Facebook

Przestrzeń wrażeń

Z:A 68

Emocje naznaczają przestrzeń, dlatego warto od początku budować wrażliwość estetyczną młodego pokolenia – ta myśl była zaczątkiem powstania i realizacji programu Izby Architektów RP – „Kształtowanie Przestrzeni”. Tematem tegorocznego konkursu podsumowującego VI już edycję programu była „Mapa Wrażeń”.

Od początku programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni” jego partnerem jest Firma Fakro, w tym roku dołączyły do niego NID, SARP, NCK i NIAiU. Na ogłoszony 28 stycznia br. konkurs wpłynęło 48 prac w formie plansz lub makiet. Zadaniem było wykonanie mapy wrażeń najbliższej okolicy lub otoczenia: miasta, dzielnicy, osiedla, wsi, i wyodrębnienie miejsc, które wymagają działań naprawczych. Praca konkursowa miała mieć formę planszy o wymiarach 100 x 70 cm, wykonanej w dowolnej technice, na sztywnym podkładzie, na którym można było zamieścić makiety z dowolnego materiału, zdjęcia, rysunki, diagramy czy opisy. Na każdym etapie projektu uczniowie mogli zwrócić się o pomoc do nauczyciela lub innej osoby wspierającej, np. koordynatora okręgowego lub edukatora IARP. Zachęcali ich oni do obserwowania tego, jak ludzie czują się w pewnych miejscach i sytuacjach, poznawania ich emocji dzięki rozmowom, a następnie zespołowego wykonania zadania – podzielenia się wrażeniami, zrobienia ich listy i użycia kolorów do zobrazowania emocji, które zauważyli w przypadku różnych sytuacji, zdarzeń i  miejsc – z  podziałem na pozytywne i negatywne. Ostatnim krokiem było wspólne określenie tego, co należałoby zmienić, aby poprawić jakość przestrzeni, i przełożenie emocji na mapę. Siedmioosobowe jury, pod przewodnictwem prezes KRIA RP Małgorzaty Pilinkiewicz, stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych (12–15 lat) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (15–19 lat).

Główna nagroda w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych powędrowała do Collegium Gostynianum z Lublina.

MAKIETA TO PODSTAWA

Wśród uczniów szkół podstawowych triumfował zespół z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu: Patryk Obidowicz, Katarzyna Grzegorczyk, Kamila Kuziel, Monika Brzukała, Jan Prusak, Dacjana Ameti, Dominika Zaczyk, który opracował planszę z fragmentem szlaku turystycznego swojego miasta. – Okolica ma potencjał – widać góry, piękny most – ale jest zaniedbana. Bardzo nam się podobała idea, aby opowiedzieć coś za pomocą emocji, a jak wiadomo, każdy je odbiera inaczej – mówiła podczas prezentacji pracy opiekunka zespołu. Szkoła otrzymała 5000 zł, zaś do uczniów oraz ich opiekuna trafiły nagrody rzeczowe. Wśród nich znalazły się puzzle Archizo, przedstawiające bramę łódzkiej manufaktury, gry planszowe Planista, ufundowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, książka Archistoria. Opowieść o architekturze (wyd. Muchomor) oraz wiele gadżetów przekazanych przez NIAiU, NCK, NID i Fakro. Jury uznało, że grupa w pełni odpowiedziała na problemowe zagadnienie konkursowe. Oprócz estetyki i  czytelności uwzględniła także różne potrzeby. Uczniowie zauważyli, „że poprawa przestrzeni nie może odbyć się kosztem jakiejś grupy użytkowników (np. dojeżdżających samochodami)” i zaproponowali „kierunek zmian, które pozwoliłyby zminimalizować negatywne skojarzenia w danym wnętrzu urbanistycznym (np. usunięcie parkingów z głównego szlaku i zlokalizowanie ich na zapleczu)”. W kategorii szkół podstawowych przyznano też wyróżnienie (2000 zł dla szkoły, nagrody dla uczniów i nauczyciela). Odebrali je: Wiktoria Misiak, Maria Krawczyk, Olga Wajszczyk, Weronika Puchalska i Jakub Skoczyński ze Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy w Warszawie. Ich makieta z efektami świetlnymi przedstawiała fragment warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Panujące w jej zakątkach emocje oddano za pomocą kolorowych znaczników. Jedna z uczennic, prezentując wyróżnioną pracę, podkreśliła, że dla jej zespołu ważne było pokazanie zarówno plusów ich dzielnicy, np. targów śniadaniowych, jak i minusów, do których zaliczyła m.in. ogródki działkowe, mało bezpieczne dla młodzieży.

Zdobywcy głównej nagrody w kategorii uczniów szkół podstawowych.

PONADPODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodę główną – 5000 zł dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczyciela – otrzymało Collegium Gostynianum fot. Mariusz Bykowski / 360 Content Team fot. Mariusz Bykowski / 360 Content Team Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie, w składzie: Dominika Małys, Marta Wachowska, Agata Kwiecińska, Wiktoria Banasiewicz, Marcin Wolski, Adam Chrześcijanek. Jury doceniło ich za wyjątkowy pomysł wprowadzenia gry planszowo-przestrzennej, który w oparciu o potencjał przedstawionych miejsc kreował mapę emocji z nimi związanych. Projekt uwzględniał dodatkowo książeczkę z  opisami, z  użyciem kostki można było poruszać się po ścieżkach emocji. W uzasadnieniu podkreślono przemyślane reguły gry, wysoką jakość wykonanej makiety, trafny wybór opisywanych miejsc, a także rzetelne i świadome podejście do tematu. W  kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych przyznano także dwa wyróżnienia (2000 zł oraz nagrody rzeczowe) dla: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej z Gliwic (Julia Wojnicka, Natalia Langer, Ada Woźniak, Aleksandra Polewka, Oliwia Górak) oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku (Patrycja Burda, Joanna Sobocińska, Edyta Tebinka, Bogna Zając, Hanna Sobocik). Oba zespoły przygotowały makiety obrazujące ich bliską i emocjonującą przestrzeń. Były to odpowiednio: osiedle Gwiazdy w Katowicach oraz fragment ulicy w Rybniku. 

NAGRODY SPECJALNE

Oprócz nagród głównych i wyróżnień jury zdecydowało się także na przyznanie trzech nagród specjalnych w formie nagród rzeczowych. Trafiły one do uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i  Placówek im. Stanisława Staszica w  Nowym Targu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w  Wodzisławiu Śląskim oraz ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zielonej Górze. Licznie przybyli do siedziby IARP uczniowie ze szkoły w Nowym Targu opowiedzieli o swoich pracach. Podkreślili, że wszys ko da się „poprawić”. Przyzwyczajamy się do tego, co nas otacza, ale nawet gdy nieznacznie pomalujemy czy ukwiecimy przestrzeń, zyskuje ona inny wymiar. Nowy Targ to małe miasteczko, niewielkie nakłady fi nansowe mogłyby ułatwić życie mieszkańcom i je ubarwić. Uczniowie w swoich pracach przekonywali, że także z korytarzy szkolnych można stworzyć miejsca, które będą fascynowały i wzbudzały pozytywne emocje.

Na konkurs IARP „Mapa Wrażeń” wpłyneło 48 prac w formie plansz i makiet.

OSWAJANIE PRZEZ EDUKACJĘ

 Trzymamy kciuki za was, abyście mogli partycypować w  tych zmianach i  poprawiać przestrzeń wokół nas z korzyścią dla wszystkich – mówiła Anna Kulińska, koordynator krajowy programu „Kształtowanie Przestrzeni”. Organizatorzy zachęcali do tego, aby uczestnicy przekazali w swoich szkołach, że warto brać udział w takich inicjatywach, bo można zrobić coś, co wzbogaca podstawę programową, oraz wciągnąć dzieci i młodzież w coś ważnego, na co mogą mieć realny wpływ, a co nauczy ich kształtować w sobie decyzyjność oraz uwrażliwi na otaczającą ich przestrzeń W krótkiej dyskusji po rozdaniu nagród przedstawiciele szkół zauważyli, że architektura staje się elementem powoli włączanym w  proces edukacji, np. podczas zajęć geografii czy fizyki. W placówkach pozaszkolnych, takich jak Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, jest łatwiej – tam zapraszani są architekci i projektanci wnętrz, którzy „zarażają ” uczniów pasją. To ważne, aby do programu dołączyło jak najwięcej szkół, bo kropla drąży skałę.

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI" Zainteresowane placówki już teraz mogą zgłaszać się do kolejnych edycji programu przez formularz dostępny na stronie internetowej IARP: http://www.izbaarchitektow.pl/zgloszenie/. Osoby chętne do wzięcia udziału jako edukatorzy zapraszamy do pisania na adres e-mail: edukacja@izbaarchitektow.pl, lub do kontaktu z okręgowymi koordynatorami.

 

Magdalena Mojduszka
Magdalena Mojduszka

sekretarz redakcji Z:A, współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obszarze dialogu społecznego

reklama

Warto przeczytać