Facebook

10 lat Warsztatu Architekta

Z:A 85

KATEGORIA: Edukacja

Przygotowując tekst do Z:A poświęconego jubileuszowi 20-lecia istnienia IARP, odświeżyłem kalendarium Warsztatu i z zaskoczeniem uświadomiłem sobie, że pracujemy dla Izby już 10 lat. Zleciało…

MUSZYNA

Moja przygoda z Warsztatem rozpoczęła się zimą 2011 roku. Byłem z rodziną na feriach w Muszynie, gdy zadzwonił do mnie Borys Czarakcziew – ówczesny Przewodniczący Rady MPOIA – i przedstawił pomysł, który mu chodził po głowie. Zanim skończył drugie zdanie, wiedziałem, że to może być coś...

KRAKÓW

Rada MPOIA przychyliła się do tego pomysłu i wraz z Łukaszem Krawontką – członkiem Rady, i Borysem przystąpiliśmy do pracy. Po tygodniach intensywnych działań, w marcu 2011 roku, w ramach Rady, mieliśmy już gotowy projekt zawartości portalu wraz z propozycją graficzną. Początkowo Warsztat był częścią strony internetowej Małopolskiej OIA, dostępnej po zalogowaniu się (wyłącznie dla członków). W maju posiadaliśmy już zarejestrowaną nazwę z adresem IP www.warsztatarchitekta.pl.

WARSZAWA

W maju 2011 roku na VII Sprawozdawczym Zjeździe IARP przedstawiony został gotowy (jeszcze małopolski) portal. Na zakończenie swojej prezentacji Borys Czarakcziew zapytał Delegatów czy chcieliby, aby ten pomysł stał się ogólnoizbową własnością. Odpowiedź była twierdząca. A nam czas przyspieszył.
 

Strona startowa portalu Warsztat Architekta

LONDYN

W ramach prac dla MPOIA wyjechaliśmy do Londynu, aby w siedzibie RIBA spotkać się z osobą prowadzącą portal Instytutu www.architecture.com. Przed wyjazdem przestudiowaliśmy jego przepastne zasoby (także te dostępne wyłącznie dla członków RIBA).

Podczas spotkania poznaliśmy szczegóły pracy redakcji i choć skala brytyjskiego przedsięwzięcia nas, łagodnie mówiąc, onieśmieliła (100 współpracowników i 250 tys. £ rocznego budżetu), to wracaliśmy przekonani, że tworzymy coś bardzo potrzebnego.

USTROŃ

W lutym 2012 roku, podczas Konwentu Przewodniczących, mieliśmy okazję zaprezentować część pomysłów szerszemu gronu. Postanowiliśmy z tej okazji pokazać inne nasze propozycje – tym razem dotyczące oficjalnej strony internetowej Izby. W tym czasie w charakterze doradcy dołączyła do nas Urszula Szabłowska (MAOIA) z pomysłem przygotowania newslettera. Miała też dla tego projektu intrygującą nazwę „RulON”, do której dostosowaliśmy grafikę przyszłego wydawnictwa. Równocześnie przygotowaliśmy propozycję zmiany identyfikacji wizualnej oficjalnej strony IARP. W Ustroniu pokazaliśmy oba projekty. Podczas prezentacji RulON#1 pojawił się jednocześnie na laptopach wszystkich uczestników Konwentu. Były to czasy, gdy taki efekt robił wrażenie. Zaproponowaliśmy wykorzystanie naszych projektów w dalszych działaniach informacyjnych władz Izby, oba jednak nie doczekały się kontynuacji.

WARSZAWA

W maju 2012 roku KRIA przyjęła dwie uchwały: o powołaniu serwisu internetowego oraz o pilotażu platformy Warsztat Architekta. Utworzone zostało również Biuro Portalu. Powstały podstawy prawne działania w skali ogólnopolskiej. Nadzór nad wdrożeniem wymienionych uchwał powierzono Radzie Małopolskiej OIA. 

