Facebook

Neutralność węglowa budynków – aluminium przyszłością architektury?

Z:A 76

Net Zero Carbon to globalny projekt Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego zakładający dekarbonizację sektora budowlanego do 2050 roku. Współpraca członków stowarzyszenia pomaga w ujednoliceniu warunków rynkowych i rozwoju technologii – takich jak systemy aluminiowej stolarki, stosowane w budownictwie pasywnym.

Program „Advancing Net Zero”

Projekt został przedstawiony przez WGBC w 2016 roku i od tego czasu przystąpiło do niego już 29 stowarzyszeń Budownictwa Ekologicznego z całego świata: od Azji i Bliskiego Wschodu aż po USA i oczywiście PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Globalna branża zwraca się ku systemom samowystarczalności energetycznej, dzięki którym budynki mogą wyprodukować niezbędną energię, a jej magazynowanie coraz częściej stosowane jest w połączeniu z ekologicznymi źródłami odnawialnymi.

Jednym z filarów projektu jest „The Net Zero Carbon Buildings Commitment” – zobowiązanie firm, miast, państw i regionów do osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w swoich zasobach budowlanych do 2030 roku i do dążenia do użytkowania wszystkich budynków przy zachowaniu zerowej emisji śladu węglowego (czyli sumy emisji gazów cieplarnianych wywołanych przez dany budynek) do 2050 roku.

Polski wkład w akcję

PLGBC została założona w 2008 roku. Organizacja wpływa na krajowy przemysł budowlany poprzez propagowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: za środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Stowarzyszenie modernizuje projektowanie, budowę i eksploatację budynków w całym kraju z korzyścią dla mieszkańców, środowiska i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Aspiruje również do roli prekursora i lidera rozwoju, który wraz ze wszystkimi interesariuszami, łącznie ze stroną rządową, dąży do dekarbonizacji polskich budynków i całego sektora. Przystąpienie do globalnego projektu WGBC „Advancing Net Zero” jest jednym z kluczowych działań w tym zakresie. 

ALUPROF – polski producent stolarki aluminiowej i lider tego typu rozwiązań w Europie łączy siły z PLGBC przy różnych inicjatywach związanych z zielonym budownictwem.

Ekologia, wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój firmy i całego sektora budowlanego są dla nas szczególnie ważne. Od wielu lat współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Pasywnego (PLGBC) przy inicjatywach popularyzujących „zielone budownictwo”. Jako firma wyznaczająca nowe trendy rynkowe czujemy się odpowiedzialni za przyszłość międzynarodowej architektury. Świadczy o tym nie tylko patronat przy projekcie PLGBC Green Building Symposium i inne proekologiczne inicjatywy, ale przede wszystkim to, że projektujemy nasze systemy tak, by ułatwiać osiągnięcie celów pasywności lub zeroeneregetyczności budynków – mówi Bożena Ryszka, dyrektor ds. marketingu i PR ALUPROF.

Aluminium jest nowoczesnym materiałem, który znakomicie wpisuje się w obecne trendy światowej architektury. W ofercie ALUPROF dostępnych jest wiele rozwiązań z zakresu aluminiowej stolarki energooszczędnej, które spełniają warunki budownictwa pasywnego, zarówno dla projektów komercyjnych, jak i mieszkalnych. Warto wymienić tutaj rozwiązanie okienno-drzwiowe MB-104 PASSIVE, przeznaczone do budownictwa energooszczędnego i pasywnego, oraz fasadowe MB-SR50N HI+ i MB-TT50 –mające najwyższą możliwą klasę efektywności (A+) dla produktów przeznaczonych do domów pasywnych.

ALUPROF przedstawił niedawno także nową odsłonę albumu trendów AluBOOK – Green Zone. W wydaniu tym eksperci, architekci i naukowcy pochylają się nad zielonym budownictwem i przybliżają najbardziej prestiżowe i przełomowe realizacje green building w Polsce. 

Budynki zeroenergetyczne, pasywne i energooszczędne

Eksperci z WGBC przyznają, że postawienie budynku o zerowym zapotrzebowaniu na energię netto (czyli takiego, który sam generuje 100% energii, na którą ma zapotrzebowanie) jest w wielu przypadkach niewykonalne. Dlatego realizacje, które są pasywne lub energooszczędne i czerpią energię ze źródeł odnawialnych (na miejscu i lub poza nim), są realnym celem. Tego typu działania w skali masowej pozwolą faktycznie wpłynąć na kondycję światowego budownictwa, ale przede wszystkim – na środowisko naturalne. Więcej na temat całej akcji można przeczytać na stronie PLGBC: https://plgbc.org.pl/projekty/advancing-net-zero/, a języku angielskim WGBC: angielskim: https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero.

Warto przeczytać