Facebook

Zbigniew Bomersbach

Artykuły autora

Zbigniew Bomersbach
Zbigniew Bomersbach
Architekt IARP

architekt, urbanista, artysta plastyk, krajoznawca, działacz społeczno-kulturalny; absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; doświadczenie zawodowe zdobywał w biurach projektów, a od 30 lat w prywatnej pracowni projektowej; architekt miejski Opola, sekretarz KKR IARP; twórca Światowego Dnia Architektury w Opolu, współtwórca Mistera Architektury w Opolu, współorganizator struktur OOIA RP; projektuje założenia krajobrazowe, architekturę usługową, mieszkalną, przemysłową i w zabytkach; pasje: praca z młodzieżą, historia, fotografia, malarstwo sztalugowe i oczywiście dobra urbanistyka i architektura