Facebook

Ja wybieram wózek…

Z:A 71

KATEGORIA: Felieton

Nowy zarząd główny SARP to grupa sprawdzonych oraz chętnych do pracy na rzecz środowiska koleżanek i kolegów. Wiem, że osoby działające w Krajowej Radzie IAR P podzielają ten zapał i wiarę w pozytywne rezultaty współpracy.

Od 1 grudnia 2019 roku mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów RP. Wielopokoleniowa tradycja organizacji wymaga ode mnie pokory i refleksji w spojrzeniu w przeszłość, jednocześnie pozwalając na odważne plany na przyszłość.

Przede wszystkim Stowarzyszenie nie może zapominać o swojej podstawowej misji, jaką jest szeroko pojęta promocja twórczości architektonicznej: poczynając od organizacji konkursów (za nami już blisko tysiąc tzw. numerowanych i co najmniej drugie tyle nienumerowanych) przez organizację wystaw, wykładów, wyjazdów, wydawanie publikacji po archiwizację dziedzictwa i dorobku współczesnej architektury polskiej. Do jednych z bardziej wartościowych „zasobów” Stowarzyszenia zaliczani są członkowie kolegiów sędziów konkursowych, demokratycznie obdarzani najwyższym zaufaniem podczas walnych zebrań w oddziałach. Chcąc profesjonalnie współorganizować konkursy architektoniczne, zwłaszcza w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wchodzącej w życie 1 stycznia 2021 roku, musimy również stale podnosić kwalifikacje i mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności zarówno przed uczestnikami, jak i zamawiającymi. Mamy rok, aby się do tego przygotować. To niewiele, zwłaszcza jeśli zamierzamy zadbać również o elektronizację konkursów. Tu właśnie widzę pole do współpracy z Izbą Architektów RP. Na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów SARP w Warszawie (29.11–1.12.2019) przewodniczący Zjazdu – Paweł Wład. Kowalski – odczytał długą listę 354 koleżanek i kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze w minionej kadencji. Kiedy kończyłem studia architektoniczne (początek lat 90.), Stowarzyszenie Architektów Polskich liczyło rekordowo ponad 7,5 tys. członków. W roku 2000, kiedy rozpocząłem pracę społeczną w zarządzie krakowskiego oddziału SARP, było ich ok. 6 tys. Dzisiaj to ok. 4,5 tys. I choć liczba ta od 7 lat jest na stabilnym poziomie, to trudno powyższe dane ignorować. Dlatego uważam, że jednym z największych wyzwań dla Stowarzyszenia będzie zadbanie o właściwą atmosferę i warunki do aktywnego udziału nowych i młodych członków. Jednocześnie we wszystkich 24 zarządach oddziałów SARP w Polsce, w bieżącej kadencji 2019–2023, architekci poniżej 40. roku życia stanowią aż 44% ich składu. Sytuacja idzie więc w dobrą stronę, ale nie wolno nam jej zaniedbywać, ponieważ takie działania przynoszą owoce po kilku latach. Nie sztuką jest hurtowe i bezrefleksyjne przyjmowanie nowych członków. Ważne, aby ich celem była świadoma  przynależność do najstarszej organizacji zawodowej architektów w Polsce, z tradycjami zapoczątkowanymi w Krakowie w 1877 roku.

SARP dysponuje kilkoma „narzędziami” przyciągającymi młodych ludzi. Są nimi: organizacja konkursów Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku oraz Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP, a także stypendia twórcze dla młodych talentów. Nie bez znaczenia jest również współpraca wolontariacka studentów architektury przy wydarzeniach, takich jak m.in. Dolnośląski Festiwal Architektury we Wrocławiu, Westival w Szczecinie czy Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie, a także cykl Mistrzowie Architektury w Katowicach i wiele innych wydarzeń organizowanych w naszych oddziałach.

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika taka oczywistość: tylko współpraca daje środowisku architektonicznemu sukces. Dlatego bardzo bym chciał, aby SARP i Izba Architektów RP – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione – działały wspólnie, wspierając się wzajemnie, mając jasny podział kompetencji. W Małopolsce – nie od razu i nie bez trudnych momentów – udało się nam wspólnie z Radą mpoia RP wypracować wiele bardzo dobrych rozwiązań. Wiem, że podobne działania mają miejsce również w innych oddziałach/okręgach. Jeśli uda się to na poziomie Zarządu Głównego SARP i Krajowej Rady IARP, będziemy mogli mówić o środowiskowym sukcesie, ponieważ przykład powinien iść z góry.

Nowy Zarząd Główny SARP to grupa sprawdzonych oraz chętnych do pracy na rzecz środowiska koleżanek i kolegów. Wiem, że osoby działające w Krajowej Radzie IARP podzielają ten zapał i wiarę w pozytywne rezultaty współpracy. Może się ona sprowadzać do ciągnięcia kołdry w swoją stronę albo być wspólną jazdą na jednym wózku. Ja wybieram wózek.

Bohdan (Biś) Lisowski

Prezes SARP. Wcześniej w Stowarzyszeniu pełnił funkcje: prezesa Oddziału Kraków (2012–2019), sekretarza Rady Prezesów SARP (2015–2019), pełnomocnika ZG SARP ds. BIM (2015–2019), wiceprezesa Oddziału Kraków (2003–2012), a także członka Zarządu Oddziału Kraków (2000–2003).

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), posiada także dyplom Usability Engineering in Software Development PG i ETH Zurich. Od 1996 roku wykładowca: na Politechnice Krakowskiej, ASP w Krakowie oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR), zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ECDL i Autodesk.

Autor implementacji w 2007 roku i koordynator ECDL CAD w Polsce oraz certyfikacji Autodesk w 2011. Członek: SHS, PTI, grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB, V4 BIM Task Group, Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, Komitetu BIM przy PZITB, Zespołu SARP ds. Standardów BIM w projektowaniu, a także sygnatariusz Deklaracji BIM Standard PL.

Od 1999 roku zaangażowany w działalność na rzecz SARP. Do jego głównych zadań należało: przyciąganie młodych członków do Stowarzyszenia; wydawanie publikacji, w tym o architekturze modernistycznej Krakowa w latach 1945–1990; współorganizowanie wystaw dotyczących architektury Małopolski, m.in. prezentowanej na Esplanadzie Solidarności przed Parlamentem Europejskim w Brukseli (2014); organizacja Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015 Ludzki wymiar miejskiej przestrzeni oraz MBA Kraków 2017 Podwórze – Pole wyobraźni i kolejnego MBA Kraków 2019 Połączenia – miasto i rzeka w Centrum Kongresowym ICE; współorganizacja kilkunastu konkursów architektonicznych w latach 2013–2019, m.in. w ramach Małopolskiego Centrum Nauki, Centrum Języka i Literatury Planeta Lem, Centrum Muzyki w Krakowie, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.

Ma dwie córki: Marię i Martę. Interesuje się fotografią, podróżami, kolekcjonuje magnesy i piasek z różnych zakątków świata. Miłośnik historii i krajobrazów USA oraz „pasiastej strony Błoń”.

Bohdan Biś Lisowski
Bohdan Biś Lisowski

prezes SARP, wykładowca: na Politechnice Krakowskiej, ASP w Krakowie oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, właściciel firmy zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ECDL i Autodesk

TAGI

reklama

Warto przeczytać