Facebook

Bednarska 2/4

Z:A 73

KATEGORIA: Konkursy

31 marca został rozstrzygnięty dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu, budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4. Obiekt ma służyć jako siedziba Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem konkursu wraz z uczelnią był Zarząd Główny SARP i Oddział Warszawski SARP.

Budynek zostanie zrealizowany w ramach wieloletniego programu Uniwersytet Warszawski 2016–2025, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 18 inwestycji. To już czwarty rozstrzygnięty konkurs na mający powstać w ramach programu budynek UW.

Zadanie

Najważniejszą cechą obiektu miały być elastyczność, adaptowalność do zmieniających się potrzeb i struktury jednostek dydaktycznych oraz możliwość pełnienia  funkcji obiektu międzywydziałowego. Projekt musiał zapewnić samodzielne funkcjonowanie każdej z dwóch faz inwestycji. Od zaproponowanych rozwiązań wymagano realności zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak i pozytywnego oddziaływania na człowieka oraz środowisko naturalne.

Wyzwaniem było optymalne wpisywanie nowego budynku w kontekst historyczny, szczególnie ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z budynkiem Łaźni Teodozji Majewskiej, także należącym do uniwersytetu. Do I etapu zgłoszono 19 prac, a do II zostało dopuszczono pięć zespołów.

Skład jury

Nadesłane prace oceniło jury w składzie: przewodniczący Sądu – arch. Zbigniew Maćków (SARP), zastępca przewodniczącego Sądu – arch. Andrzej Alinkiewicz (UW), sędzia referent – arch. Mateusz Świętorzecki (SARP), prof. uw dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (UW), arch. Marlena Happach (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy), prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (UW), prof. Urszula Sztandar-Sztanderska (UW), mgr inż. Jerzy Pieszczurykow (UW), Anna Kurek (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków), arch. Michał Sikorski (UW), arch. Wojciech Małecki (SARP), sędziowie zapasowi (bez prawa głosu): arch. Michał Brutkowski UW) oraz arch. Marcin Mostafa (SARP), a także sekretarz Sądu Konkursowego – arch. krajobrazu Marek Szeniawski (SARP).

I nagroda

W ocenie jury najlepszy projekt przedstawiła pracownia BBGK Architekci (autorzy: Wojciech Kotecki, Konrad Grabowiecki, Jan Belina-Brzozowski; współpraca autorska: Mariusz Wronowski; współpraca: Aneta Kulesza, Agnieszka Roś, Martyna Dryś, Dawid Roszkowski, Filip Strzelecki, Weronika Urban, Aleksandra Cassino, Aleks Kacprzak, Wojciech Pruszkowski, Bartosz Marcol, Łukasz Bałaga). W koncepcji doceniono umiejętne wpisanie w kontekst, zarówno wnętrza, jak i zewnętrza obiektu. Na przecięciu osi ul. Mariensztat oraz osi łaźni Teodozji Majewskiej zaproponowano wewnętrzną przestrzeń główną budynku – agorę. Wokół wielopoziomowego hallu rozwijać się może idea wspólnoty i tożsamość uczelni. Za pomocą rozbitej i wielowątkowej struktury budynku o odpowiedniej skali projektanci odnieśli się do zabudowy Mariensztatu oraz dawnej Łaźni, a kolorystyką i włączeniem zieleni nawiązali do istniejących już na Powiślu obiektów uniwersyteckich.

Założenia autroskie - Mariusz Wronowski (BBGK)

Stan obecnego zagospodarowania obszaru przy ul. Bednarskiej stanowi wyrwę w tkance miejskiej i zdecydowanie odbiega od jej przedwojennego charakteru. Zaprojektowany budynek uniwersytecki przedłuża Mariensztat w kierunku Wisły za pomocą przechodzącego przez obiekt pasażu. Jest to nawiązanie do przedwojennej zabudowy kwartałowej, dawnego przebiegu ulicy i znajdującego się w tym miejscu kanału Lindleya. Rozcięcie budynku zarówno odpowiada na uwarunkowania historyczne, jak i stwarza potencjał przybliżenia miasta do rzeki. W ten sposób została wyznaczona główna oś, na której znalazły się place wejściowe oraz centralna przestrzeń budynku – agora. Druga, poprzeczna oś obiektu została wyznaczona przez portyk łaźni Teodozji Majewskiej. Budynek okoliliśmy urbanistyczną ramą, której skala i proporcje nawiązują do okolicznej zabudowy i która odbudowuje utracone pierzeje ulic: Dobrej, Nowy Zjazd i Wisłostrady, a jednocześnie mieści szereg zielonych dziedzińców o różnych charakterach, przeznaczonych dla przyszłych użytkowników. Lokalna zwyżka w północnej części obiektu pozwala na lepsze dowiązanie się do budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii, który jest obecnie nadmiernie wyeksponowany w panoramie miasta od strony rzeki. Rama stanowi kontynuację pierzei wyznaczonej przez budynek łaźni Teodozji Majewskiej. Nowy obiekt jest jednak odsunięty od zabytku, aby jak najlepiej eksponować jego elewacje. W ten sposób łaźnie zostają włączone do układu urbanistycznego, lecz ich odmienny, historyczny charakter pozostaje nienaruszony. Aby najlepiej odpowiedzieć na przyszłe wyzwania, projekt oparto na 3 głównych założeniach: strukturze otwartej na przyszłość (zapewnienie funkcjonalnej elastyczności i realizacji potrzeb, których teraz nie potrafimy przewidzieć), wykorzystaniu materiałów niskoemisyjnych oraz poprawie jakości życia (tworzenie budynku z troską o ludzi, którzy będą z niego korzystali).

il. Projekt autorstwa BBGK, widok od strony Wisły.


II nagroda

II  nagrodę przyznano pracowni WXCA (zespół autorski: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński,  Andrzej Bulanda, Michał Starzyński, Karol Perkowski, Paweł Słupski, Emil Kotowski, Maciej Czechowski). Architekci zaproponowali prostą bryłę z elewacjami o rytmicznej kompozycji uzyskanej przez proporcje i układ okien. Budynek jest przecięty zaprojektowanym na przedłużeniu ul. Mariensztat wielofunkcyjnym, miastotwórczym pasażem.

il. Projekt autorstwa WXCA, widok na pasaż.

III nagroda

III nagrodę zdobyło biuro architektoniczne Stelmach i Partnerzy (Bolesław Stelmach, Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych). Projekt otrzymał odważną formę, jednak dobrze korespondującą z otoczeniem. Jury doceniło trafne krajobrazowo i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie integrujące zastaną zieleń w ramach półpublicznych wnętrz.

il. Projekt autorstwa Stelmach i Partnerzy, widok od ul. Dobrej.

Przyznano również dwa wyróżnienia – dla BDR Architekci (Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, współpraca: Aleksandra Nowotniak) i pracowni TEKTURA (Barbara Kozielewska, Mateusz Kluczek, Michał Kozielewski, Ewa Sowińska, Antoni Murza-Mucha, Przemysław Godlewski, Emilia Rakowska, Marianne Dawid).

Karolina Matysiak
Karolina Matysiak

architektka, historyczka sztuki, współzałożycielka „Kwartalnika Architektonicznego Rzut”, redaktorka prowadząca Z:A, współpracuje z pracownią architektoniczną WWAA

reklama

Warto przeczytać