KRAKÓW

Już w lipcu MPOIA zakończyła procedury wdrażania i testowania nowej platformy, a miesiąc później powołała mnie na stanowisko szefa Biura Portalu.

KRYNICA ZDRÓJ

W październiku 2012 roku na Konferencji MPOIA „Uzdrowiska górskie i podgórskie” odbyła się pierwsza publiczna prezentacja Warsztatu poza Izbą. Jego obecność została zaznaczona stoiskiem informacyjnym oraz projekcją filmu przygotowanego do celów promocyjnych.

Zawartość portalu obejmowała już dział prawny, publikacje prezentacji ze szkoleń, informacje o oprogramowaniu oraz nową wówczas wyszukiwarkę architektów IARP „ArchiBook”. Każdy członek IARP mógł stworzyć własną wizytówkę, będącą także jego „ministroną internetową”. 10 lat temu było to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla niewielkich pracowni. Sprawdziła się też idea „katalogowania” architektów według miejsca ich zamieszkania i działania. Przyjęliśmy podział na powiaty. To (mniej więcej) teren podstawowej aktywności małych biur. I w tym obszarze architekci byli odnajdywani przez przyszłych inwestorów.

Dziś – w jednym miejscu – zgromadziliśmy 885 wizytówek architektów IARP.

Powstał także dział „Architekt w UE”, zawierający najważniejsze informacje o instytucjach zawodowych, samorządowych i uczelniach architektonicznych na terenie Unii.

WROCŁAW

W listopadzie 2012 roku pojawił się pierwszy artykuł w Z:A informujący o Warsztacie. Zaistnieliśmy na łamach flagowego wydawnictwa IARP. 

KATOWICE

Na odbywającym się (także w listopadzie) Konwencie Przewodniczących miałem okazję spotkać się z ówczesnym redaktorem naczelnym Z:A – Sebastianem Osowskim – i omówić z nim zasady przyszłej współpracy. Paradoksalnie redakcja Z:A widziała konkurencję w warsztatowej wyszukiwarce ArchiBook, gdyż zawierała ona bazę adresową. Początkowo uznałem to za zbytnią ostrożność, ale potem zrozumiałem, że ta lista zawiera informacje o wartości komercyjnej. Nie mając jednakże intencji rywalizacji, zadeklarowałem w imieniu Warsztatu, że nie zamierzamy ani obecnie, ani w najbliższej przyszłości pozyskiwać reklamodawców.

WARSZAWA

W grudniu 2012 roku na IV Programowo-Budżetowym Zjeździe IARP zaprezentowaliśmy zawartość „Warsztatu Architekta” jako część platformy informacyjnej IARP.

KRAKÓW

Niecały miesiąc później – w styczniu 2013 roku – Łukasz Krawontka przeprowadził pierwszą transmisję szkolenia przy pełnym pakiecie problemów typowych dla „wieku dziecięcego” takich przedsięwzięć (kłopoty z techniką, organizacją, zasięgiem).

Sam proces budowania czegoś nowego był od początku fascynujący. Warsztat miał zespół redakcyjny, poza mną i Łukaszem pracowały dla nas osoby spoza Izby: Ewa Zielińska, Wojciech Kolarski, Anna Tempińska i informatyk Tomasz Dobrzański. Rozpoczęliśmy wprowadzanie kolejnych zakładek tematycznych, takich jak Mediateka (filmy, linki do wydawnictw i blogów architektonicznych). Było również Prawo z własną wyszukiwarką aktów prawnych, a także Vademecum zawierające dziś np. wzory umów czy rekomendacje do ocen „bezpieczeństwa” udziału w konkursach – plon działań małopolskiego zespołu ZWWZ.

POZNAŃ

W marcu 2013 roku stoisko Warsztatu po raz pierwszy (i jak dotąd ostatni) pojawiło się na targach Budownictwa i Architektury BUDMA. Spotkało się ono z zainteresowaniem zwiedzających (nie tylko architektów). Miło wspominamy także sympatyczną pomoc Kolegów z Wielkopolskiej OIA.

WARSZAWA

Kwiecień 2013 roku to ważna data dla redakcji. Zrealizowaliśmy wówczas plan, by Warsztat dostarczał bieżące, zwłaszcza te najistotniejsze, informacje o zmianach w prawie inwestycyjnym. Były to czasy, gdy koszmarnie drogim systemem LEX posługiwali się wyłącznie prawnicy i urzędnicy, a skromni architekci skazani byli na przeczesywanie dzienników ustaw zgromadzonych na stronie sejmowej ISAP.

Wspólnie z Komisją ds. Legislacji KRIA zaczęliśmy wysyłać newsletter legislacyjny ArchiLegis. Komisja – jej ówczesny przewodniczący Piotr Gadomski oraz prawnicy KRIA – śledzili bieżące zmiany w obowiązujących najważniejszych przepisach i legislacyjne nowości wydawnicze. Z czasem zaczęły pojawiać się teksty ujednolicone, opracowane przez Komisję, z zaznaczonymi graficznie zmianami. Dziś mamy sporą satysfakcję, i już 62 numery za sobą.

Ostatnia kadencja to wspólne redagowanie AL z Grzegorzem Jachymem – Koordynatorem Komisji Prawa Inwestycyjnego (KRIA).

ROK 2014

Czas ten przywitał nas przygotowanych do przyspieszenia prac nad zawartością portalu i innych aktywności medialnych. Oto niektóre z nich:

  • KRIA wyraziła zgodę na stworzenie oddzielnej zakładki rozwijającego się wówczas programu edukacyjnego – Kształtowanie Przestrzeni. Do niedawna (czyli do momentu powstania niezależnej strony WWW) prezentowaliśmy kolejne etapy przygotowań, przeprowadzane w szkołach zajęcia i efekty tej pracy. Z pewnością projektem tym IARP rozpoczął oddziaływanie na społeczeństwo niezwiązane zawodowo z architekturą, a my byliśmy tego uczestnikami;
  • powstała nowa – funkcjonująca do dziś – grafika strony internetowej;
  • poradnik „Klient architekta” – napisaliśmy go z Łukaszem Krawontką, właściwie z myślą o nas samych, a także o tych przedstawicielach naszego zawodu, którzy nie lubią dużo tłumaczyć klientowi (jak Łukasz), albo robią to zbyt rozwlekle (jak ja), na czym polegają kolejne etapy pracy z architektem. Liczyliśmy też, że pomoże to inwestorowi przygotować się na pierwsze spotkanie w pracowni architektonicznej. Tekst konsultowaliśmy z kilkunastoma „izbowymi” kolegami z całej Polski. Wiemy, że niektóre strony WWW architektów IARP linkują dziś do niego.
  • wraz z redaktorem naczelnym Z:A przeprowadziłem cykl rozmów/dialogów pod wspólnym tytułem „Jak redaktor z redaktorem”. Poruszyliśmy w nich (nierzadko się spierając) różne – według nas interesujące – tematy. Sygnalizowały je tytuły: „Wizerunek uzyskany pozwoleniem”, „Konsultacje społeczne”, „Zaufanie do klienta”, „Wybory architekta”, „Zapłacone”, „Cesarzowi co cesarskie”, „Reklama czy informacja”;
  • IGA (Identyfikacja Graficzna Architekta) – idea, która nie odstępowała mnie od czasów spotkania w RIBA. Tam każdy architekt – członek Instytutu – miał prawo do korzystania ze wspólnego motywu graficznego z emblematem RIBA. Znakomicie funkcjonuje to do dziś, począwszy od druków firmowych (przy pełnej swobodzie zaprojektowania własnego logo) poprzez tablicę informacyjną przed siedzibą biura po informację o formie stowarzyszenia w ramach RIBA. Przyjęta tam zasada uwzględnia nawet dane o nadzorze RIBA nad sposobem prowadzenia praktyk zawodowych. Mało tego, te emblematy odnajdywałem potem (już wiedząc, jaka jest ich genealogia) na banerach wiszących na ogrodzeniach placów budów, gdzie realizowano projekty architekta z RIBA. Pomyśleliśmy więc, dlaczego by nie u nas? Opracowaliśmy założenia ideowe i wstępny kosztorys opracowania księgi znaku. Nie planowaliśmy zastępować w pracy grafików, więc całą ideę przekazaliśmy dalej (a raczej wyżej). Pojawił się także na ten temat artykuł w Z:A. Trochę żałujemy, że nie ma kontynuacji tego pomysłu.

KOLEJNE LATA

Następne działania przyniosły rozwój kolejnych zakładek, takich jak „Zielone budownictwo”, „Bez barier”. Warto także przyznać się do nietrafionych pomysłów – jak „Biała księga” (2015). Miał to być „katalog dobrych wzorców” (cokolwiek by one nie oznaczały). Wobec braku odzewu wycofaliśmy się z tej inicjatywy. I całe szczęście, bo jakie mielibyśmy szanse wobec rozwijających właśnie skrzydła „pinterestów”, „houzzów” czy architektonicznych blogów.

Nie wypalił też nieco wcześniejszy pomysł na dział „Interpretacje przepisów”. Apelowaliśmy do członków IARP o nadsyłanie interpretacji, stanowisk władz aa-b (zwłaszcza tych kuriozalnych). Liczyliśmy, że pomogą one wpływać na urzędy w celu unifikacji działań. Praktycznie nikt nie odpowiedział na nasz wielokrotnie ponawiany apel. Czas pokazał, że nie tędy droga.
 

Nagrania szkoleń (także dla młodych architektów)

V KADENCJA IARP

Ambitne założenia początku kadencji postawiły także przed Warsztatem nowe wyzwania. Owszem, środowisko, w którym działa i rozwija się portal, jest na wskroś nowoczesne, jednak z powodu tej wirtualności łatwo stracić kontakt z rzeczywistym odbiorcą.

Wiedząc, jak dotkliwie odczuwamy zawirowania związane z meandrami prawa, z satysfakcją przyjęliśmy informację, że na szczeblu krajowym pojawiła się możliwość korzystania zarówno z Polskich Norm, jak i z serwisu prawnego Legalis. Pisze o tym szerzej Łukasz Krawontka w tym numerze Z:A. Z kronikarską dokładnością podkreślę, że obie usługi są także dostępne w warsztatowej zakładce „Prawo”. Z tego powodu zlikwidowaliśmy własną wyszukiwarkę aktów prawnych.

Prawie równocześnie zaczęły pojawiać się nagrania ze szkoleń. O nich i o ich genezie także przeczytacie na łamach tego wydania Z:A. Ze swojej strony dodam tylko, że zapewnienie dostępu do szkoleń w wymiarze 24/7 uważam za ogromny sukces IARP. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu izb okręgowych – faktycznych inicjatorów oraz „producentów” tych nagrań. Skorzystali na tym wszyscy – z małych i dużych okręgów, z małych i dużych miejscowości.

Ponieważ zasadniczym zadaniem samorządu jest wspieranie jego członków w ich pracy – skupialiśmy się główne na tym. Powstała zakładka „Praca – praktyka”, będąca wirtualną tablicą ogłoszeń. Przyjęliśmy zasadę, że pracodawcą może być wyłącznie architekt IARP (albo biuro, w którym on pracuje). Pracobiorcom nie stawialiśmy żadnych wymagań, wiedząc, że mogą to być studenci albo młodzi architekci.

Z czasem (za zgodą pomysłodawców) rozpoczęliśmy linkowanie do publikowanych na www.mpoia.pl opinii Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA. Są to główne odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Izby. Systematycznie rośnie liczba tych opinii – jest ich już tam 212 (stan na kwiecień 2022), ale o wiele szybciej rośnie wiedza o ich przydatności i to zarówno wśród architektów, jak i w urzędach aa-b całej Polski.

Gdy w ubiegłym roku UE ogłosiła program Nowego Europejskiego Bauhausu, zapewniliśmy na głównej stronie Warsztatu prostą możliwość dotarcia do jego głównych założeń. Na razie nie imponuje on zawartością, ale liczymy, że w pocovidowych czasach międzynarodowa współpraca architektów Europy będzie się rozwijać.

GRUPY NA FACEBOOKU

W 2021 roku w redakcji pracowała już Elżbieta Ciępka. W lutym do zespołu dołączyła także Agnieszka Wereszczyńska (SLOIA) – niekwestionowana specjalistka od social mediów. Rozpoczęła się więc kolejna interesująca przygoda Warsztatu. Z inicjatywy Agnieszki bardzo szybko powstały dwie grupy dyskusyjne „Praca dla architekta” oraz „Znajdź architekta”, będące rozwinięciem w sferze mediów społecznościowych istniejących już zakładek – odpowiednio „Praca – praktyka” oraz „ArchiBook”. 

W kwietniu 2021 roku ruszyła trzecia odsłona – grupa „Prawo architekta”. Wieloznaczny tytuł, poza merytoryczną treścią w postaci dyskusji o zawiłościach prawa, dawał nam możliwość dyskutowania pod własnym nazwiskiem. Każdego nowego członka grupy czekała bowiem weryfikacja (czy należy do IARP). Takie „ekskluzywne” towarzystwo nie wynikało ze snobizmu. Była to nasza odpowiedź na wszechogarniający hejt na popularnych i komercyjnych profilach w mediach społecznościowych. Często ta nienawiść – z komercyjnych pobudek – była sztucznie podsycana. Szerzej o tym zjawisku pisze sama Agnieszka w artykule na str. 76. 

WOJNA W UKRAINIE I NOWE ZADANIA

24 lutego 2022 roku to złowroga data, która postawiła przed nami nowe zadania. Bardzo szybko w grupie „Praca dla architekta” pojawiły się ogłoszenia członków IARP. Były to deklaracje zatrudnienia osób z Ukrainy, wkrótce uzupełnione o posty poszukujących pracy uchodźców. Zgromadziliśmy wpisy od ponad 200 osób. Pojawiające się informacje (np. o bezpłatnych programach CAD niezbędnych do pracy) udostępnialiśmy natychmiast. Publikujemy także ogłoszenia ukraińskich organizacji architektonicznych albo manifesty oddolnie powstających w UA i Polsce grup ukraińskich architektów. Wierzymy, że choć trochę tym pomagamy.

CHRZANÓW – TU, SKĄD PISZĘ

Warsztat Architekta jest mocną „wartością dodaną”. Mając możliwość (i zaszczyt) gromadzenia cennych inicjatyw Koleżanek i Kolegów, liczymy, że architekci IARP będą ich poszukiwać właśnie tu – na platformie technicznej. 

Rozpoczęta w 2018 roku aktualna kadencja KRIA postawiła przed Izbą ambitne zadania. Z trzech sformułowanych wówczas głównych haseł Warsztat miał możliwość odpowiedzieć na wyzwania stworzenia „Izby nowoczesnej”, aby poprzez upowszechnianie zgromadzonego materiału służyć „Izbie solidarnej”. Izbie, która – jak wierzę – stała się w tym czasie „Izbą profesjonalną”.

Wszystkim, którzy pomogli Warsztatowi w tej misji głęboko się kłaniam. •

Maciej Nitka
Maciej Nitka
Architekt IARP

współtwórca i szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl; w IARP od 2002 roku; delegat na Zjazd Krajowy, członek Rady MPOIA RP od 2006 roku (wiceprzewodniczący w latach 2012–2014), członek Komisji ds. Mediów i Informacji KRIA RP, Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu i Zespołu ds. Urbanistyki przy MPOIA RP oraz Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych; od 1991 roku prowadzi własne biuro projektowe; otwarty na współpracę z młodymi architektami

reklama

Warto przeczytać