Facebook

(NIE)DOSTĘPNOŚĆ

Z:A 69

KATEGORIA: Od redakcji

Misją zawodu architekta jest nie tylko tworzenie pięknych form realizujących potrzeby inwestora, lecz także walka z wykluczeniem społecznym w przestrzeni.

Korzystamy z przestrzeni zagarniętej naturze. Zawłaszczamy terytoria, zagospodarowujemy coraz więcej terenów Ziemi i w swojej chciwości oraz arogancji wypieramy z niej rośliny i zwierzęta. Następnie tę zaanektowaną przestrzeń dzielimy: na enklawy bogactwa oraz strefy biedy i wykluczenia, przestrzeń dostępną dla „silnych” i niedostępną dla „słabych” (m.in. z powodu niepełnosprawności).

Niedostępność to efekt braku wrażliwości i wiedzy. Mamy zbyt mało empatii wobec słabszych, za mało wyobraźni, żeby zobaczyć świat ich oczami, a także za mało wiedzy, aby uwzględnić ich potrzeby. Dlatego konieczne są regulacje legislacyjne, które by to zmieniły.

W tym numerze Z:A przedstawiamy założenia niedawno uchwalonej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przypominamy obowiązujące przepisy dotyczące projektowania uniwersalnego. Wskazujemy przykłady wzorcowych rozwiązań: mieszkania dla seniora, domu spokojnej starości, przestrzeni publicznej bez barier, obiektów użyteczności publicznej, transportu i komunikacji. Opisujemy też, jak gminy – lokalnymi przepisami i działaniami – wyznaczają wyższe standardy dostępności.

Realizacja w projektach architektonicznych przestrzeni dostępnej dla wszystkich (silniejszych i słabszych z różnych względów) oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu są wyrazami humanistycznej postawy oraz naszej etyki zawodowej. O znaczeniu słów „dostępność” i „odpowiedzialność społeczna” mówią architekci na łamach Ringu opinii. Dziś wszyscy mają na ustach te modne sformułowania, które często nadużywane stają się pustymi frazesami, a ich znaczenie się rozmywa.

Misją zawodu architekta jest nie tylko tworzenie pięknych form realizujących potrzeby inwestora, lecz także walka z wykluczeniem społecznym w przestrzeni. Do realizacji tego zadania nie wystarczy przestrzeganie minimów wyznaczonych prawem. Musimy się również posiłkować ponadstandardowymi wytycznymi, a przede wszystkim – wrażliwością i wyobraźnią.

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.