Facebook

Systemy napędzane przyszłością

Z:A 81

Zastanawiasz się, jak zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej? Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. proponuje innowacyjne rozwiązanie. Jesteśmy liderem rynku, który dostarcza najwyższej jakości rozwiązania magazynowe oszczędzające miejsce.

Zastanawiasz się, jak zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej? Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ma innowacyjne rozwiązanie. Jesteśmy liderem rynku, który dostarcza najwyższej jakości rozwiązania magazynowe oszczędzające miejsce. Dzięki jednemu z najlepszych, w swojej klasie, procesowi wytwarzania może realizować systemy o wysokiej jakości i doskonałej konstrukcji w najkrótszym czasie produkcji oraz dostaw. Regały przesuwne Compactus maksymalnie wypełniają dostępną powierzchnię, przy czym do obsługi potrzebne jest tylko jedno przejście. W ten sposób otrzymujemy ponad 2-krotne zwiększenie pojemności przechowywania w stosunku do regałów stacjonarnych.

Przykładowa realizacja Compactus XTR Double Decker z antresolą, fot. MCB

 

Zaawansowane systemy magazynowania

Regały jezdne mogą składować różnorodne towary w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych, transportowych na półkach, w pojemnikach czy paletach. To rozwiązanie ewoluowało przez lata, zmieniając elementy konstrukcyjne oraz napęd. Początkowo regały były przemieszczane za pomocą specjalnego uchwytu lub korby siłą ludzkich mięśni, obecnie służy do tego napęd elektryczny i sterowanie mikroprocesorowe. Regały jezdne MCB Sp. z o.o. poruszają się po szynach zatopionych w posadzce lub układanych nawierzchniowo z podłogą własną wypełniającą przestrzeń międzyregałową. Powyżej szyn znajduje się podwozie wyposażone w koła jezdne oraz jednofazowy silnik elektryczny prądu stałego 24 V (tzw. bezpieczny) z odpowiednio dobraną przekładnią. Moc silnika elektrycznego napędzającego regały to 50 W. Umieszczona za nim wielostopniowa przekładnia zapewnia długą żywotność oraz niezwykłą sprawność systemu. Jego trwała konstrukcja umożliwia przenoszenie dużych obciążeń – nawet 15 t na jeden rząd regałów przesuwnych. W podstawie jezdnej znajdują się zaawansowane systemy bezpieczeństwa, m.in. fotokomórki (w momencie przecięcia wiązki laserowej następuje zatrzymanie regałów), czujnik odległości (odpowiedzialny za utrzymanie zadanej odległości między elementami) oraz MCMS – system kontroli obciążenia układu jezdnego (pozwala reagować na przeciążenia silnika w przypadku napotkania przeszkody w trakcie jazdy i jest jednym z elementów biernego systemu bezpieczeństwa). Regały, niezależnie od przenoszonego obciążenia, rozpoczynają i kończą ruch ze stałym przyśpieszeniem, a przestrzeń roboczą pokonują ze stałą prędkością. Na podstawach jezdnych zbudowane są regały półkowe o różnorodnej konstrukcji dopasowanej do wymagań użytkowników. Mogą mieć one ściany pełne lub ażurowe, typu Sysco lub Compact i są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. W przypadku szczególnych obciążeń proponujemy ściany zrealizowane w technologii ażurowej typu HI280, w których elementy powstały z blachy stalowej, ocynkowanej.

