Facebook

Zbigniew Donat Kowalewski

Artykuły autora

Zbigniew Donat Kowalewski
Zbigniew Donat Kowalewski
Architekt IARP

członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie prowadził kilkuletnią działalność dydaktyczną; uprawnienia projektowe uzyskał w 1989 roku, a w 2017 tytuł rzeczoznawcy budowlanego; współprowadzi autorską pracownię projektową A-PLAN, laureat wielu konkursów architektonicznych, m.in. za Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, siedzibę WFOŚiGW w Gdańsku czy Hotel Bayjonn w Sopocie