Facebook

CO W ZAWODOWYM OC NA KOLEJNY ROK?

Z:A 78

KATEGORIA: Prawo

Formalności związane ze wznowienia ubezpieczeń OC już za nami. W pośpiechu mogło umknąć kilka zmian, które pojawiły się w obowiązkowym ubezpieczeniu.

Dzięki staraniom IARP zmniejszona została wysokość składki dla sumy gwarancyjnej 50 tys. euro do wysokości:

  • 145 zł (obecnie 156 zł) dla architektów;
  • 100 zł (obecnie 110 zł) dla architektów posiadających wyłącznie uprawnienia do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
  • 105 zł (obecnie 116 zł) dla emerytowanego architekta lub rencisty.

Dodatkowo zmieniono zakres ubezpieczenia nnw poprzez zlikwidowanie klauzuli dotyczącej franczyzy integralnej w wysokości 20% trwałego uszczerbku (nie mniej niż 5 tys. zł).


Więcej w OC obowiązkowym
Przypominamy, że w ramach obowiązkowego OC każdy architekt może korzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w razie wystąpienia szkody i powstania roszczenia. Obejmuje pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców oraz biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.  Zakres OC podstawowego został rozszerzony o czynności architekta związane z powołaniem na biegłego sądowego.


Pełną ochronę gwarantuje OC pracowni
OC pracowni architektonicznej i projektowej jest ważne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Duża część szkód powstaje w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, za które odpowiedzialność ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilnoprawnej względem inwestora).

 

Zniżka dla pracowni
Utrzymana została zniżka 50% na oc pracowni prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednak suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczać 500 tys. zł. PZU utrzymało także niższe składki dla dużych biur projektowych. Będą one teraz mogły wybrać wyższe sumy gwarancyjne, bez konieczności indywidualnej
wyceny ubezpieczyciela.

 

Obowiązkowe OC a czynności wykonywane osobiście
Każdy architekt powinien pamiętać, że w ramach obowiązkowej polisy oc zawodowej architekta nie ma odpowiedzialności za podwykonawców – stąd używane jest określenie „czynności wykonywane osobiście”. Oznacza to, że świadczenie pokrywa szkody za działania lub zaniechania każdego uprawnionego i ubezpieczonego architekta indywidualnie.
Oczywiście w sytuacji, kiedy zleci on wykonanie rysunku czy części dokumentacji asystentom pracującym pod nadzorem, czyli zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub
umowę zlecenie, to roszczenia będą pokrywane z polisy oc zawodowej, ponieważ na projekcie, a tym samym pod ryzykiem, podpisze się osoba posiadająca uprawnienia.
Kiedy na projekcie podpisze się także współator projektu czy inny architekt sprawdzający projekt (a więc osoba z uprawnieniami i własnym oc obowiązkowym), to każdy będzie odpowiadał za wykonane przez siebie czynności zawodowe. Jeśli w toku likwidacji szkód nie można ustalić odpowiedzialności przypisanej do jednej osoby, to określana jest ona solidarnie na wszystkich uczestników procesu. W przypadku sporu prowadzonego w sądzie kwestię tę rozstrzyga wyrok sądu. Jeśli ustalona zostanie odpowiedzialność np. dwóch osób, to każdą z nich obciąży odpowiednia część wartości roszczenia, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z dwóch polis.

Robert Popielarz
Robert Popielarz

główny specjalista ds. ubezpieczeń, iExpert.pl SA

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.