Facebook

Premiera książki Przestrzenie uniwersytetu

Z:A 76

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka pt. Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania, autorstwa Michała Sikorskiego, Stefana Jackowskiego i Karoliny Matysiak.

Publikacja ma na celu określenie standardów przestrzeni akademickich, wcielających w życie ideę uczelni XXI wieku. Wychodząc od analizy najważniejszych trendów w architekturze i urbanistyce, autorzy prezentują również konkretne rozwiązania i dobre praktyki stosowane na najlepszych uczelniach świata. Jeden z rozdziałów poświęcony jest specyficznym uwarunkowaniom i urbanistyce Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając historię projektowania i realizacji wszystkich trzech kampusów UW. Kolejne rozdziały, dotyczące przestrzennych standardów projektowych, zostały zainspirowane doświadczeniami Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW. Wreszcie aneksy, autorstwa specjalistów od energetyki, psychologii środowiskowej i pracy z użytkownikami, poruszają ważne zagadnienia oszczędzanie zasobów i energii oraz włączenia korzystających z obiektów osób w powstawanie budynków.

Książka jest pomyślana jako narzędzie pracy, a jej świadomie otwarty charakter będzie przydatny zarówno dla projektantów, jak i dla szerokiego grona odbiorców z różnych instytucji.

Jej rozdziały przeplecione zostały rozmowami ze specjalistami doświadczonymi w kreowaniu przestrzeni akademickiej, takimi jak: Xristina Argyros, Ryan Neiheiser (Neiheiser Argyros), Clément Blanchet (OMA, CBA), Kees Christiaanse (ETH Zurych + KCAP), Alessandro Gess (l’AUC), Xaveer De Geyter (XDGA), Anna Giza-Poleszczuk (UW), Marlena Happach (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy), Ewa Kuryłowicz (WAPW, Kuryłowicz & Associates), Pierre Jean Le Maitre, Edouard Pervès (OMA), Lise Mesliand (EPAPS),
Matthieu Moreau (51n4e), Vasa J. Perovič (Bevk Perovič Arhitekti) czy Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester).

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.