Facebook

Rzeszów: miejsce marzeń

Z:A 72

Dziewięć lat temu, z inicjatywy Rady PKOIA RP, przeprowadzono pierwszy konkurs Dom moich marzeń, przeznaczony dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Wtedy w pilotażowej edycji wzięło udział pięć szkół z Rzeszowa i dwie z Krosna, w tym roku nadesłano aż 390 zgłoszeń

Podczas tegorocznego wydania konkursu Dom moich marzeń, zorganizowanego w ramach Dnia Edukacji Architektonicznej, zaangażowani w wydarzenie członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP przedstawili serię prezentacji multimedialnych dla 29 szkół i 787 uczniów. Koncentrowały się one na idei domu, historii budowania, roli architekta w życiu człowieka oraz procesie inwestycyjnym.

4 grudnia 2019 roku odbyły się wnikliwe obrady jury, które oceniło 390 zgłoszonych prac. Niektóre z nich zachwycały pomysłem, inne – techniką wykonania, a jeszcze inne – ciekawym i świeżym spojrzeniem na koncepcję domu i jego otoczenia. Przyznano 5 nagród głównych, 39 wyróżnień indywidualnych i 28 wyróżnień dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach.

Tegoroczny konkurs Dom moich marzeń cieszył się dużym zainteresowaniem, fot. Agnieszka Puchyr.

Edukacja architektoniczna dzieci

Konkurs składa się z kilku faz. Pierwsza to spotkanie z architektami na lekcjach plastyki i rozmowa o architekturze, druga – wykonanie przez uczniów prac plastycznych przedstawiających projekty domów marzeń  (format A3, technika do wolna trwała), trzecia – rozstrzygnięcie przez jury. Ostatni etap stanowi wystawa najlepszych prac wraz z uhonorowaniem laureatów. Niezwykłą pamiątką każdej edycji jest całoroczny kalendarz z nagrodzonymi i wyróżnionymi rysunkami. Laureatami są dzieci oraz wybrane klasy. Wszyscy, w tym nauczyciele, otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz kalendarz.

Najważniejsze jednak w konkursie jest bezpośrednie spotkanie architektów z uczniami, które – wraz z prezentacją ciekawych przykładów projektowania domów mieszkalnych na świecie – ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania przestrzeni. Te mające swobodny charakter interakcje często przeradzają się w żywiołową dyskusję i dzięki entuzjazmowi dzieci dają nam dużo satysfakcji. Owocuje to fantazyjnymi i barwnymi kompozycjami, które mocno „nakręcają” jurorów konkursu (a trudne jest ich zadanie przy takiej liczbie i jakości prac). Konkurs zdobył bardzo duże uznanie nauczycieli plastyki i od lat przyczynia się do budowania rangi zawodu architekta oraz naszej Izby.

Obradom jury za każdym razem towarzyszą ogromne emocje, fot. Agnieszka Puchyr.

Wystawa najlepszych prac

W tym roku otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród odbyło się 10 stycznia w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP w Rzeszowie. Tam też można oglądać zwycięskie prace. Rozdano nagrody indywidualne dla autorów najlepszych projektów, a także podziękowano nauczycielom biorącym udział w konkursie.

Wystawy najlepszych projektów z poprzednich edycji były dotychczas prezentowane w holu rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej (udostępnionym przez Urząd Miasta Rzeszowa), BWA Krosno oraz budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

Na koniec warto wymienić koleżanki i kolegów z naszej Izby, zaangażowanych w przeprowadzenie dotychczasowych konkursów. Są to z Rzeszowa: Andrzej Depa, Janina Barbara Sipowicz (koordynator i sekretarz siedmiu edycji konkursu), Iwona Matlingiewicz, Magdalena Jurasz, Piotr Orlewski, Bartosz Dzioch, Marek Chrobak, Iwona Bąk, Czesław Wajdowicz, Agnieszka Puchyr; z Krosna: Ruben Bardanaszwili, Iwona Skomiał, Witold Żukowski, Wojciech Wierdak, Marek Laskoś, Stefan Stempin, Dorota Suwaj, Zbigniew Święciński; z Przemyśla: Andrzej Pawłowski; z Łańcuta: Sławomir Leja; z Dębicy: Anna Leska.

Od dwóch lat koordynatorem i sekretarzem konkursu jest Iwona Bąk.

 

Szkoła marzeń
 
Warto dodać, że w 2014 roku, w I edycji programu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych Kształtowanie Przestrzeni pt. Nasza ulica i my, główną nagrodę zdobyli uczniowie Technikum Budowlanego im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie (dyr. arch. Lidia Kasińska). W II edycji inna grupa uczniów z tej szkoły zdobyła wyróżnienie. Także w III edycji konkursu, w 2018 roku, wśród trzech (równorzędnie) nagrodzonych finalistów znalazł się zespół z technikum. W każdej z tych edycji prowadzącym zespół był arch. Łukasz Zima.

reklama

Warto przeczytać