Facebook

BIM dla architektów IARP

Z:A 72

KATEGORIA: Niezbędnik

Krajowa Rada Izby Architektów RP od początku V kadencji rozwija program współpracy z producentami i dostawcami specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które ma zmniejszyć koszt wdrożenia i stosowania technologii BIM przez architektów zrzeszonych w IARP.

Zespół problemowy ds. BIM

W kwietniu 2019 roku Krajowa Rada Izby Architektów powołała Zespół problemowy ds. BIM Jednym z jego zadań było wynegocjowanie preferencyjnych cenników zakupu i najmu licencji oprogramowania BIM, a także kierunkowych programów edukacyjnych oraz szkoleń dla wszystkich członków IARP. Zespół, wchodzący w skład Komisji Warunków Wykonywania Zawodu, od początku konsekwentnie realizuje plan zmierzający do poprawy realiów prowadzenia działalności projektowej przez architektów IARP.

Arcadia BIM

Jeszcze przed powołaniem Zespołu problemowego ds. BIM rozpoczęły się rozmowy, które miały doprowadzić do wdrożenia programu BIM dla polskich architektów, umożliwiającego legalne wykorzystanie przez członków IARP narzędzi BIM jedynie za niewielką opłatą, uiszczaną dopiero po wykonaniu projektu.

Dzięki porozumieniu zawartemu z firmą INTERsoft od początku lipca 2019 roku każdy architekt należący do Izby może pobrać bezpłatne komercyjne licencje modułów oprogramowania ArCADIAsoft: ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL oraz wskazać trzech współpracowników branżowych, którzy będą mogli skorzystać z jednej bezpłatnej licencji modułu ArCADia BIM PL. Zryczałtowaną opłatę za wykorzystanie oprogramowania dla jednego projektu trzeba uiścić dopiero w momencie sprzedaży projektu klientowi. Wynosi ona jedynie 2,5% wartości katalogowej netto pakietu oprogramowania, tj. 184 zł netto.

Szczegółowe informacje oraz formularz przystąpienia do programu można znaleźć na stronie internetowej firmy: Intersoft.pl/bimdlapolskicharchitektow.

ARC+ X10 BIM Edition + Unicorn Render

Dzięki wsparciu dystrybutora, firmy ProArch, od czerwca 2019 roku cena zakupu licencji wieczystych oprogramowania do projektowania w środowisku BIM ARC+ X10 BIM Edition, wraz z wbudowanym programem do wizualizacji Unicorn Render, została obniżona o ponad 40% dla wszystkich architektów zrzeszonych w IARP. Dodatkowo członkowie Izby mogą odbyć bezpłatne szkolenia z korzystania i wdrożenia oprogramowania w swojej pracowni projektowej.

Szczegółowe informacje o możliwościach technicznych oprogramowania oraz aktualne cenniki dostępne są na stronie internetowej dystrybutora: Arcplus.pl.

Allplan Architecture

Z początkiem listopada 2019 roku firma TMSys, dystrybutor m.in. oprogramowania Nemetschek Group, przygotowała preferencyjne cenniki zakupu programów do projektowania w środowisku BIM Allplan oraz Allplan Architecture. Obecnie rabat dla członków IARP wynosi aż 50% od ceny katalogowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dystrybutora: Allbim.pl.

ArchiCAD

Jesienią 2019 roku firma WSC, autoryzowany dystrybutor oprogramowania Graphisoft w Polsce, wprowadziła promocyjny cennik zakupu licencji oprogramowania ArchiCAD dla młodych architektów IARP (wszystkich osób, które nie później niż dwa lata przed zakupem programu zdobyły uprawnienia projektowe i wstąpiły do Izby Architektów RP). Rabat obowiązujący do końca 2019 roku wynosił aż 23% od ceny katalogowej. Obecnie trwają starania, by analogiczna promocja została wprowadzona w 2020 roku.

Szkolenia Procad

Od grudnia 2019 roku firma Procad oferuje członkom Izby Architektów RP uczestnictwo w certyfikowanych kursach z oprogramowania Autodesk, organizowanych przez autoryzowane centrum szkoleniowe Procad SA na promocyjnych warunkach. Rabaty wynoszą: 30% dla programu AutoCAD oraz 50% dla programu Revit Architecture. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Procad.pl.

Równolegle trwają rozmowy z kolejnymi dostawcami specjalistycznego oprogramowania w celu ustalenia preferencyjnych cenników zakupu licencji oraz szkoleń z oprogramowania do projektowania w środowisku BIM dla wszystkich członków IARP.

Nowości oraz informacje na temat aktualnej oferty i zasad współpracy przekazywane są na bieżąco m.in. w Newsletterze KRIA RP. Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy przewodniczącego Zespołu problemowego ds. BIM: d.banaszak@izbaarchitektow.pl.

Architekci IARP mogą korzystać z narzędzi BIM za niewielką opłatą.

 

Dominik Banaszak
Dominik Banaszak
Architekt IARP

skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodniczący zespołu ds. BIM przy KR IARP, współwłaściciel pracowni Lab 3 Architekci sp. z o.o.

reklama

Warto przeczytać