Facebook

Edukacja architektoniczna w sieci

Z:A 75

KATEGORIA: Temat wydania

Gdy w Izbie Architektów RP rozpoczynały się prace nad internetowym dostępem do szkoleń online, nie przypuszczaliśmy, że niebawem stanie się to jedyna bezpieczna forma kształcenia naszych członków. Aktualna sytuacja epidemiczna i ograniczenia z nią związane pokazują, że decyzja o wdrożeniu tego sposobu podnoszenia kwalifikacji była słuszna.

Aktualnie w programie udostępniania szkoleń dla architektów w całym kraju uczestniczą cztery izby okręgowe (małopolska, dolnośląska, śląska oraz pomorska). Zajęcia mają formę zarejestrowanych nagrań w bibliotece szkoleń na portalu WarsztatArchitekta.pl (https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia) oraz webinariów prowadzonych w formule „na żywo” udostępnianych przez POOIA RP za pośrednictwem platformy https://clickmeeting.com/.

Wszystkie szkolenia dostępne są po zalogowaniu. W bibliotece znajduje się ich aktualnie 12 – łącznie ok. 31 godzin.

Rejestracja i certyfikacja

Inicjatywa przeprowadzenia danego szkolenia, dobór tematyki i prelegenta, a także jego realizacja leżą po stronie danego OIA, natomiast jego koordynacją zajmuje się Podkomisja Szkoleń Zawodowych przy KRIA RP. Gotowy materiał jest publikowany w portalu Warsztat Architekta w zakładce „Nagrania szkoleń”.

Szkolenia podzielone są na grupy: techniczne, prawne, z kompetencji miękkich oraz związane z obsługą oprogramowania wspomagającego projektowanie, i realizowane zarówno przez specjalistów architektów, członków OIA, jak i rzeczoznawców oraz firmy z zewnątrz. W wykładach online może uczestniczyć od kilkudziesięciu do ponad 1000 osób (POOIA RP), natomiast w szkoleniach warsztatowych – z uwagi na ich charakter – od kilku do kilkunastu.

Forma internetowa szkoleń wiąże się z tymi samymi problemami, co tradycyjna. Koordynatorzy okręgowi wskazują przede wszystkim na nieobecność wcześniej zgłoszonych uczestników, którzy blokują miejsce innym, znajdującym się na listach rezerwowych.

Warto podkreślić, że zmianie uległ system certyfikacji. Certyfikaty są teraz wydawane automatycznie po zakończeniu szkolenia.

Plany

Podkomisja Szkoleń Zawodowych wspólnie z naszym portalem WarsztatArchitekta.pl planuje kolejny cykl wykładów. Przykładowo, na wrzesień 2020 roku przewidziano przeprowadzenie szkoleń w formie online z najważniejszych tematów związanych ze zmianami w przepisach:

  • Ustawa Prawo budowlane;            
  • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Grzegorz Jachym, członek Prezydium KRIA RP);
  • posługiwania się platformą ePUAP (Andrzej Szuba, członek Podkomisji Prawa Budowlanego przy KRIA RP).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Łukasz Krawontka
Łukasz Krawontka
Architekt IARP

członek Krajowej Rady IARP, przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych

Maciej Nitka
Maciej Nitka
Architekt IARP

współtwórca i szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl; w IARP od 2002 roku; delegat na Zjazd Krajowy, członek Rady MPOIA RP od 2006 roku (wiceprzewodniczący w latach 2012–2014), członek Komisji ds. Mediów i Informacji KRIA RP, Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu i Zespołu ds. Urbanistyki przy MPOIA RP oraz Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych; od 1991 roku prowadzi własne biuro projektowe; otwarty na współpracę z młodymi architektami

reklama

Warto przeczytać