Facebook

Twarze samorządności okręgowej – KPOIA RP

Z:A 79

Przedstawiamy reprezentantów Kujawsko--Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Marek Grosz

Przewodniczący Rady KPOIOA RP

Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. W Radzie KPOIA RP pracuje od jej powstania, początkowo jako wiceprzewodniczący, a w bieżącej kadencji jako przewodniczący. Delegat na Zjazd Krajowy IARP. Członek SARP. Gdańsk to jego rodzinne miasto, za którym ciągle tęskni i z którym wiążą się ważne doświadczenia: dyplom na PG, uznany za najlepszą pracę dyplomową w 1977 roku, a potem rok przymusowego wojska i szlify oficerskie. Od 1985 roku prowadzi własną działalność projektową, obecnie jako emeryt tylko jednoosobową. Pasjonuje się kulturą Japonii i ciągle ciekawi go, jak działa świat.

Marek Jodkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady KPOIA RP 

Absolwent IAiU na kierunku architektura Politechniki Gdańskiej. Funkcję wiceprzewodniczącego KPOIA RP pełni od 2002 roku (obecnie piąta kadencja). W 2016 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową IARP.. w Wiceprezes zarządu SARP o. Bydgoszcz (dwie kadencje w latach 1991–2003), w 2007 roku wyróżnienie SARP III stopnia. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2009), sędzia ogólnopolskich sądów konkursowych organizowanych przez UM w Bydgoszczy (2006, 2009). Laureat nagród głównych w konkursach architektoniczny krajowych (w tym jedna zespołowa); otrzymał też nagrodę marszałka woj. kujawsko-pomorskiego w kategorii domy jednorodzinne w konkursie Architektura z energią (2013).

Piotr Kołodziejczuk

Wiceprzedodniczący Rady KPOIA RP

W Radzie KPOIA od 2018 roku. Obecnie jako freelancer pomaga innym spełniać marzenia inwestycyjne. Na początku pracował w Referacie Budownictwa, potem poprowadził realizację budowy huty aluminium w Norwegii. Następnie był Architektem Miasta Siedlce oraz naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Uczestniczył w przygotowaniu lokalizacji zakładu produkcji pociągów STADLER w Siedlcach. Brał również udział w realizacji dużych inwestycji, m.in. oczyszczalni ścieków Pomorzany Szczecin, fabryki Bridgestone k. Stargardu, kopuły na rondzie gen. Ziętka w Katowicach, muzeum POLIN w Warszawie i Europeskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Chętnie spędza czas na motocyklu, a podczas postoju spaceruje w zaciszu polskich lasów. 

Emilia Kuhn-Zakurzewska

Sekretarz Rady KPOIA RP

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w specjalności inżynieria pożarowa budynków oraz Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w specjalności inspektor zabezpieczeń przeciwpożarowych.. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, a także uprawnienia rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych upoważniające do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa przemysłowego i budownictwa ogólnego (bez obiektów ochrony zdrowia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych). Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP – podstawy higieny i bezpieczeństwa żywności. Inspektor BHP.

Janusz Mikielski

Skarbnik Rady KPOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. , członek Rady KPOIA RP od III kadencji, skarbnik – od obecnej. Aktywnie działa w bydgoskim oddziale SARP, aktualnie członek Komisji Rewizyjnej. Od 2019 roku członek MKUA w Bydgoszczy. Od 1996 roku prowadzi własną pracownię projektową. Interesuje się literaturą science fiction, lubi słuchać dobrego rocka. Miłośnik żagli, nart i klasycznych motocykli.

Grzegorz Rosa

Członek Rady KPOIA RP

Jest członkiem Rady KPOIA od 2018 roku. Pracuje w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Pasjonuje się malarstwem i żeglarstwem.

Sylwia Jankowska

Członek Rady KPOIA RP

Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Członek KPOIA RP oraz Krajowej Rady Izby Architektów RP. Od 2006 roku prowadzi autorską pracownię projektową. Szczególnie ważna jest dla niej ekologia, a co za tym idzie architektura trwała, funkcjonalna i nieskomplikowana. Promuje dobre praktyki zrównoważonego rozwoju w budownictwie, a także jakość i dobry design.

Katarzyna Świst-Grodowska

Członek Rady KPOIA RP

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Członek KPOIA RP od 2012 roku.

Od 2011 roku prowadzi swoją pracownię projektową, działając w całym kraju.

Wolny czas spędza z książką i na łonie przyrody w myśl zasady „Zielone uspokaja”.

Anna Rudólff

Przewodnicząca okręgowego sądu dyscyplinarnego KPOIA RP

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Członek KPOIA RP od początku jej istnienia. Od 2010 roku jest sędzią OSD w KPOIA RP, od 2014 pełni funkcję przewodniczącej. W 1991 roku wraz z mężem założyła pracownię projektową, obecnie nadal z nim współpracuje w ramach jego Autorskiej Pracowni Projektowej arch. Zbigniew Rudólff. W latach 2001–2016 pracowała (z kilkuletnią przerwą) w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia. Odpoczywa, czytając uwielbiane książki, najchętniej na łonie natury: w lesie, nad jeziorem.

Jery Szaflarski

Przewodniczący komisji rewizyjnej KPOIA RP

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Generalny projektant dzielnicy Fordon w Bydgoszczy (po wygranym konkursie ogólnopolskim SARP). W latach 1979–1990 dyrektor BP-BBO Miastoprojekt Bydgoszcz. Prezes zarządu Pracowni Architektonicznej ARUS Sp. z o.o. w Bydgoszczy w latach 1990–2008. Wieloletni prezes zarządu Oddziału SARP w Bydgoszczy. Od 2002 roku do dziś przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kujawsko– Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Marta Górak

Rzecznik odpowiedzialnośći zawodowej KPOIA RP

Absolwentka Instytutu Architektury i Urbanistyki politechniki Gdańskiej. Członek SARP od 1974 roku, IARP – od 2002. Funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni od 2006 roku, przedtem była sekretarema OSD. Pracowała w BP-BBO Miastoprojekt Bydgoszcz, Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, Inwestprojekcie, a następnie na własny rachunek. Obecnie na emeryturze.

Adam Popielewski

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej KPOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Funkcję przewodniczącego OKK pełni od powstania KPOIA RP. Od 1988 roku członek SARP. Do roku 1990 pracował jako projektant (na koniec w BPBBO Miastoprojekt Bydgoszcz), od 1993 – jako urzędnik: główny architekt wojewódzki w Bydgoszczy, a w latach 2007–2018 Architekt Miasta Torunia. Nagrodzony złotymi odznakami honorowymi: IARP oraz Krajowej Izby Urbanistów. Hobby to wiosłowanie, nauczanie, pies. Pasjonuje się sztuką, w tym architekturą.

 

TAGI

KPOIA

reklama

Warto przeczytać