Facebook

17. La Bienalle di Venezia

Z:A 78

To święto architektury w Wenecji rozpocznie się 22 maja i potrwa do 21 listopada 2021 roku. Składać się będzie z wystawy głównej, stworzonej przez zaproszonego do współpracy kuratora – Hashima Sarkisa oraz wystaw w narodowych pawilonach, będących odpowiedzią poszczególnych krajów na hasło przewodnie. Zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących.

17. Międzynarodowa Wystawa Architektury, zwana potocznie Biennale Architektury w Wenecji, rozpocznie się 22 maja i potrwa do 21 listopada 2021 roku. Wydarzenie organizowane jest co dwa lata, począwszy od roku 1895, w zeszłym, z uwagi na pandemię, zostało przełożone. Hasłem przewodnim obecnej edycji jest pytanie Jak będziemy żyli razem?, postawione przez Hashima Sarkisa, kuratora generalnego biennale. „W obliczu zaostrzających się podziałów politycznych i rosnących nierówności ekonomicznych wzywamy architektów do wyobrażenia sobie przestrzeni, w których możemy żyć razem: razem jako istoty ludzkie […], razem jako planeta stojąca w obliczu kryzysów wymagających globalnych środków zaradczych” – wyjaśnia kurator.

Polskę reprezentować będzie ekspozycja kolektywu PROLOG+1 pt. Trouble in Paradise, wybrana w drodze konkursu. Twórcy w Pawilonie Polskim w centrum wystawy stawiają wieś i tam chcą szukać rozwiązań globalnych problemów. Uważają, że w czasach narastających lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania zrównoważonych wspólnot ludzkich. Metodą przyjętą dla zrozumienia tego, czym jest wieś, jest analiza jej terytorium, osady i domu — trzech obszarów, na których skupili zainteresowanie. Ideą projektu jest dialog i skonfrontowanie doświadczeń, teorii, edukacji i praktyki z wielu miejsc. PROLOG +1 zaprosił do współpracy grono architektów z Europy, które wniesie do wystawy wielopłaszczyznowe spojrzenie na wieś przez pryzmat terytorium, osady i domu. Opiekunem Pawilonu Polskiego i organizatorem wystaw jest Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Więcej informacji o tym cyklu znajduje się w wydarzeniu na: labiennale.art.pl 

Wystawie Trouble in Paradise towarzyszyć będzie książka pod redakcją Wojciecha Mazana i według koncepcji PROLOG +1. Wydawnictwo będzie uzupełnieniem wystawy o podstawy teoretyczne, ukazując złożoną problematykę wsi zarówno w skali globalnej, jak i w specyficznym polskim kontekście. Zaproszeni autorzy: badacze, socjologowie, architekci i fotografowie zakwestionują stereotypowe rozumienie obszarów wiejskich i zanalizują występujące tam zjawiska i trendy. Książka zawiera eseje Platona Issaiasa & Hameda Khosraviego, Piera Vittoria Aureliego, Andrei Alberto Dutto, Katarzyny Kajdanek, Łukasza Molla, fotoesej Jacentego Dędka, teksty zespołu PROLOG +1, fotograficzną Panoramę polskiej wsi uzupełnioną o kuratorskie komentarze w formie swoistego glosariusza oraz sześć projektów z opisami, rysunkami i ilustracjami.

reklama

Warto przeczytać