Facebook

Twarze samorządności okręgowej – LBOIA RP

Z:A 72

W wiosennym numerze Z:A przedstawiamy reprezentantów naszego samorządu w województwie lubelskim.

ANDRZEJ KASPRZAK
PRZEWODNICZĄCY RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Mieszkalnictwa na Politechnice Warszawskiej. Członek Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów (2002), organizator pierwszych powołujących ją zjazdów, skarbnik KRIA RP w I kadencji (2002–2006), przewodniczący Komisji Rewizyjnej IARP (2006–2010 i 2010–2014), zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IARP (2014–2018). Od 1981 roku aktywny członek SARP, wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy, od 1991 roku sędzia konkursowy. Przed powołaniem Izby Architektów reprezentował SARP w Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej. We władzach SARP Oddział Lublin pełnił funkcje: członka zarządu (1985–1991), członka Kolegium Sędziów Konkursowych, skarbnika (1991–1994), wiceprezesa (1994–2000), prezesa (2000–2006), przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zastępcy przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych (2006–2009), zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (2009–2012), wiceprezesa i przewodniczącego kolegium konkursowego (2012–2015), wiceprezesa i zastępcy przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych (2015–2019), obecnie jest członkiem zarządu. Czynny zawodowo architekt, wieloletni członek Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Lublinie, rzeczoznawca budowlany (od 2004).

 

JANUSZ GĄSIOROWSKI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Rady LBOIA RP
Od trzech kadencji członek Rady LBOIA RP, przez dwie – członek Komisji Legislacji KRIA RP, obecnie członek Komisji Prawa Inwestycyjnego KRIA RP. Od 1990 roku współwłaściciel Pracowni Architektonicznej MARKA w Puławach. Pasjonuje go gra na saksofonie tenorowym i fortepianie.

 

NATALIA PRZESMYCKA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LBOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Praktykę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną, od 2004 roku pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, obecnie – jako adiunkt. Jej pasje, na które notorycznie brakuje czasu, to rysowanie i jazda konna.

 

KAZIMIERZ KRACZOŃ
SEKRETARZ RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od trzech kadencji członek LBOIA RP, obecnie jej sekretarz. Był członkiem Rady Legislacyjnej IARP. Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Należy także do SARP oraz Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Od 2006 roku ma własną pracownię architektoniczną, a od wielu lat również autorską szkołę rysunku i malarstwa. Prowadzi warsztaty i plenery, bierze udział w krajowych i zagranicznych wystawach oraz konkursach malarskich. Interesuje się muzyką, sztuką i krajoznawstwem.

 

WOJCIECH HERMAN
SKARBNIK RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz doradztwa majątkowego rynku nieruchomości. Skarbnik LBOIA RP w I, II, III i IV kadencji. Od 1989 roku członek SARP-u. Od 1991 roku prowadzi autorską pracownię architektoniczną.

 

MARIA BALAWEJDER-KANTOR
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz Podyplomowego Studium Mieszkalnictwa na Politechnice Warszawskiej. Współorganizator i członek LBOIA RP, przewodnicząca LBOIA RP (2010–2018). Aktywny członek SARP Oddział Lublin: sekretarz GSK (1994–2003), sekretarz GKR (2003–2009), członek Kolegium Sędziów Konkursowych. Współwłaściciel i prezes zarządu Autorskiego Biura Architektury Investprojekt-Partner 6 w Lublinie, współautor wielu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, ochrony zdrowia oraz kultury i oświaty, w tym rewaloryzacji zabytków. Posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przez IARP.

 

WOJCIECH BIELECKI
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, jest w składzie Zespołu ds. Zasad Monitorowania Rynku Zamówień przy KRIA RP. Członek zarządu SARP Oddział Lublin w latach 2015–2019, a obecnie jego prezes. Od 2012 roku prowadzi własne biuro projektowe. Miłośnik muzyki filmowej.

