Facebook

Architekcie, wznów OC!

Z:A 72

KATEGORIA: Niezbędnik

Większość architektów zdążyła już przywyknąć do tego, że w kwietniu muszą złożyć wniosek o obowiązkowe OC zawodowe.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczową rolę odgrywa czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, oraz z możliwą karą Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego ze złożeniem wniosku trzeba zdążyć przed 14 kwietnia.

Więcej ochrony

Przypominamy, że w ramach obowiązkowego OC każdy architekt może korzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w razie wystąpienia szkody i powstania roszczenia. Obejmuje pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.

Warto też odnotować, że zakres OC podstawowego został rozszerzony o czynności architekta związane z powołaniem na biegłego sądowego. W związku z brexitem w ubezpieczeniu zostało także uwzględnione terytorium Wielkiej Brytanii. Architekci pracujący na Wyspach będą więc niezmiennie objęci ochroną.

Pełne zabezpieczenie pracowni

OC pracowni architektonicznej i projektowej jest ważne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Duża część szkód powstaje bowiem w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, za które odpowiedzialność ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilnoprawnej względem inwestora).

Taniej dla dużych i małych

W tym roku utrzymana została zniżka 50% na OC pracowni. Aby z niej skorzystać, trzeba jednak spełnić trzy warunki:

  • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą;
  • wypełnić wniosek o OC pracowni podczas składania wniosku o obowiązkowe OC;
  • suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczyć 500 tys. zł.

PZU utrzymało także niższe składki dla dużych pracowni. Będą one teraz mogły wybrać wyższe sumy gwarancyjne bez konieczności indywidualnej wyceny ubezpieczyciela.

Masz zaległości? Stracisz przywileje!

Przed wznowieniem polisy warto do 14 kwietnia uregulować zaległości. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Każdy architekt może sprawdzić stan swojego konta po zalogowaniu się na stronie www.izbaarchitektow.pl. Informacji na ten temat udzielą także konsultanci iExpert.pl, pod numerem tel. 22 646 42 42.

Wniosek złożysz online

W połowie marca w systemie IARP został udostępniony wniosek elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę www.izbaarchitektow.pl i zalogować się na swoje konto (login to numer przynależności do okręgowej izby). Prawidłowe złożenie wniosku zostanie potwierdzone e-mailem, w którym będzie także podany numer konta bankowego. Składkę należy opłacić w ciągu 10 dni. Po jej zaksięgowaniu w systemie dostępny będzie certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.

Robert Popielarz
Robert Popielarz

główny specjalista ds. ubezpieczeń, iExpert.pl SA

reklama

Warto przeczytać