System Dynamic II

Regał może być wyposażony m.in. w: półki, szuflady, podziałki na półki, listwy podtrzymujące zawartość, ramy wysuwane, belki podporowe. Na jego ścianie frontowej znajduje się panel sterowania z dotykowym ekranem Dynamic II, który kontroluje ruch regałów poruszających się ze stałą prędkością niezależnie od ich obciążenia. Dzięki zastosowaniu funkcji łagodnego startu i zatrzymania eliminowane są drgania i wpływ bezwładności na magazynowane przedmioty, tak że pozostają one na swoim miejscu. Pulpit operacyjny może być kontrolowany i sterowany ręcznie (z ekranu dotykowego) lub zdalnie (ze smartfonu lub tabletu). To drugie odbywa się za pomocą sygnału Wi-Fi generowanego przez pulpit. Nie jest wymagane połączenie z internetem czy posiadanie karty SIM. Lokalna sieć generowana przez Dynamic II umożliwia współpracę systemu sterowania z innymi inteligentnymi systemami magazynu, takimi jak systemy przeciwpożarowe, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto funkcje mobilne Dynamic II pozwalają na zdalną diagnostykę i kontrolę poprawności jego działania, w tym przesyłanie informacji o wystąpieniu błędów. Obsługa jest prosta i w pełni bezpieczna dla użytkownika. System obsługuje języki: polski, angielski, holenderski, niemiecki, duński, włoski i francuski. Panel sterujący umożliwia również kontrolę dostępu do poszczególnych regałów. Korzystanie z urządzenia może być ograniczone za pomocą elektronicznego kodu typu PIN lub karty magnetycznej RFID, przy czym różne mogą być przydzielone oddzielnie dla każdego rzędu regałów lub dla dowolnej ich liczby. Funkcje mobilne umożliwiają kontrolę, kto i kiedy obsługuje regał czy z niego korzysta. Dodatkowo można uruchomić „tryb wentylacji”, który sprawia, że regały o określonych godzinach i dniach otwiera się automatycznie na równe przestrzenie między regałowe. W ten sposób zwiększa się cyrkulacja powietrza pomiędzy składowanymi obiektami.

Regały dwupoziomowe CompactusR XTR Double Decker z antresolą, fot. MCB

Automatyczny system bezpieczeństwa

System sterowania wyposażony jest w unikalny Automatyczny System Bezpieczeństwa. Funkcja ta w pełni zabezpiecza pracownika obsługi, składowane materiały oraz same regały przed uszkodzeniem, jeśli te znajdą się w przestrzeni międzyregałowej w trakcie ruchu półek. Gdy inicjujemy proces poruszania, system automatycznie kontroluje ten obszar za pomocą programu rozpoznawania obrazu, kiedy zaś chcemy zamknąć przejście – porównuje on stan rzeczywisty z obrazem zarejestrowanym bezpośrednio po rozsunięciu regałów. Jeśli w przestrzeni międzyregałowej zostaną wykryte osoby, przedmioty lub elementy wystające poza obrys regałów, przejście nie zostanie zamknięte.

Regały dwupoziomowe Double Decker

Rozwinięciem systemu regałów przesuwnych Compactus z napędem elektrycznym i sterowaniem Dynamic II, przeznaczonych do wysokich pomieszczeń, jest system regałów wielopoziomowych Double Decker. To idealne rozwiązanie konstrukcyjne oraz technologiczne do wysokich pomieszczeń – powyżej 4,5 m. Double Decker zapewnia czterokrotne zwiększenie pojemności przechowywania w porównaniu z regałami stacjonarnymi, przy jednocześnie niezwykle prostej i bezpiecznej obsłudze. To rozwiązanie z własną antresolą, opartą na ścianach bocznych dolnego poziomu regałów jezdnych, pozwala efektywniej wykorzystać wysokie pomieszczenia porzez obsługę wyższych poziomów bez użycia dodatkowych drabin, wózków czy specjalistycznych środków transportu itp. Antresola może być wykonana jako podłoga pełna lub krata typu Vema. W konstrukcji Double Decker mają zastosowanie wszystkie elementy oraz zalety regałów jezdnych ze sterowaniem Dynamic II. Regały wielopoziomowe pozwalają zrezygnować z konieczności dzielenia wysokich pomieszczeń stropami na mniejsze kubatury. Rozwiązanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, eliminuje wydatki związane z budową stropu oraz zmniejsza koszty instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, systemu przeciwpożarowego oraz oświetlenia. Warto też zaznaczyć, że powierzchnia antresoli nie jest liczona przy wyznaczeniu podstawy corocznego podatku od nieruchomości, w przeciwieństwie do powierzchni oddzielnych kondygnacji. W jednym systemie regałów oferowanych przez Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. można połączyć wiele funkcji i stworzyć scentralizowaną jednostkę magazynową dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Stosując system regałów jezdnych z napędem elektrycznym i sterowaniem Dynamic II, wkraczamy w przyszłość.

Rzut izometryczny regałów z antresolą, fot. MCB.

 

Warto przeczytać