Facebook

Systemy przeciwpożarowe od ALUPROF

Z:A 69

Szklane budynki budzą zachwyt dzięki efektownym systemom aluminiowym. Solidna konstrukcja profili, lśniące tafle szkła oraz nowoczesna forma tworzą wyjątkowy efekt architektoniczny. Firma ALUPROF w swoim portfolio ma właśnie takie inwestycje, przykuwające uwagę nietypowym wyglądem i nienaganną estetyką, coraz częściej dzięki zastosowanych w nich systemach przeciwpożarowych.

Aluminium to tworzywo zyskujące na popularności we współczesnym budownictwie. Dzieje się tak głównie za sprawą jego właściwości: ponadprzeciętnej wytrzymałość, plastyczności i trwałości. Wszystko to czyni ten materiał szczególnie odpornym na korozję. Aluminiowe systemy przeciwpożarowe ALUPROF pozwalają wykonywać różnorodne elementy zabudowy, odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. stref ochrony przeciwpożarowej i zapewniające odpowiednie warunki dla ewakuacji osób. Zakres tych rozwiązań obejmuje zarówno produkty powiązane konstrukcyjnie z grupą systemów okienno-drzwiowych, jak i bazujące na fasadowych systemach słupowo-ryglowych. Odporność ogniowa tego typu konstrukcji, w zależności od potrzeb, może mieścić się w klasach od El15 aż do El120 dla konstrukcji pionowych.

Systemy przeciwpożarowe coraz popularniejsze

Wciąż rosnące standardy budownictwa i ochrony osób przed skutkami ognia i dymu są jednymi z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje architektura współczesna. Systemy przeciwpożarowe są nieustannie modernizowane i unowocześniane, a ich rozwój bazuje zarówno na zwiększaniu odporności ogniowej oraz poszerzaniu możliwości konstrukcyjnych, jak i na usprawnianiu procesów technologicznych i obniżaniu pracochłonności produkcji.

Konstrukcja przegród i drzwi przeciwpożarowych jest najczęściej oparta na profilach z izolacją termiczną. Jednak nie jest ona zasadniczym elementem wpływającym na odporność ogniową. To zastosowanie przekładek termicznych powoduje, że taki system nadaje się do użytku nie tylko jako przegroda wewnętrzna, lecz także jako zabudowa zewnętrzna. Na rynku dostępne są także systemy ścianek i drzwi, które w podstawowym zakresie nie posiadają własności ognioodpornych, lecz dzięki użyciu w nich dodatkowych wkładów ogniochronnych oraz odpowiednich akcesoriów i okuć nabierają cech zabudowy przeciwpożarowej. Z reguły jednak rozwiązania te spełniają wymogi odpowiedniej klasy EI, bazując na profilach zaprojektowanych specjalnie z myślą o realizacji tych wymagań.

Jak wymyślił to ALUPROF?

Najnowszy system okien przeciwpożarowych od ALUPROF MB-86EI przeznaczony jest do wykonywania okien otwieranych o klasie odporności ogniowej EI30 wg normy EN 13501-2+A1. System jest połączeniem cech okna z właściwościami przegród przeciwpożarowych. – Umieszczona w nim zabudowa odpowiada wszelkim wymaganiom przepisów i norm odnoszących się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska. System jest klasyfikowany jako NRO, czyli nierozprzestrzeniający ognia. Okno przeciwpożarowe MB-86EI wyróżnia wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze. Profile o trzykomorowej budowie, w których centralną część stanowi komora izolacyjna pomiędzy przekładkami termicznymi mają szerokość 43 lub 42 mm.

Przykładem innego rozwiązania o dużych możliwościach technicznych jest jeden z najpopularniejszych na polskim rynku systemów przegród i drzwi przeciwpo­żarowych: ALUPROF MB-78EI. Jego profile mają 3 komory, z których środkowa jest jed­nocześnie strefą izolacji ter­micznej. Ma on możliwość zastosowania dwóch rodza­jów wkładów: ogniochron­nych: typu GKF lub CI, które w zależności od układu i ilo­ści komór, w jakich zostaną użyte dają możliwość uzyska­nia klasy od EI15 aż do EI90. Konstrukcja jest bar­dzo wytrzymała – pozwala na wykonywanie drzwi i ścianek o dużych gabarytach. Dodatkowo, jest także niezwykle elastyczna pod względem rodzaju możliwych do za­montowania w niej okuć, zamków, samozamykaczy i innych akcesoriów. System MB-78EI  jest także podstawą in­nych ciekawych konstrukcji: automatycznych drzwi prze­suwnych MB-78EI DPA w klasach EI15 oraz EI30, a także przegród przeciw­pożarowych MB-118EI o od­porności ogniowej w klasie EI120.

Ścianka bezszprosowa w systemie ALUPROF na bazie systemu MB-78EI

Kolejnym produktem na bazie MB-78EI w asortymencie ścian działowych jest rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpożarowych tzw. ścianek bezszprosowych. Pozwalają one na budowę przegród wewnętrznych bez widocznych pionowych profili oddzielających poszczególne moduły ścianki, a ponadto cechują się bardzo dobrą odpornością ogniową (EI30 – EI60). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wypełnienia w postaci ogniochronnego materiału pęczniejącego oraz niepalnego silikonu w szczelinie pomiędzy taflami szkła, która wynosi jedynie 4 mm. System bezszprosowych ścian MB-78EI umożliwia projektowanie przegród, których wysokość dochodzić może nawet do 3,6 m., a moduły osiągać szerokość do 1,8.

W budynku CEDETu projektu pracowni AMC Andrzej Chołdzyński wykorzystano system ALUPROF MB-SR50N EFEKT

Przykładem innego rozwiązania w zakresie przeciwpoża­rowych systemów fasadowych są też konstrukcje ALUPROF MB-SR50N EI oraz MB-SR50N EFEKT, które oparte są na pod­stawowych systemach słupowo-ryglowych, wyposażonych w dodatkowe wkłady ogniochronne we­wnątrz profili oraz akcesoria uzupełniające, funkcjonują­ce w przestrzeni powstałej pomiędzy wypełnieniami, konstrukcją nośną i listwami do szklenia. Dzięki temu fa­sada przeciwpożarowa wizualnie niczym nie różni się od swojej wersji podstawowej. Systemy MB-SR50N EI oraz MB-SR50N EFEKT to także rozwiązania uniwersalne – dają możliwość stosowania zarówno w formie zabudowy zewnętrznej, jak i w postaci wysokich przegród we­wnętrznych, można z nich wykonywać także przeszkle­nia dachowe o pochyleniu od 0° do 80°. Fasady piono­we lub te odchylone od pio­nu o kąt ±10° posiadają odporność ogniową w kla­sach od EI15 do EI60, nato­miast przeszklenia dachowe – klasę RE45/REI30. Pomimo spełniania kryteriów bezpieczeństwa pożarowe­go systemy te dają dużą swobodę w kształtowaniu brył architektonicznych – w konstrukcjach przestrzen­nych segmenty fasad piono­wych można połączyć pod kątem.

 

 

 

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.