Facebook

System Studenckich Praktyk Zawodowych IARP

Z:A 87

KATEGORIA: Edukacja

W związku z uruchomieniem Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (SSPZ IARP) prosimy członków IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczne praktyki o zgłaszanie się za pośrednictwem linku: https://praktyki.izbaarchitektow.pl.

Opiekunem praktyki może być każdy czynny członek Izby Architektów RP posiadający pełne uprawnienia do projektowania.

 • Chęć przyjęcia praktykanta należy zgłosić za pomocą aplikacji SSPZ IARP.
 • Opiekun praktyki wybiera praktykanta w SSPZ IARP od 1 grudnia do 31 stycznia lub wyczerpania limitu miejsc, który wynosi dwóch praktykantów na jednego opiekuna.
 • Student zostaje przyjęty na praktykę na podstawie przedstawionego portfolio projektów.
 • Biuro projektów, w którym pracuje opiekun praktyki, zapewnia praktykantowi – zgodnie z wymaganiami  SSPZ IARP – miejsce pracy (biurko, komputer, legalne oprogramowanie).
 • Praktyka nie może być zdalna. Miejscem jej odbywania jest siedziba biura projektów z wyłączeniem prowadzonych nadzorów nad realizacją budynków i postępowań administracyjnych.
 • Opiekun praktyki przez cały okres odbywania praktyk sprawuje opiekę dydaktyczną nad studentem. Przekazuje mu swoje doświadczenia zawodowe oraz czuwa nad doskonaleniem umiejętności praktycznych nabytych przez niego w trakcie zajęć na uczelni.
 • W ostatnim dniu praktyki, 30 czerwca 2023 roku, opiekun, na podstawie stworzonego w tym czasie przez studenta portfolia, potwierdza lub nie odbycie przez niego praktyki w SSPZ IARP.
 • Podstawą niepotwierdzenia odbycia praktyki może być nieusprawiedliwiona absencja studenta lub brak w systemie portfolia praktyki. System Studenckich Praktyk Zawodowych IARP.
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
 
 • System praktyki: stacjonarny
 • Tygodniowy wymiar praktyki: 40 godzin
 • Terminy zgłaszania chęci przyjęcia praktykantów: od ogłoszenia do 1 grudnia 2022
 • Okres aplikacji studentów: 1 grudnia 2022–31 stycznia 2023
 • Terminy praktyk studenckich: 1 marca–30 czerwca 2023
 • Data potwierdzenia lub niepotwierdzenia odbycia praktyki: 30 czerwca 2023
   

Fot. Shutterstock

 

reklama

Warto przeczytać