Facebook

Wojciech Kacperski

Artykuły autora

Wojciech Kacperski
Wojciech Kacperski

socjolog miasta, historyk filozofii, miejski felietonista „Kultury Liberalnej”, pracuje w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy