi własne biuro, zajmujące się projektowaniem obiektów użyteczności publicznej oraz rewaloryzacją budynków zabytkowych. Otwarty na współpracę z młodymi architektami.

 

 

STANISŁAW DEŃKO
CZŁONEK RADY MPOIA RP
W Radzie MPOIA PR pełni funkcję koordynatora Forum Ekspertów ds. Urbanistyki. Został odznaczony Srebrną i Złotą odznaką IARP. Przez 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Był także dyrektorem akademickiej Pracowni Architektury w Spółdzielni „Żaczek”. Trzy lata spędził w USA jako Visiting Professor College of Architecture and Planning na Uniwersytecie w Tennessee. Pełnił funkcje Architekta Miasta Krakowa oraz dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki. Obecnie prowadzi biuro architektoniczne WIZJA Sp. z o.o., a także wykłada na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa SARP w oddziale krakowskim, był także wiceprezesem ds. Twórczości w Zarządzie Głównym SARP. Laureat wielu konkursów architektonicznych, autor i współautor budynków zrealizowanych w Polsce i poza jej granicami, laureat Honorowej Nagrody SARP (2016). Interesuje się filozofią, w wolnych chwilach uprawia turystykę górską i narciarstwo.

 

 

MARIA JANIK
CZŁONEK RADY MPOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W I i II kadencji wiceprzewodnicząca Rady MPOIA RP, w III sekretarz OKK i delegat na Zjazd Krajowy, w IV i V – członek MPOIA RP, koordynator konkursu Dom i Ogród Moich Marzeń. Odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Od 1996 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną P.A. Omega. Poza projektowaniem nowych obiektów zajmuje się przywracaniem dawnej świetności tym zniszczonym i zabytkowym (adaptacje, remonty konserwatorskie). W świecie równoległym realizuje swoją wieloletnią przygodę z muzyką klasyczną. Ulubione klimaty – bieszczadzkie, narciarskie i żeglarskie.

 

 

ANNA SERAFIN
CZŁONEK RADY MPOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Członek Izby Architektów RP od jej powstania. W Radzie MPOIA RP pełniła funkcje wiceprzewodniczącej, obecnie jest członkiem Prezydium. Koordynuje harmonogram działań Rady. Jest delegatem na Zjazd Okręgowy i Krajowy IARP, przewodniczącą Okręgowej Komisji Samopomocowej, współorganizatorką konferencji tematycznych w Krynicy-Zdroju. Działa w Zespole Legislacyjnym, a także w Zespole ds. Ochrony Zawodu Architekta w ramach KWWZ. Inicjatorka grupowego ubezpieczenia OC członków IARP, animatorka spotkań integrujących środowisko architektów.Została odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką IARP oraz honorową odznaką Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Zasłużony dla budownictwa”. Od 1993 roku prowadzi własną pracownię projektową. Lubi spędzać czas z wnukami, w wolnych chwilach czyta literaturę faktu.

 

 

KRZYSZTOF BOJANOWSKI
SĘDZIA KRAJOWEGO I OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO MPOIA RP
Profesor Politechniki Krakowskiej, College of Architecture & Design Uniwersytetu w Tennessee i Uniwersytetu Tianjin Chengjian. Od powstania Izby Architektów RP jest sędzią KSD i OSD MPOIA RP. W latach 2000–2012 jako wiceprezes ZG SARP udzielał się w Radzie Architektów Europy ACE oraz na Kongresach UIA w Berlinie, Stambule, Turynie i Tokio. Aktywny zawodowo od 1973 roku, od 1995 prowadzi autorskie biuro PLAN. Autor i współautor wielu realizacji, takich jak Hilton Garden Inn czy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Laureat 18 nagród oraz wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). Za życiowy sukces uznaje stworzenie programu wymiany, w którym od 1992 roku uczestniczyło prawie 700 studentów wydziałów architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu w Tennessee.

 

 

WITOLD SZTORC
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od czasu powstania IARP działa w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w I kadencji pełnił funkcję jej sekretarza, w II – wiceprzewodniczącego, a od III jest przewodniczącym. Delegat na Zjazd Krajowy IARP w III kadencji. Został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Współpracuje z różnymi biurami projektów (obecnie APA EKSPO), prowadzi również samodzielną działalność projektową.

 

 

MAŁGORZATA GRUSZKA
PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ MPOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i na Politechnice Krakowskiej. Posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego oraz uprawnienia do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych w specjalności architektonicznej. Członek KRIA RP w latach 2010–2014, przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu ds. Opiniowania Minimów Programowych Wyższych Uczelni Architektonicznych (oba przy KRIA RP III kadencji), sędzia i sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego KRIA RP (2014–2015). Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z powołania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (do 2015). Obecnie pracuje w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Autorka i współautorka wielu obiektów komercyjnych i biurowych, a także opracowań koncepcyjnych i studialnych. W wolnych chwilach lubi ujmować w słowa i zapisywać uciekającą rzeczywistość.

 

 

JAROSŁAW WILK
RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ MPOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu w Tennessee, studiował także na Politechnice Wrocławskiej. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (2013), posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze (2001). W latach 2010–2018 zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP, od 2018 roku delegat na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP. Wspólnik w biurze CAVU Architekci. W wolnym czasie żeglarz, narciarz, siatkarz i cyklista.

 

 

reklama

Warto przeczytać