Facebook

Zofia Małas

Artykuły autora

Zofia Małas
Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego, członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m.in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce