Facebook

Twarze samorządności okręgowej – SLOIA RP

Z:A 75

Kontynuując cykl Okręgowe Izby Architektów, przedstawiamy władze naszego samorządu zawodowego na Śląsku.

PIOTR ŚREDNIAWA
PRZEWODNICZĄCY RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. Jeden z założycieli Śląskiej Izby Architektów RP, członek Rady SLOIA RP (kadencje I, II i III), jej wiceprzewodniczący (kadencja IV), wiceprzewodniczący Komisji ds. Mediów i Informacji przy KRIA RP. Członek SARP od 1980 roku, od dziesięciu kadencji sędzia konkursowy SARP. W latach 1990–1993 i 1999–2002 wiceprezes SARP o. Katowice, w latach 2002–2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej SARP o. Katowice, od trzech kadencji wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SARP. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Katowicach. Od 2003 roku razem z żoną Barbarą prowadzi w Gliwicach Biuro Studiów i Projektów. Laureat ponad 70 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. Autor przeszło 130 publikacji naukowo-badawczych oraz artykułów i felietonów poświęconych architekturze, urbanistyce, polityce przestrzennej, socjologii miasta i obiegowi kultury. Odznaczony Złotą Odznaką IARP i Złotą Odznaką SARP oraz wyróżnieniem Dziekana WA Politechniki Śląskiej (2019).

 

HENRYK PIĄTEK  
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W Radzie SLOIA RP od 2014 roku, koordynator kształcenia ustawicznego, sekretarz Podkomisji Szkoleń Zawodowych Komisji Kształcenia i Edukacji IARP, członek Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego w latach 2015–2018. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką IARP. W Zarządzie SARP o. Katowice od 2012 roku, wcześniej m.in. sekretarz, obecnie wiceprezes i przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych, współautor statutu SARP. Odznaczony Srebrną Odznaką SARP. Z żoną Ewą Piątek prowadzi biuro Archidea Katowice. Oddech łapią „na jazzowo” oraz w Beskidach. Analizują tożsamość śląską i wielkopolską, ostatnio fascynuje ich Przemyśl.

 

MIKOŁAJ MACHULIK
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W IARP od 2003 roku, członek Komisji ds. Legislacji przy KRIA RP. Od 2006 roku członek, a obecnie prezes SARP o. Katowice, sędzia konkursowy SARP. Nauczyciel w Studium Projektowania Wnętrz i Wzornictwa na Politechnice Śląskiej oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, asesor Europa Nostra 2020. Prowadzi własną praktykę zawodową – Zakład Architektury oraz The Onions Architects. Działalność zawodową łączy ze społeczną, w międzyczasie słucha muzyki z płyt winylowych i jeździ na rowerze.

 

ANITA LANGER
SEKRETARZ RADY SLOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Członek IARP od czasu jej powstania, od 2015 roku w Zespole ds. szkoleń przy Radzie SLOIA RP. W wolnym czasie pasjami czyta – choć nie omija dzieł ambitnych, to nie potrafi się oprzeć dobrej fantastyce i skandynawskim kryminałom. Nie prowadzi autorskiej pracowni, nie uprawia fancy sportów, nawet nie lubi jazzu, ale przecież nie musi.

DANUTA FREDOWICZ
SKARBNIK RADY SLOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Członek SARP o. Katowice. Od 1990 roku prowadzi pracownię architektoniczną ESAL w Sosnowcu. Interesuje się historią sztuki i podróżami, od lat uprawia jogę.

 

JULIAN FRANTA
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i RIBA. Pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha przygotowuje na tejże uczelni pracę doktorską o roli dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. Nauczyciel akademicki w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej Instytutu Projektowania Urbanistycznego na WAPK (od 2012). Członek zespołu autorskiego we Franta & Franta Architekci (od 2004). Pasjonat żeglarstwa regatowego (żeglarz regatowy klasy Micro, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Świata w klasie Micro), snowboardu (w trakcie studiów członek kadry AZS PK, zdobywca II miejsca w XXVIII Mistrzostwach Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie SKI ARCHI CUP 2019), a także audiobooków.

 

RAFAŁ LIPIŃSKI
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Członek Instytutu Dokumentacji Architektury w Katowicach przy Bibliotece Śląskiej, od 2010 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną – Warsztat Architektury Unreal 12. Prywatnie społecznik i miłośnik obiektów przemysłowych, na co dzień prowadzi architektonicznego bloga blacharnia Miejska, inicjator i autor trwającej obecnie rewitalizacji jedynej w Polsce nitowanej wieży ciśnień na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie.

 

HENRYK MERCIK
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie w 2004 roku obronił rozprawę doktorską pt. Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku. Ich rozwój oraz wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska (na przykładzie obszaru dzisiejszego miasta Ruda Śląska). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektury i budownictwa. Odznaczony Honorową Odznaką IARP I stopnia (2016), a także Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego (2016), laureat nagrody diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „Śląski Szmaragd”. Miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej (1999–2008), a obecnie w Chorzowie, wykładowca akademicki. W latach 2014–2015 był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, a w latach 2015–2018 – członkiem Zarządu Województwa Śląskiego. Od 2015 roku przewodzi Zespołowi ds. Utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

TOMASZ WAGNER
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, studium konserwacji zabytków, a także studium pedagogicznego, habilitował się na Politechnice Gdańskiej (2016). Od 23 lat jest pracownikiem Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej (RAr-2) w Gliwicach, a także profesor em Politechniki Śląskiej (od 2019). Przewodniczący Podkomisji Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego przy KRIA RP. Członek SARP. Łączy działalność dydaktyczno-naukową z praktyką twórczą. Promotor blisko stu prac dyplomowych, autor książek na temat dziedzictwa kulturowego i około 80 innych publikacji naukowych. Miłośnik historii, psychologii, badań kulturowych i niekonwencjonalnych eksperymentów behawioralnych.

 

AGNIESZKA WERESZCZYŃSKA
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W IARP od 2011 roku, członek Komisji ds. Mediów i Informacji przy KRIA RP. Administrator portali społecznościowych KRIA RP, Z:A i SLOIA RP. Od 2013 roku wraz z mężem prowadzi autorską pracownię AWX2 Architekci, a od 2011 – jeden z najpopularniejszych blogów o architekturze AWX2 BLOG, doceniony wieloma nagrodami oraz wyróżnieniami. Architektura w jej domu jest od pokoleń i stała się jej główną pasją. Na co dzień żona oraz mama dwójki wspaniałych dzieci, dla których wciąż chce zmieniać świat i otaczającą przestrzeń na lepsze.

 

PRZEMYSŁAW STAWINOGA
CZŁONEK RADY SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Sekretarz Zespołu ds. Ochrony Zawodu Architekta przy IARP. Od 2003 roku właściciel autorskiej pracowni projektowej proFORMA. Miłośnik dobrej muzyki, trudnej książki i wszelkich wyzwań.

 

TEOBALD JAŁYŃSKI
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W IARP od początku istnienia, przez ostatnie trzy kadencje przewodniczący OSD, członek zespołu redakcyjnego nowego Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta oraz Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA RP. W SARP od 1976 roku, pełnił funkcje sekretarza i skarbnika, od kilku kadencji wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego SARP o. Katowice. Pracował w Inwestprojekcie Katowice oraz w Biurze Planowania Przestrzennego w Algierii. W latach 90. rozpoczął własną działalność, od roku 2003 jest architektem miejskim w Jaworznie. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Katowicach i innych miejskich. Działacz samorządowy, Zasłużony dla rozwoju Województwa Śląskiego.

WOJCIECH PODLESKI
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Rzeczoznawca Budowlany. Główny projektant w Biurze Projektów Miastoprojekt Katowice do 1989 roku. Właściciel i architekt w Pracowni Projektowej Wojciech Podleski. Laureat nagrody I stopnia Ministra Infrastruktury RP za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa (za Bibliotekę Miejską w Jaworznie). Od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach, a od 2019 – przewodniczący jej komisji technicznej.

 

EWA WOSZCZYNA  
PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ SLOIA RP Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Rzeczoznawca budowlany i biegła sądowa w dziedzinie architektury. Członek Izby Architektów RP od 2010 roku. W Komisji Rewizyjnej działa już drugą kadencję. Współwłaścicielka Pracowni Architektury Forma w Częstochowie. Interesuje się podróżami, żeglarstwem i literaturą.

 

JANUSZ GRYCHOWSKI
RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SLOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy  ds. architektury. Członek Izby Architektów RP od 2002 roku. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP od pięciu kadencji. Członek SARP od 1974 roku. Do roku 2018 prowadził Autorską Pracownię Architektoniczną. Za działalność zawodową odznaczony przez władze państwa Złotym Krzyżem Zasługi, a za aktywność społeczną – szeregiem odznaczeń stowarzyszeniowych oraz izbowych. Jako architekt humanista preferuje muzykę klasyczną oraz dobrą literaturę.

 

 

reklama

Warto przeczytać