Facebook

Zbigniew Święciński

Artykuły autora

Zbigniew Święciński
Zbigniew Święciński
Architekt IARP

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz ASP w Krakowie na kierunku malarstwo (pracownia prof. Julisza Joniaka); wiceprezes SARP o. Rzeszów; w 2015 roku rozpoczął cykl prac pod wspólnym tytułem „Pomóżmy Michałowi wrócić w góry”; po każdej wyprawie tworzy kolejne cykle obrazów, stanowiące tematyczne „notatki z podróży malowane kolorem”; dochód ze sprzedaży tych prac w całości przeznaczony jest na rehabilitację syna Michała; www.zbigniewswiecinskiart.com