 

PAWEŁ MIERZWA
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1983), stypendysta Fundacji Fulbrighta MIT Boston (1994), członek SARP (1986) oraz IARP (2002), sędzia konkursowy oddziału lubelskiego SARP. W LBOIA RP pełnił m.in. funkcję skarbnika i zastępcy przewodniczącego. Działa społecznie jako radny dzielnicy Węglin Północny w Lublinie. Aktywny architekt, wspólnik w założonej w 1990 roku firmie Bieńkowski Lis Mierzwa Architekci. Dzięki żonie miłośnik ogrodów i opiekun trzech kotów.

 

MAGDA PĘKALA
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od dwóch kadencji członek Rady LBOIA RP. Żywo zainteresowana wszystkim, co wiąże się z wykonywaniem zawodu architekta. Przywiązana do pracy, także tej bezinteresownej, lubi szybko orientować się w otaczającej ją rzeczywistości. Nie zatrzymuje się w miejscu – im dalej, tym ciekawiej.

 

KAROLINA PLEWA-UCHAŃSKA
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, członek SARP Oddział Lublin, w którym od niedawna pełni funkcję skarbnika, nauczyciel akademicki. Mieszka i pracuje w Lublinie, gdzie prowadzi pracownię projektową ArchiOne. Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi. Uwielbia podróże, sport, taniec i kuchnię śródziemnomorską.

 

WŁADYSŁAW SADURSKI
CZŁONEK RADY LBOIA RP
Członek Rady LBOIA RP od początku istnienia samorządu zawodowego: przez dwie kadencje (2002–2005 i 2006–2009) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Delegat na Krajowe Zjazdy IARP (2002–2017), od III kadencji (2010) członek Rady LBOIA RP, obecnie członek Zespołu ds. Ochrony Zawodu Architekta, działającego w ramach powołanej przez KRIA RP Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu, współautor projektu KEZA. opracowanego w II kadencji pod kierunkiem KROZ. Od 1980 roku należy do SARP Oddział Lublin, gdzie wielokrotnie pełnił różne funkcje: członka zarządu, sekretarza, zastępcy prezesa i członka Komisji Rewizyjnej. Wieloletni członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Nieprzerwanie, od ukończenia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (1979), czynny zawodowo.

 

ANDRZEJ LIS
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1973), przewodniczący OKR w I, III, IV i V kadencji, zastępca przewodniczącego OKR w II kadencji. W latach 1973–1990 pracował w SPiUI Inwestprojekt w Lublinie, od 1977 roku kierownik zespołu projektowego, od 1990 partner w Bieńkowski Lis Mierzwa Architekci.

 

MICHAŁ USZKO
OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ RADY LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi autorską pracownię projektową, a w wolnych chwilach łapie wiatr w żagiel deski windsurfingowej.

 

MIROSŁAW ZAŁUSKI
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LBOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Studium Podyplomowego Mieszkalnictwa PW i CZSBM. Aktywnie działa w SARP oraz LBOIA RP. Przez kilka lat był członkiem Komisji ds. Uprawnień Budowlanych przy Wojewodzie Lubelskim. Od powołania Izby Architektów RP do dziś nieprzerwanie przewodniczy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po studiach kierował budową pięciu obiektów Dzielnicy Akademickiej w Lublinie, następnie był projektantem w Inwestprojekcie, Pracowni Usług Architektonicznych przy SARP oraz Pracowni Architektury Zabytkowej Abrys. W latach 1992–2016 prowadził Pracownię Architektoniczną Kwadrat. Autor kilkunastu osiedli mieszkaniowych, obiektów sakralnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Po przejściu na emeryturę pozostaje czynnym członkiem Izby Architektów RP. W wolnych chwilach rysuje, maluje i majsterkuje.

 

EWA HAGEMEJER
PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO LBOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek LBOIA RP, od dwóch kadencji działa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym. Od 1994 roku prowadzi własną działalność projektową. Szczególne ceni naturę, lubi także sport i aktywny wypoczynek: wycieczki rowerowe, jazdę na nartach i żeglarstwo.

reklama

Warto przeczytać