Facebook

Architektura to temat rzeka

Z:A 70

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019 już za nami. Za hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia, które odbyło się w dniach 8–9 października, przyjęto Połączenia – Miasto i Rzeka. Organizatorem był Oddział Krakowski Stowarzyszenia Architektów Polskich, a gospodarzem – Miasto Kraków.

Pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny Temat Rzeka przygotowany i zrealizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP z udziałem specjalistów z różnych dziedzin. Omówiono rolę architekta-koordynatora w publicznym dyskursie o przestrzeni.

Organizatorom zależało na odczarowaniu postrzegania osób wykonujących ten zawód jako zapatrzonych głównie we własną wiedzę, umiejętności i talent. Dlatego uwaga została skierowana na niezbędne kompetencje architekta, jakimi powinny być umiejętności wsłuchiwania się w opinie różnych specjalistów uczestniczących w dialogu publicznym oraz szukania kompromisów w czasem rozbieżnych interesach.

Kraków i rzeka

We wstępie do panelu Marek Tarko nawiązał do treści deklaracji założycielskiej Zespołu i Forum Ekspertów ds. Urbanistyki przy Radzie Małopolskiej OIA RP: „Sfera projektowania urbanistycznego łączy architekturę i planowanie przestrzenne w interdyscyplinarny, holistyczny obraz przestrzeni. Poprawa warunków życia realizuje się poprzez działania w sferze nie tylko fizycznego otoczenia, lecz także poprzez zaspokojenie niematerialnych potrzeb, takich jak bezpieczeństwo, harmonia, bliskość. Mieszkańcy, w swoich strukturach społecznych, samorządowych, administracyjnych, biznesowych, powinni aktywizować działania zmierzające do tworzenia całościowych, interdyscyplinarnych wizji przyszłego rozwoju środowiska życia, pracy, wypoczynku”.

Marek Tarko, fot. Jerzy Najder.

Istotny element panelu stanowił wygłoszony przez Stanisława Deńkę wykład o Krakowie jako mieście policentrycznym. Rozwinięciem treści wystąpienia była prezentacja grupy studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: Magdaleny Sznajder, Katarzyny Mierzwińskiej, Wojciecha Zakrzewskiego i Mateusza Wieczorka, którzy pod okiem wykładowcy opracowali własną wizję Nowej Huty jako miasta połączonego z rzeką.

Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, którą poprowadzili Marek Tarko i Piotr Chuchacz. W panelu uczestniczyli: Stanisław Deńko (architekt IARP, Biuro Architektoniczne „Wizja”), Tadeusz Zając (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), Piotr Lewicki (architekt IARP, Biuro Projektów Lewicki Łatak), Piotr Kempf (dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej), Konrad Myślik (pisarz, publicysta, były rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW).

Uczestnicy dyskusji, od lewej: Piotr Lewicki, Piotr Kempf, Konrad Myślik, Tadeusz Zając, Stanisław Deńko, fot. Jerzy Najder.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać zróżnicowane spojrzenia na ten sam temat osób związanych z Krakowem, ale o odmiennym wykształceniu czy charakterze wykonywanej pracy. Dyskusja pokazała, że architekci potrafią i powinni prowadzić dialog ze społeczeństwem, łącząc, a nie dzieląc. A to w mieście Kraka nie jest proste.

Biennale a MPOIA

Dla MPOIA udział w Biennale był ważnym wydarzeniem, ponieważ pierwszy raz Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP miała okazję w konkretny i bezpośredni sposób włączyć się w przygotowanie oraz przeprowadzenie takiej imprezy. Warto podkreślić zasługi w tych działaniach kol. arch. Marcina Pawłowskiego (MPOIA).

Merytoryczny udział Małopolskiej OIA w wydarzeniu o randze międzynarodowej był niejako podsumowaniem dotychczasowej współpracy obu organizacji architektonicznych (SARP Oddział Kraków i MPOIA RP). W ostatnich latach intensywnie działaliśmy przy wspólnych projektach (m.in. przy realizacji zadań konkursowych, takich jak Małopolskie Centrum Nauki, Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego czy Centrum Muzyki). Dzięki tej pracy i wyniesionym z niej doświadczeniom uzyskano znaczącą poprawę warunków uprawiania zawodu w Małopolsce, głównie w zakresie zapisów w umowach na twórcze prace projektowe oraz zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. 

Maciej Nitka
Maciej Nitka
Architekt IARP

współtwórca i szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl; w IARP od 2002 roku; delegat na Zjazd Krajowy, członek Rady MPOIA RP od 2006 roku (wiceprzewodniczący w latach 2012–2014), członek Komisji ds. Mediów i Informacji KRIA RP, Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu i Zespołu ds. Urbanistyki przy MPOIA RP oraz Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych; od 1991 roku prowadzi własne biuro projektowe; otwarty na współpracę z młodymi architektami

Witold Zieliński
Witold Zieliński
Architekt IARP

wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.