Facebook

Polhaus

Z:A 80

KATEGORIA: Od redakcji

Nowy Europejski Bauhaus to wizja interdyscyplinarnej współpracy dla realizacji lepszego świata: piękniejszego, przyjaźniejszego, zdrowszego i rozwijającego się w harmonii z naturą.

Istotny wkład do realizacji tej wizji mogą wnieść architekci i dlatego NEB stał się tematyką wiodącą Z:A. W numerze piszemy o tym, jakie działania będą w tym celu podejmować różne kraje UE, a także co może w tym zakresie zrobić każdy z nas. Bo na lepszy świat nie można bezczynnie czekać, licząc tylko na działania innych. To również decyzje każdego z nas podczas projektowania wpływają na to, czy idea Europejskiego Zielonego Ładu, jako modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, zostanie zrealizowana, czy nie.

Wizja przyjaznej dla człowieka i natury Europy jest słuszna i atrakcyjna, ale czy ma dziś dogodne warunki do realizacji w Polsce? Wydaje się, że polscy politycy zapatrzeni są w małostkowe sprawy, które można szybko przedstawić jako indywidualne sukcesy i chyba żaden z nich nie myśli o perspektywie roku 2050, kiedy Europa ma się stać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Spory z Unią Europejską mogą nas odciąć od finansowania procesu pozytywnych zmian. Nasz model gospodarki trudno nazwać prośrodowiskowym. W budowaniu „nowego polskiego ładu” coraz mniej będzie architektów - profesjonalistów od przestrzeni i środowiska, bo dziesiątki tysięcy małych domków (do 70 m2) będą powstawały bez naszego udziału. Coraz więcej jest konkursów architektonicznych, w których autorzy zmuszani są do oddania praw autorskich na etapie koncepcji, co umożliwia inwestorowi przerwanie ciągłości twórczych prac projektowych. Wskazuje to, że raczej idziemy (jak to już bywało wcześniej) „swoją drogą” a nie tą wytyczoną przez Europę.

Realizacja wizji Europejskiego Zielonego Ładu zależy od szerokiej współpracy wielu środowisk, przedłożenia wspólnych interesów nad indywidualne, porzucenia kłótni o sprawy małej wagi i szukania porozumienia ponad podziałami. Promykiem nadziei jest powstanie Polskiej Sieci Organizacji Architektonicznych i jej deklaracja „zaangażowania, pomocy i wsparcia dla (…) tworzenia warunków zrownoważonego rozwoju”. Oby manifest ów został wdrożony w życie, a dzięki zaangażowaniu i pracy wielu z nas przyszłość nabrała zielono-błękitnych kolorów.

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

TAGI

reklama

Warto przeczytać