Facebook

Kolejna odsłona festiwalu DoFA

Z:A 86

KATEGORIA: Co słychać?

Między 18 a 22 listopada 2022 roku we Wrocławiu odbędzie się 10. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA. Kuratorkami tegorocznego wydarzenia są krakowskie architektki Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska prowadzące na co dzień Miastopracownię. Hasło przewodnie festiwalu to „Miasto Solidarne”, a organizatorem jest Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Przedstawiamy Manifest DoFA ’22:

„Współczesne kryzysy w równej mierze dotyczą zarówno braku wrażliwości na przyrodę, jak i siebie nawzajem. Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Jako wymianę opieki, w której nie dzielimy jednostek na te silniejsze, które opieki udzielają, i na słabsze, które tylko przyjmują pomoc. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne.
Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni?
Podczas 10. edycji DoFA pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności stanowi pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta. Przyjrzymy się dotychczasowym rozwiązaniom w kontekście wspierania pracy opiekuńczej, tworzenia miejskich polityk oraz oddolnie inicjowanych miejsc spotkań i wzajemnego wsparcia. Zastanowimy się nad feministycznymi wątkami projektowania przestrzeni oraz nad elastycznością budynków w zakresie przekształcania ich funkcji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi narzędziami w obliczu kryzysów dysponują architektki i architekci.”

Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska, MiastoPracownia, kuratorki 10. edycji DoFA
 

il. mat. pras.

 

TAGI

wydarzenia

reklama

Warto przeczytać