Facebook

Nastroje architektów 2022

Z:A 88

KATEGORIA: Raport

Według najnowszego badania BCMM[1] tylko połowa architektów ocenia sytuację swojej pracowni na rynku jako dobrą lub bardzo dobrą. Rok temu optymistów było o 11% więcej.

Instytut BCMM – badania marketingowe w ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, jak co roku poprosił architektów o ocenę obecnej sytuacji ich pracowni na rynku. Tym razem tylko połowa respondentów uznała ją za bardzo dobrą lub raczej dobrą, podczas gdy w badaniu przeprowadzonym w 2021 roku takich odpowiedzi udzieliło 61% pytanych. 

W szczegółach wyniki najnowszego sondażu wyglądają jeszcze mniej optymistycznie. Jako bardzo dobrą sytuację rynkową swojego biura architektonicznego oceniło bowiem tylko 5% pytanych (45,3% określiło ją jako raczej dobrą), tymczasem rok temu takich optymistów było ponad trzy razy więcej – 15,4%. Znacząco (z 31% do 39%), wzrósł też odsetek respondentów, którzy określają pozycję swojej pracowni jako ani dobrą, ani złą.

Pogorszenie się nastrojów szczególnie wyraźnie widać w odpowiedziach architektów z mniejszych pracowni zatrudniających do trzech projektantów. Tu wskaźnik optymizmu obniżył się z 60% do 48%. 9,1% respondentów oceniło pozycję rynkową swojego biura jako bardzo złą lub raczej złą, podczas gdy w 2021 roku takie odpowiedzi wybrało tylko 6,4% pytanych. W przypadku architektów z większych pracowni, zatrudniających czterech lub większą liczbę projektantów, odsetek osób, które dobrze oceniają sytuację swego biura na rynku obniżył się z 66% do 58%.

Zdaniem ekspertów wpływ na pogorszenie nastrojów wśród architektów miała z pewnością słabnąca koniunktura budowlana i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. •

 

[1] Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI na reprezentatywnej próbie n = 300 architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub niemieszkalne w ramach cyklicznego badania omnibusowego rynku budowlanego BCMM OMNIBUD. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM. W pierwszej kolejności do badania rekrutowano architektów będących członkami Izby Architektów RP (mających najwyższe kompetencje zawodowe, stanowią 97% badanych).

 

JAK OCENIA PANI/PAN OBECNĄ SYTUACJĘ RYNKOWĄ PAŃSTWA BIURA ARCHITEKTONICZNEGO? 

 


 

 

Odpowiedzi architektów z pracowni zatrudniających do trzech architektów 

Odpowiedzi architektów z pracowni zatrudniających do czterech architektów

 

 

 

reklama

Warto przeczytać