Facebook

Twarze samorządności okręgowej – LOOIA RP

Z:A 80

W tym odcinku cyklu Okręgowe Izby Architektów przedstawiamy reprezentantów naszego samorządu zawodowego w województwie łódzkim.

 

Konrad Karmański

Przewodniczący Rady LOOIA RP

Czynny zawodowo od 1995 roku. Wiceprezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Architekt Grupy Tubądzin. Nauczyciel akademicki w Instytucie Wzornictwa w katedrze Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Prowadzi też zajęcia w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, w Katedrze Wnętrz (plastyka w architekturze) oraz w Katedrze Rysunku (rysunek odręczny). Pomysłodawca, realizator i wykonawca corocznego festiwalu Przystanek Muzyka dla muzykujących architektów z całej Polski. Stoi także za powstaniem i współrealizacją konkursu Prześwity Bramowe – nowa tożsamość dla miasta.

Robert Sobański

Wiceprzewodniczący Rady LOOIA RP
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dyrektor tamtejszego Instytutu Architektury Wnętrz. Jest również wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Pomysłodawca oraz współtwórca konkursu Prześwity Bramowe nowa tożsamość dla miasta.

 

Magdalena Busiak

Sekretarz Rady LOOIA RP

Absolwentka kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej. Członek IARP od czasu jej powstania. Pracowała w Łódzkim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, następnie jako urzędnik samorządowy przy wydawaniu pozwoleń na budowę w Rzgowie i Łodzi. Od 1995 roku prowadziła własną pracownię architektoniczną. Obecnie pracuje w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ. Prywatnie miłośniczka ogrodów i psów. Pasjonatka podróży, ostatnio szczególnie po zmieniającej się Polsce.

 

Michał Kruszyniak

Skarbnik Rady LOOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Od 2010 roku członek IARP, w latach 2014–2018 w Komisji Rewizyjnej LOOIA RP. Od 2010 roku prowadzi autorską pracownię projektową Studio Sfera, gdzie zdecydowanie za mało projektuje architektury z drewna. Pasjonat nowych technologii, fotografii i wideo, a ostatnio youtuber i miłośnik dwóch kółek.

Marek Diehl


Członek Rady LOOIA RP

Od 1994 roku prowadzi biuro Diehl Architekci. Praktykę zawodową zdobywał w Sztokholmie, Filadelfii i Łodzi. Laureat kilku konkursów urbanistyczno-architektonicznych w Łodzi. W trzech pierwszych kadencjach był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego LOOIA RP, w dwóch poprzednich – wiceprezesem łódzkiego oddziału SARP. Prowadził zajęcia z urbanistyki i architektury na Politechnice Łódzkiej. Zawodowo i hobbystycznie zajmuje się produktami najwybitniejszych światowych firm z zakresu designu (meble, lampy, dywany itp.).

 

Michał Domińczak

Członek Rady LOOIA RP

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek Izby Inżynierów Budownictwa RP oraz Congress for the New Urbanism. W latach 2003–2005 Architekt Miasta Zgierza (w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego – Miasto Tkaczy), w 2005–2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1998 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering. W latach 2013–2014 stypendysta polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta w School of Architecture University of Miami. Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Zgierzu (od 2008) oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2018). Autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych z zakresu konserwacji zabytków, rewitalizacji oraz infrastruktury wojskowej.

 

Maciej Musiał

Członek Rady LOOIA RP

Absolwent Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 1980 roku rozpoczął pracę w Instytucie Architektury i Urbanistyki. Od 1991 roku współwłaściciel Pracowni Architektury FormArt s.c. w Łodzi. Autor wielu projektów i realizacji związanych z rewitalizacją centrum Łodzi, m.in. Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Dokumentacji Muzycznej Akademii Muzycznej czy zespołu fabrycznego na Księżym Młynie, a także przebudowy dworców PKP (Zgierz, Pabianice, Sieradz, Środa Wielkopolska, Kościan). Na swoim koncie ma również m.in. projekty osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i służby zdrowia czy przestrzeni publicznych i parków. Członek i sędzia konkursowy SARP. Aktywista na rzecz środowiska architektów w SARP i w IARP. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi. Wdowiec, ojciec Macieja. Zainteresowania: społeczeństwo, sztuka, nauka oraz… lenistwo.

