Facebook

Przyjęto nowy program i budżet Izby

Z:A 71

Do siedziby IARP 13 i 14 grudnia 2019 roku zjechało kilkudziesięciu delegatów z całej Polski, aby rozmawiać o sprawach kluczowych dla naszego samorządu. Pierwszego dnia odbył się XI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, podczas którego omówiono m.in. program działań oraz wydatki samorządu na rok 2020, a także przyjęto projekt budżetu.

Gośćmi Zjazdu byli arch. Bohdan Lisowski (nowy prezes Zarządu Głównego SARP), arch. Bolesław Stelmach (dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki), Zbigniew Kledyński (prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz arch. Karol Skuza ze Stowarzyszenia Urbaniści Polscy. Gościliśmy również przedstawicielkę Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju – Renatę Rustecką-Banach.

Przewodniczącym Zjazdu został arch. Piotr Biliński (LOOIA RP), a do Prezydium Zjazdu zostali wybrani arch. Krzysztof Frąckowiak (WPOIA RP) oraz arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska (POOIA RP) jako sekretarz Zjazdu.

Projekty na rok 2020

Prezes Krajowej Rady IARP arch. Małgorzata Pilinkiewicz omówiła dotychczasowe działania samorządu V kadencji, realizację programu przez organy Krajowej Rady Izby Architektów RP, a także planowaną kontynuację i rozwój tych działań w 2020 roku. Skarbnik KRIA RP arch. Piotr Żabicki przedstawił i uzasadnił projekt budżetu KIA RP na rok 2020. Istotna jest informacja, że składka członkowska pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli 80 zł miesięcznie.

Prezes Krajowej Rady IARP, Małgorzata Pilinkiewicz, m.in. omówiła program na rok 2020, fot. Maciej Rolkowski.

W ramach wydatków z budżetu KIA RP przewidziano m.in. finansowanie: działalności legislacyjnej, kształcenia ustawicznego architektów, aktywności zagranicznej, w tym składkę i udział IARP w pracach Architects' Council of Europe (ACE), a także organizację Konferencji Wyszehradzkiej V-4 w Katowicach. Wzięto także po uwagę działania na rzecz poprawy wizerunku architekta, udział IARP w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2020, w tym organizację wystawy 1m/ARCH i konkursu dla studentów Szkice architektoniczne, realizację programu edukacyjnego Kształtowanie przestrzeni, a w jego ramach m.in. przeprowadzenie konkursu dla szkół uczestniczących w projekcie.

Zabezpieczone zostały również środki finansowe na budowę nowej strony internetowej IARP wraz z elektronicznym systemem informacji dla architektów, działalność portalu Warsztat Architekta, dostęp dla członków IARP do bazy prawnej CH Beck Legalis oraz elektronicznej bazy Polskich Norm, współudział w organizacji konferencji i wydarzeń branżowych czy działalność wydawniczą (magazyn „Zawód: Architekt”). Zamiarem KRIA RP jest zwiększenie aktywności w zakresie realizacji zadań statutowych. Chodzi o ochronę przestrzeni i architektury jako dobra publicznego oraz rozwój i pieczę nad naszym zawodem.

Delegaci przedyskutowali przedstawiony przez Izbę projekt budżetu, analizując poszczególne pozycje i możliwości realizacji zadań Izby Architektów w przedstawionych założeniach. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2020. W wyniku głosowania projekt został przyjęty przez delegatów.

Sekretarz IARP – Wojciech Gwizdak, fot.Maciej Rolkowski.

Uzupełnienia składów organów

W kolejnym dniu Zjazdu, 14 grudnia, odbył się VIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd IARP. Został on zwołany w związku z koniecznością uzupełnienia składu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz uzupełnienia i rozszerzenia składu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Również tutaj przewodniczącym Zjazdu został arch. Piotr Biliński, a do Prezydium Zjazdu weszli arch. Krzysztof Frąckowiak i arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska (jako sekretarz Zjazdu).

W trakcie Zjazdu przegłosowano uchwałę o uzupełnieniu składu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o arch. Tomasza Mikielskiego. W dalszej kolejności dokonano rozszerzenia składu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o dwóch nowych sędziów: arch. Marka Mierzejewskiego i arch. Jana Gorgula.

Na zakończenie Zjazdu prezes Małgorzata Pilinkiewicz podziękowała delegatom za zaangażowanie podczas obrad oraz złożyła życzenia z okazji Świąt i Nowego Roku.

Wojciech Gwizdak
Dr Wojciech Gwizdak
Architekt IARP

absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej; właściciel autorskiej pracowni projektowej 2G Studio; członek IARP od 2005 roku; w latach 2018–2022 sekretarz KRIA, w latach 2006–2018 członek Rady SWOIA, a w latach 2010–2014 jej wiceprzewodniczący; prezes SARP o. Kielce w latach 2012–2019, obecnie skarbnik SARP o. Kielce

TAGI

reklama

Warto przeczytać