Facebook

Twarze samorządności okręgowej – DSOIA RP

Z:A 77

W tym odcinku cyklu przedstawiamy reprezentantów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

ANNA KOŚCIUK
PRZEWODNICZĄCA RADY DSOIA RP
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego z rewaloryzacji i konserwacji zabytków tegoż. Od 2010 roku delegat DSOIA RP na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP, sędzia sądu dyscyplinarnego w kadencji 2010–2014, zaś w kolejnej – sekretarz rady DSOIA RP. Od marca 2018 roku przewodnicząca Rady DSOIA RP. Od 2018 roku Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektura i budownictwo. Od 2013 roku aktywnie działa w zarządzie Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Od 1993 roku do dziś prowadzi własną pracownię, która specjalizuje się w projektowaniu w obiektach zabytkowych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Dolnośląskiego Lauru Konserwatorskiego, nagrody Piękny Wrocław, a także Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (5 razy) oraz 9. edycji Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej. W wolnym czasie najchętniej podróżuje.

 

ŁUKASZ KOMAR
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY DSOIA RP
Absolwent Klasy Architektonicznej w III LO we Wrocławiu i Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 2010–2018 przewodniczący Komisji Rewizyjnej DSOIA RP. Od 2018 roku wiceprzewodniczący Rady. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką IARP. Współwłaściciel pracowni ASPA. Pasjonat sportu. Sternik zwycięskiej załogi II edycji Regat Architektów. Certyfikowany instruktor jazdy na rolkach. Posiada licencję trenera hokeja na lodzie, prowadzi w tym zakresie treningi dla dzieci i młodzieży.

 

ZBIGNIEW MAĆKÓW
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY DSOIA RP
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Kingston School of Architecture. Szef Rady DSOIA RP (2010–2018), wiceprzewodniczący KSK przy ZG SARP. Założyciel biura Maćków Pracownia Projektowa. Najważniejsze wyróżnienia: laureat Honorowej Nagrody SARP 2020, Honorowej Nagrody SARP o. Wrocław, konkursu Życie w architekturze (2 razy), Nagrody Roku SARP, Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław (4 razy), Nagrody Województwa Śląskiego, Grand Prix DOFA (2 razy). Finalista World Architecture Festival (4 razy). Jego projekty otrzymały nominację i znalazły się na shortliście Mies van der Rohe Award (2 razy). Zdobył Złoty Medal na Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach architektonicznych. Wykładał na uczelniach: PWr, UWr i Solvay Brussels School. Współinicjator i uczestnik projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator architektury podczas ESK Wrocław 2016. Założyciel think tanku Gęsto i startupu „diffeRent”. Prywatnie nieporadny ojciec czwórki, psiarz, biegacz i motocyklista.

 

MACIEJ SZARAPO
SEKRETARZ RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2008 roku nieustannie zasiada w Radzie DSOIA RP. Inicjator i organizator sportowych imprez środowiskowych dla architektów, m.in. turnieju tenisowego WOFA oraz zawodów narciarskich „Architekci na Gigancie”. Od 2004 roku współwłaściciel ASPA Pracowania Architektoniczna. Pracę architekta łączy z działalnością szkoleniową jako licencjonowany instruktor tenisa PZT oraz licencjonowany instruktor narciarstwa PZN. Miłośnik gitary klasycznej, muzyki organowej oraz malarstwa hiszpańskiego epoki baroku.

 

ANDRZEJ KAMIŃSKI
SKARBNIK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1969). Członek IARP od początku jej istnienia. W DSOIA RP działał początkowo jako delegat, potem od 2006 roku – członek Rady, a od 2010 – skarbnik. Specjalizuje się w dokumentacjach projektowo-konserwatorskich dla obiektów zabytkowych. Od 2016 roku rzeczoznawca budowlany. Od 1994 do 2016 roku prowadził specjalistyczną firmę – Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, w której pełnił też funkcję głównego projektanta. Obecnie na aktywnej zawodowo emeryturze nadzoruje realizacje wcześniejszych projektów oraz wykonuje ekspertyzy stanu technicznego. Wyróżniony Srebrną i Złotą Odznaką IARP, Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Laureat Dolnośląskiego Lauru Konserwatorskiego. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki. Uprawia pieszą turystykę górską, lubi zbierać grzyby.

 

ANNA BOCHEŃSKA-SKAŁECKA
CZŁONEK RADY DSOIA RP

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W DSOIA RP od 2008 roku, w jej Radzie działa pierwszą kadencję. Od 2008 roku prowadzi samodzielną działalność projektową, a od 2010 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie prowadzi również (od 2011 roku) Pracownię Studialno-Projektową. Jej zainteresowania naukowo-projektowe i dydaktyczne to przede wszystkim: optymalizacja procesu projektowego w aspekcie minimalizacji wpływu obiektów budowlanych na środowisko oraz wykorzystanie tzw. metod inwentycznych w projektowaniu (certyfikat moderatora metody design thinking 2020). Mieszka we Wrocławiu z mężem Tomaszem oraz synami Franciszkiem i Antonim. Miłośniczka Dolnego Śląska. W wolnych chwilach żegluje (patent sternika jachtowego) i jeździ na nartach.

 

PIOTR FOKCZYŃSKI
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jeden z założycieli Izby Architektów RP, członek Rady od pierwszej kadencji, delegat na Zjazd Krajowy. W samorządzie zawodowym zaangażowany w standardy wykonywania zawodu i legislację. W latach 1988–2003 pracował w biurze projektów BIPROS i w autorskiej pracowni projektowej KONCEPT. Od roku 2003 do dzisiaj Architekt Miasta Wrocławia, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa. Aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach podnoszących jakość wrocławskiej architektury. Propagator konkursów architektonicznych, m.in. co roku w imieniu Prezydenta Wrocławia organizuje konkurs Piękny Wrocław. Pomysłodawca i koordynator projektu wzorcowego osiedla mieszkaniowego Nowe Żerniki. Podkreśla znaczenie przestrzeni publicznych i ich estetyki w kształtowaniu miasta. Pracę zawodową przeplata z pasją do motocyklowych podróży, kolarstwa górskiego i nart.

 

JULIUSZ ADAM MODLINGER
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Z Izbą Architektów RP związany od jej powstania. W latach 2002–2017 sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DSOIA RP, od roku 2018 – członek Rady. W latach 2000–2019 skarbnik SARP Oddział Wrocław. Laureat konkursów na najlepszą realizację architektoniczną Wrocławia w latach 1990, 1991, 2000, 2001, 2007, 2008. Od 2016 roku rzeczoznawca budowlany IARP, specjalizuje się w ekspertyzach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Od 30 lat prowadzi działalność projektową w Pracowni Architektonicznej „Architekt s.c. Modlinger, Wołyniec”. Absolwent czteroletnich warsztatów ikony przy benedyktyńskim klasztorze w Lubiniu, w wolnych chwilach zajmuje się malarstwem ikonowym.

 

MATEUSZ NIEMCZYK
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, gdzie uzyskał wpis do Izby Architektów Nadrenii Północnej-Westfalii. Od kilkunastu lat zajmuje się głównie projektowaniem i nadzorowaniem inwestycji budowlanych w Polsce oraz w krajach bałtyckich dla sieci obuwniczej Deichmann. Jako projektant współpracuje przy realizacjach branży retail i budownictwa przemysłowego. W wolnych chwilach, w kolarskim przebraniu, zatacza coraz większe pętle wokół Wrocławia.

ANDRZEJ PONIEWIERKA
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przez trzy kadencje jego prodziekan. Do chwili obecnej prowadzi tam oraz na studiach podyplomowych zajęcia i dyplomy. Członek Komitetu Sterującego Politechniki Wrocławskiej programu TEMPUS. Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP odpowiedzialny za program Kształtowanie przestrzeni. Pierwszy przewodniczący DSOIA RP. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, a obecnie jest członkiem Rady i delegatem. Radny pierwszej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia, wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Rady Doradczej IBA Furst-Puckler-Land GmbH w Niemczech i Europa-Miasto Gorlitz/Zgorzelec 2030. Laureat wielu konkursów architektonicznych, w tym Piękny Wrocław. Wieloletni juror w konkursach architektonicznych SARP i innych, np. Fasada Roku, Piękny Wrocław. Pracę na uczelni łączy z projektowaniem, współpracuje z biurami KMSP, MSP GmbH (Niemcy), a od 2000 roku prowadzi własne biuro projektowe KMP Poniewierka. Jego pasje to żeglarstwo i motocykle.

WACŁAW SZAREJKO
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczący Zespołu ds. Identyfikacji Zawodowej i Organizacji Pracy przy Krajowej Radzie IARP, wiceprzewodniczący Podkomisji Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego przy Krajowej Radzie IARP, wiceprzewodniczący Podkomisji Szkoleń przy Krajowej Radzie IARP. Jest także członkiem: Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk o. Katowice; Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Polskiej Akademii Nauk o. Wrocław; władz krajowych Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Współorganizator konferencji naukowej Ergonomia wieku podeszłego. Dwukrotny laureat nagrody Dolnośląska Budowa Roku. W DSOIA RP kieruje Komisją ds. Poprawy Warunków Wykonywania Zawodu. Podczas pracy w IARP szczególnie skupia się na poprawie warunków wykonywania zawodu i przywróceniu należnej roli projektanta w procesie inwestycyjnym.

 

WALDERMAR WAWRZYNIAK
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom u prof. Zygmunta Majerskiego). Członek Rady DSOIA RP drugą kadencję. Od 1965 roku członek SARP, były wiceprezes ZO SARP, członek Zarządu Głównego SARP. Odznaczony Złotą, Srebrną i Brązową odznaką SARP. Pracownik dydaktyczny i naukowy na Wydziale Architektury PWr oraz na Uniwersytecie Technicznym USTO w Oranie (Algieria). Doktoryzował się na WA PWr, habilitował na WA Politechniki Krakowskiej. Profesor PWr, KUL-u i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Były członek Senatu Politechniki Wrocławskiej, promotor ponad 250 dyplomantów oraz 7 doktorantów. Odznaczenia za pracę dydaktyczną: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Stulecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu. Zasłużony dla Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – Honorowa Odznaka DOIA RP, Medal Stulecia UAP. Autor wielu publikacji naukowych oraz książek m.in. Sacrum w architekturze (nagrodzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) i Dom. Idea Przestrzeń. Wraz z żoną Barbarą prowadził biuro architektoniczne. Autor pomnika I.J. Paderewskiego we Wrocławiu oraz wielu zrealizowanych obiektów architektonicznych w Polsce.

 

BOGUSŁAW WOWRZECZKA
CZŁONEK RADY DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury PWr, na I i II stopniu studiów, a także na studiach doktoranckich. W ramach działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się problematyką rewitalizacji obiektów i terenów poprzemysłowych, agrourbanistyką, a także dydaktyką szkoły wyższej. Jest czynnym architektem, w ramach swojej pracowni architektonicznej Manufaktura nr 1 zaprojektował szereg obiektów nagrodzonych w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Spośród obiektów zrealizowanych dwa były nominowane do międzynarodowej nagrody Miesa van der Rohe (2009, 2017), a jeden w 2018 roku otrzymał wyróżnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie wybitnych osiągnięć twórczych. Uprawia rekreacyjnie narciarstwo i pływanie.

 

JAN MARIAN MATKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od powstania Izby członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w kilku kadencjach wiceprzewodniczący, a od 2018 roku – przewodniczący. W latach 1981–1990 roku był starszym wykładowcą w Instytucie Historii Architektury i Techniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadził zajęcia z projektowania wspólnie z prof. Jerzym Rozpędowskim i prof. Stefanem Müllerem. Promotor prac dyplomowych. Podczas 48-letniej pracy w zawodzie, we współpracy z architektami wrocławskimi, brał udział w konkursach architektonicznych, wykonał wiele projektów budowlanych i wykonawczych, prowadził nadzory autorskie nad realizacją zespołów mieszkaniowych, budynków biurowych, galerii handlowych oraz obiektów kulturalnych, sakralnych i naukowo-dydaktycznych. Za swoją działalność zawodową, społeczną i dydaktyczną otrzymał Nagrodę Wrocławia, został wyróżniony w Konkursie Mister Wrocławia, Nagrodą Fundacji im. św. Brata Alberta, odznaczeniem Dziekana Wydziału Architektury PW i odznakami Izby Architektów RP.

 

TOMASZ SOŁOWIJ
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ DSOIA RP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Członek IARP od dnia jej powołania. Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej uzyskał w 1989 roku. W 2017 roku wyróżniony Honorową Odznaką Izby Architektów RP I stopnia. Członek SARP od 1985 roku, za pracę na rzecz stowarzyszenia wyróżniony Odznakami Brązową, Srebrną i Złotą. W Zarządzie SARP Oddział Wrocław działa od roku 2000, jest jego wiceprezesem od 2015. Po ukończeniu studiów pracował w biurze projektów Miastoprojekt Wrocław, a następnie prowadził własną pracownię, przekształconą w autorskie biuro projektów, wykonujące projekty obiektów użyteczności publicznej i rewaloryzacji zabytków. Od najmłodszych lat z zamiłowania żeglarz, któremu udaje się realizować marzenia o dalekich rejsach.

 

 

 

 

TAGI

samorzad

reklama

Warto przeczytać