Wojciech Jander

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA RP

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów asystent w Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Biurze Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi, a następnie kontynuował w BPBBO – Miastoprojekt-2. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze. Od 37 lat pracuje w zawodzie architekta, współzałożyciel i partner pracowni projektowej Kanon Architekci. Projektował wiele zespołów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych. W latach 2014–2018 był członkiem Rady LOOIA RP. Zwolennik aktywnego wypoczynku, w szczególności jazdy na rowerze i nartach. Pasjonat podróży, dobrej kuchni, miłośnik dobrej książki i kina.

 

Jarosław Żwirski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOOIA RP

Ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach pracował w biurze planowania przestrzennego, potem kierował pracownią projektową przy WZSP w Piotrkowie Tryb. Od 1988 roku prowadzi własną działalność w zakresie projektowania. W IARP jest od jej powstania. W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym przy LOOIA RP działa od czterech kadencji, od dwóch pełni funkcję przewodniczącego.

 

Andrzej Piech

przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projekt dyplomowy opublikowany w Nowej Architekturze Polskiej. Diariuszu z lat 1976–1980. Pracował w Łodzi w biurach projektowych: Miastoprojekt, Biprolas, Inwestprojekt i Bipro-Bumar oraz na Wydziale Architektury i Urbanistyki UMŁ, w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biurze Architekta Miasta Łodzi. Współpraca autorska w pracowniach architektonicznych: PUA – SARP, M.W. Piech oraz AMP Piech. Brał udział w wielu konkursach architektonicznych, krajowych i zagranicznych, które zakończyły się kilkoma nagrodami i wyróżnieniami. Od początku funkcjonowania LOOIA RP przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Od 1979 roku aktywny członek SARP, odznaczony Srebrną Odznaką.

 

Monika Majerkowska

Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOOIA RP

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Grecji, Irlandii oraz na Węgrzech. W trakcie 3-letniej pracy w Dublinie pełniła funkcję kierownika zespołu projektowego w biurze architektonicznym CDP Architects. Od 2009 roku prowadzi autorską pracownię Archimika Studio Architektury. Jest autorem i współautorem wielu budynków użyteczności publicznej, sakralnych oraz mieszkalnych. Zaprojektowała m.in. kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie, Tulfarris Hotel and Golf Resort w Wicklow, w Irlandii. Do Izby Architektów przyjęta w 2009 roku. Od 2014 roku aktywnie działa w OKK LOOIA RP. Uwielbia bieganie i dobre jedzenie – szczęśliwie dla jej figury to pierwsze bardziej.

 

Zbigniew Wilczek

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOOIA RP

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Członek SARP. W LOOIA RP od początku istnienia samorządu zawodowego. W latach 2006–2010 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej LOOIA RP, od 2010 roku jej przewodniczący. Nagrodzony Srebrną Honorową Odznaką LOOIA RP. Laureat kilku nagród i wyróżnień w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Od 2002 prowadzi własną Autorską Pracownię Architektury ARCHIGRAPH. Zajmuje się również impresariatem malarstwa Anny Wilczek. Prywatnie pochłania tony książek, kocha kino i teatr. Rysuje, maluje i medytuje.

 

Michał Koziej


Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOOIA RP

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Od 2013 roku prowadzi pracownię KOZIEJ ARCHITEKCI. Certyfikowany projektant budownictwa pasywnego Passivhaus Institut Darmstadt, od 2015 roku członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. Zajmuje się architekturą zrównoważoną oraz ekologiczną. Prywatnie miłośnik gór, narciarstwa oraz muzyki.

 

 

 

 

TAGI

reklama

Warto przeczytać